OPROEPEN TOT STEUNBEWIJS WORDEN ALLEEN GEPLAATST ONDER VOORWAARDEN

Info voor juridisch adviseurs en gebruikers: informatie@klokk.nl
Als Juridisch Adviseur kunt u zich abonneren op onze rss feed oproepen steunbewijs klokk rss

Pieter Cornelis Snks (ook genoemd "Frater Bavo") | OUDEWATER

De Stichting KLOKK zoekt steunbewijs tegen de navolgende persoon, die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: PIETER CORNELIS SNKS (ook genoemd "Frater Bavo"), geboren 14-09-1929 te Hoorn.

Bijzonderheden aangeklaagde: Veroordeeld in 1997 voor langdurig seksueel misbruik van jong meisje D. (verkrachting/ontucht), zijnde priester en naar eigen zeggen een soort opa (huisvriend van het gezin), t/m 1997 in Rijpwetering/Naaldwijk. Dit gevolgd door daadwerkelijke gevangenisstraf. Daarbij is genoemd in de media een gebrek aan inleving in het slachtoffer, zelfinzicht alsmede het intrekken van de eerder gedane bekentenissen. Gesuspendeerd als priester en ontheven van kerkelijke activiteiten. Smartengeld is volgens NRC destijds gedeclareerd bij de verzekering. Met behulp van Kerk en Recht een nieuw anoniem leven begonnen in Lelystad.

Signalement: Grote, forse, dominante, man met bril, nadrukkelijk aanwezig met luide stem.

Levensloop: Hij vertrok in 1942 naar het Bisschoppelijke Seminarie Hageveld te Heemstede en trad in 1950 in bij de Ongeschoeide Karmelieten (OCD) te Geleen. Na een proeftijd, waarin hij het bracht tot Frater Bavo, werd de studie afgebroken en in 1955 schakelde hij over naar het onderwijs en begon hij - na een spoedcursus - een onderwijsloopbaan die hem via Den Haag, Sorong en Fak Fak (Nieuw Guinea, het opzetten van internaten) naar Haarlem voerde.

Tussen '61 en '66 was hij wederom Karmeliet maar ook dit keer werd de definitieve stap niet gezet. Een jaar Eersel als onderwijzer van een derde klas werd gevolgd door een overstap naar Oudewater. Hier was hij ongeveer 20 jaar leerkracht van zowel de Franciscusschool als de Maria- en Jozefschool (4e klas). Vanaf 1983 volgde hij inmiddels de opleiding tot permanent diaken op Dijnselburg om aansluitend in 1987 over te stappen naar de priesteropleiding om in oktober 1988 te worden gewijd door Mgr. Bär.

Komt in de intieme sfeer van kinderen als huisvriend/opa of vertrouwenspersoon/hoeder. Zoekt zeer het gezelschap van kinderen, met name via zang en muziek. Actief en behulpzaam in de gemeentelijke kerk(en) als organist en jeugdkoor dirigent. Tevens muziekleraar.

Naar zeggen -door personen met verjaarde klachten rond de tijd van zijn veroordeling- is hij pedofiel actief geweest in Oudewater, ook met jongens. Nu (2017) woonachtig in Lelystad alwaar ook actief in kerkelijke kring (bijv. Pax Christi) o.a. middels muziek, koren, diaconaat. Vraagt kinderen te logeren. Spendeert veel tijd met kinderen als leraar en/of geestelijke op tal van locaties, met activiteiten rond muziek en kerk. Mogelijk ook op internaten of kinderkampen of uitjes. Ook muzikaal actief in de gereformeerde of oecumenische kerk.

Periode van het misbruik: Vanaf eind jaren ’67-’70. Veroordeeld in 1997 tot gevangenisstraf en smartengeld voor herhaaldelijke verkrachting (van ‘93-’97) van een minderjarige uit Naaldwijk tijdens priesterschap in Rijpwetering.

Locatie van het misbruik: Heeft eind jaren '60 tijdelijk ingewoond als huisvriend bij ons gezin in de ambtswoning van de school te Oudewater (Leeuweringerstraat), daarna woonachtig aan de Ambachtsdreef. Begeleidde talloze diensten, ook in Nieuwekerk, Lopik en Woerden. Daarna actief in o.a. Naaldwijk, Rijpwetering/Oudewater.

Bevoegd gezag/congregatie/parochie/bisdom: Priester/diaken/kapelaan in verschillende gemeenten/parochies waaronder Rijpwetering onder bisdom Rotterdam. Als Ongeschoeide Karmeliet (OCD) onder bisdom Haarlem en Roermond. Als onderwijzer in de missie in Nieuw Guinea, bisdom Nederlands Nieuw Guinea. Vanaf 1997 woonachtig in Lelystad, diaconaat onder bisdom Utrecht.

Plaatsingsdatum: 15-12-2017

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER D. | CADIER EN KEER

De Stichting KLOKK zoekt steunbewijs tegen de navolgende persoon, die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder D. (de naam begint of is iets met D).

