LOTGENOOT ZOEKT LOTGENOTEN

lotgenoot zoekt lotgenoten

Wie herkent Jos, Gerard en Karel uit Huize Loreto te Simpelveld of Huize St. Joseph te Heel (L) of Huize Maria Oord te Gennep?

De drie broers Jos van K., Karel van K. en Gerard van K. hebben samen een tijd verbleven in Huize Loreto in Simpelveld in de periode 1956-1958.
Hierna is Jos naar Huize St. Jozef in Heel gegaan.
Karel en Gerard gingen naar een RK instelling in Gennep (mogelijk Huize Maria Roepaan of de Augustinusstichting?).
Daar alle drie de broers verstandelijk gehandicapt zijn, kan geen van hen iets vertellen over hetgeen er gebeurd is binnen de instellingen. Hun zus en tevens mentor Henriëtte is ervan overtuigd dat er sprake is geweest van fysiek en psychisch geweld en eventueel seksueel misbruik.
We zijn dan ook op zoek naar personen die deze broers (her)kennen en mogelijk met hen in Huize Loreto en/of Huize St. Jozef en/of in Gennep hebben gewoond.
Mogelijk kunt u informatie verstrekken over hoe het deze broers is vergaan en met wie zij dagelijks te maken hadden.
Bekijk de foto's van de broers Jos, Gerard en Karel [PDF]

Reacties kunt u richten aan informatie@klokk.nl
Plaastingsdatum: 17-08-2015

Lotgenoot zoekt lotgenoten | Frater v. Hlsdngn.

Lotgenoot Ad V. zoekt uit Huize St. Joseph te Heer (L.) lotgenoten die met hem in contact willen komen en hem meer kunnen vertellen over hun ervaringen.
Ad V. heeft tussen september 1955 en september 1957 in Huize St. Joseph te Heer verbleven en vraagt meer informatie over Frater v. Hlsdngn.
Bekijk de volgende foto’s uit deze periode: wie herkent iemand van deze foto’s? [PDF]

Reacties kunt u richten aan informatie@klokk.nl
Plaastingsdatum: 06-05-2015

Lotgenoot zoekt lotgenoten | Aalmoezenier P.V. Soesterberg

In 1961 overleed mijn vader als gevolg van een tragisch vliegtuigongeval op de Vliegbasis Soesterberg. Ik was toen 13 jaar oud.
Als oudste zoon in ons gezin kreeg ik teveel verantwoordelijkheden naast mijn kinderlijk verdriet om het verlies van mijn vader.
Ik kreeg daarbij hulp van Aalmoezenier P.V. van de Vliegbasis Soesterberg. Hij was lid van de Orde der Kruisheren.
Ik ben door hem seksueel misbruikt in 1961.
Aalmoezenier P.V. is geboren te Haps op 17-06-1917 en overleden te Weert op 16-02-1976.

Ik zoek contact met lotgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt. Misschien is er iemand die nog herinneringen heeft aan Aalmoezenier P.V. van de Vliegbasis Soesterberg die hij/zij met mij wil delen.

Reacties kunt u richten aan informatie@klokk.nl
Plaastingsdatum: 23-10-2014

Een boodschap voor ex-studenten van het Bisschoppelijk College Seminarie Hageveld te Heemstede

De R.K. kerk wil de aanmeldings termijn voor seksueel misbruikgevallen in katholieke instellingen per 1 juli dit jaar sluiten. Tot 1 oktober kunnen deze meldingen als klachten ingediend worden.

Een ieder van jullie die dit leest en misbruik ervaren heeft, of steunbewijs of een getuigenis kan geven, wordt vriendelijk doch dringend verzocht om zich zo spoedig mogelijk te melden bij de Hageveld lotgenoten support groep en het KLOKK secretariaat. Dit geldt ook voor diegenen die reeds zelf een klachten procedure hebben gevolgd of daarmee bezig zijn.

Waar mogelijk, en gewenst, zal gezamelijk worden gepoogd om misbruik zaken met externe professionele assistentie en support af te handelen. De mediatie regeling is nog niet officieel door de kerk (en dus bisdom Haarlem) geaccepteerd; hierover wordt momenteel nog onderhandeld. Bij voldoende belangstelling wordt deze zomer een lotgenoten bijeenkomst georganiseerd in de regio Haarlem. Details volgen zo spoedig mogelijk.

Alle reacties worden confidentieel behandeld. Stuur je melding en eventuele vragen naar: groep.hageveld@gmail.com
én naar informatie@klokk.nl.

Zie ook de pagina Groep Hageveld Heemstede

Met hartelijke groet,
Richard Wolterman (Hageveld 1968-1974)

(Datum plaatsing oproep: 26-05-2014)