HULPVERLENING / HULPVERLENERS

aanmelden

Hulplijn Seksueel (en psychisch en fysiek) Misbruik 0900 9999 001

Bent u slachtoffer of getuige van seksueel misbruik of seksueel geweld?

Of heeft iemand in uw omgeving hiermee te maken? En weet u niet bij welke instantie u voor hulp of advies terecht kunt? Bel de hulplijn: website

Praktijk voor lichaamsgerichte therapie bij psychische problematiek

website

Instituut voor Psychodrama / P-J.Schouten

website

Interapy.nl

Effectieve behandeling en persoonlijk contact met een ervaren online psycholoog, in je eigen tijd en omgeving.
website

Fier Fryslân: expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

website

Stichting Mannenhulpverlening na seksueel misbruik

website

Stichting Geheim Geweld: steunt volwassen slachtoffers van kindermishandeling

website

Stichting VSK Hulp na seksueel misbruik

Stichting 'VSK hulp na seksueel misbruik' streeft er naar dat iedereen die te maken heeft (gehad) met seksueel misbruik direct hulp kan krijgen: kinderen, jongeren, volwassenen en hun directe omgeving (broertjes/zusjes, ouder(s), partners, pleger).
website

Stichting VPSG

De VPSG biedt advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving.
website

SMPR - interkerkelijk samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties

website

Blauwe Maan

Hulp na onvrijwillige seks en misbruik.
website

Stichting van Mens tot Mens

Over levensvragen en spirituele zorg.

website

Stichting schouder aan schouder

website van Jos Stadhouder.
website

Slachtofferhulp Nederland

website

Coach/vertrouwenspersoon:

website