Periode: 1978 - 1979.

Plaats: Cadier en Keer

Locatie: Huize St. Joseph

Bevoegd gezag / congregatie: Priesters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ), Kinderbescherming en voogdijraad.

Bijzonderheden / signalement aangeklaagde: Grote man die werkte of woonde in het huis gelegen links achter het hoofd gebouw van Huize St. Joseph te Cadier en Keer. Hij droeg mede de mis op.

Uiterlijke kenmerken: Groot 1.85 m (geschatte lengte), slank, grijs haar, cliënt schat hem tussen de 65 en 70 jaar. Hij kwam vaker bij broeder Bas. (Sbstns)

Plaatsingsdatum: 03-03-2017

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER ‘BAS’ (BROEDER SBSTNS ) | CADIER EN KEER

De Stichting KLOKK zoekt steunbewijs tegen de navolgende persoon, die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder ‘Bas’ (Broeder Sbstns).

Periode: 1978 - 1979.

Plaats: Cadier en Keer

Locatie: Huize St. Joseph

Bevoegd gezag / congregatie: Priesters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ), Kinderbescherming en voogdijraad.

Bijzonderheden / signalement aangeklaagde: Korte, gedrongen man die werkte in groep refter 12 en als stoffeerder, kleermaker in het naai atelier.

Plaatsingsdatum: 03-03-2017

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PLEEGOUDERS ARIE EN GEERTJE V. BK.-VN.| ST. OEDENRODE

De Stichting KLOKK zoekt namens een van haar cliënten steunbewijs en meer informatie over de navolgende personen die in verband worden gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Pleegouders Arie en Geertje v. Bk.-Vn.

Periode: 1970 - 1979.

Plaats: St. Oedenrode Boskant.

Locatie: Hazelaarstraat (oneven nr.).

Bijzonderheden: Wie kan zich deze pleegouders en hun pleeg'dochter' herinneren? Cliënte heeft gedurende 9 jaren (1970-1979) in dit pleeggezin gewoond (Hazelaarstraat) en is daar zeer ernstig en langdurig systematisch én met medeweten van de pleegmoeder seksueel misbruikt door de pleegvader. Cliënte werd bovendien tot grote schade en schande ernstig verwaarloosd en mishandeld. Ze moest meestal afgedragen kleding en schoeisel van de pleegmoeder dragen. Ook leidde een incident waarbij cliëntes lange haar zeer scheef en kort werd afgeknipt mogelijk tot herkenning bij iemand met wie zij toen op school zat. Cliënte zou zeer geholpen zijn met herinneringen van derden aan de leefomstandigheden in dit gezin.

Bijzonderheden scholen: Ten tijde van het misbruik bezocht cliënte de twee volgende scholen: Basisschool Franciscus van 1970 tot 1976. Huishoudschool Laan van Henkeshage van 1976 tot 1978.

Plaatsingsdatum: 28-07-2016

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

FRATER GRGRS. HCK. | ST. MICHIELSGESTEL

Stichting KLOKK zoekt namens een van haar cliënten steunbewijs en meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Frater Grgrs. Hck.

Periode: 1960-1962.

Plaats: St. Michielsgestel.

Locatie: Internaat De Ruwenberg te St Michielsgestel.

Functie: Frater Koster.

Signalement: De frater Koster was een kleine gezette man, met een flinke bochel en hij was in 1960-1962 brildragend.

Bevoegd gezag: Fraters van Tilburg.

Bijzonderheden: Onder het mom van opruimen van de kerk aanzetten tot seksueel misbruik met meerdere jongens gelijktijdig.

Plaatsingsdatum: 23-06-2016

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

FRATER WLDMR. MLS. | TILBURG

Stichting KLOKK zoekt namens een van haar cliënten steunbewijs en meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Frater Wldmr. Mls.

Periode: 1959-1960.

Plaats: Tilburg.

Locatie: Heilig Hartschool, Elzenstraat 64 te Tilburg.

Functie: Klasseleraar 4e klas lagere school.

Bevoegd gezag: Fraters van Tilburg.

Bijzonderheden: Deze frater was gezet gebouwd, had in 1959/1960 bruin haar en was brildragend. Het betreft regelmatig seksueel misbruik in de klas of ook voor in de klas tijdens de les en soms ook na de les.

Plaatsingsdatum: 22-06-2016

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER J.M. WTRVL. | KERKRADE

Stichting Klokk zoekt dringend voor een van haar/zijn cliënten steunbewijs tegen de navolgende persoon, die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Pater J.M. Wtrvl.

Periode: 1954 - 1956.

Plaats: Kerkrade.

Locatie: Klein seminarie Rolduc.

Bevoegd gezag: Bisdom Roermond.

Bijzonderheden: Klager werd tijdens zijn slaap in zijn chambrette belaagd. Hij vermoedt dat hij een keer is gedrogeerd en misbruikt omdat hij zichzelf, verdwaasd en wandelend met gewone kleren over zijn pyjama, aantrof in de gangen van het seminarie.

Plaatsingsdatum: 02-05-2016

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

GROEPSLEIDER KOOS KRSTJNS. EN BROEDER WLLBRDS. | DEN HAAG

Stichting KLOKK roept namens een cliënt, die woonachtig is in het buitenland, steungetuigen op tegen de navolgende personen, die in verband worden gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde 1: Koos Krstjns. (J.S.).

Functie: Groepsleider.

Geboortedatum: * 20-07-1930 - † 2011.

Periode: 1959 - 1964.

Plaats: Den Haag.

Locatie: Huize Groenestein aan de Loosduinseweg 271.

Bijzonderheden:Aangeklaagde 1. pleegde langdurig en veelvuldig zeer ernstig seksueel misbruik in Huize Groenestein, in de slaapzaal, veelvuldig in zijn eigen kamertje en in andere ruimtes binnen de instelling. (ca. 600 x).

Aangeklaagde 2: Broeder Wllbrds.

Functie: Broeder.

Periode: 1959.

Bijzonderheden: Tijdens een zomerkamp van de jongensgroep en leiders in de slaaptent van aangeklaagde, na heftige regenbuien, waardoor de jongens elders moesten slapen. Klager moest in bed bij aangeklaagde 2 komen slapen.

Plaatsingsdatum: 07-04-2016

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

RECTOR H.J.L. HGRS. | VEULEN (L.)

Mevrouw Mr. Mirelle van Berckel te Breda vraagt DRINGEND voor een van haar cliënten steunbewijs tegen de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Rector H.J.L. Hgrs.

Functie: Rector, pastoor, kapelaan.

Bevoegd gezag: Bisdom Roermond.

Plaats: Veulen (L.).

Locatie: parochie Heilige Antonius van Padua.

Periode misbruik: Omstreeks 1973

Bijzonderheden: Aangeklaagde was in 1973 (jaar van het seksueel misbruik) Pastoor in de parochie Heilige Antonius van Padua te Veulen (L.) De pastoor nam misdienaars mee op kamp, waarbij men sliep in een omgebouwde streekbus. Klager had eerst langdurig meegeholpen om de bus om te bouwen tot camper en mocht, toen hij er de leeftijd voor had (10-11 jaar), mee op kamp. Volgens informatie van het Bisdom Roermond is aangeklaagde ook kapelaan geweest in Bergen en Kessel. Aansluitend was hij kapelaan te Weert om vervolgens rector te worden in Veulen. Hij werd aangesproken met de titel "Rector".

Plaatsingsdatum: 05-04-2016

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

RALPH MRTN of RALPH CHRSTN | AMERSFOORT

Mevrouw Mr. Mirelle van Berckel zoekt voor een van haar cliënten steunbewijs tegen de navolgende persoon, die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Ralph Mrtn. of Ralph Chrstn.

Functie: Medewerker/hulp docenten, medewerker op de cour.

Bevoegd gezag: Broeders van Maastricht.

Plaats: Amersfoort.

Locatie: Pensionaat Saint Louis.

Periode misbruik: Jaren 60 vorige eeuw.

Bijzonderheden: Man van Surinaamse of Curaçaose afkomst (getint).

Plaatsingsdatum: 03-03-2016

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ZUSTER THFRD., ZUSTER WFRD., ZUSTER WLLBRD. | SIMPELVELD

De heer Mr. Voragen te Heerlen zoekt voor een van zijn cliënten steunbewijs tegen de navolgende persoon, die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik, geweldpleging en verwaarlozing:

Aangeklaagde 1: Zuster Thfrd.

Functie: Groepsleidster, kinderverzorgster.

Aangeklaagde 2: Zuster Wfrd.

Functie: Groepsleidster, kinderverzorgster.

Aangeklaagde 3: Zuster Wllbrd.

Functie: Groepsleidster, kinderverzorgster, daarnaast belast met directietaken.

Verantwoordelijk gezag: Congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus.

Plaats: Simpelveld.

Locatie: Huize Loreto.

Periode misbruik: 1945 - 1959

Bijzonderheden: Cliënte verbleef 14 jaren (!) aaneengesloten in Huize Loreto.

Plaatsingsdatum: 26-02-2016

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER RDBD. EN PATER BMNS. | GENNEP (L)

Mevrouw Mr. Simone van Schaik verneemt graag voor een van haar cliënten of er klachten bekend zijn tegen de navolgende twee personen:

Aangeklaagde 1: Pater Rdbd.

Functie: Rector en geestelijk verzorger vanaf 1961.

Verantwoordelijk gezag: Paters Passionisten te Mook.

Aangeklaagde 2: Pater Bmns.

Functie: Geestelijk verzorger vanaf 1958.

Verantwoordelijk gezag: Van aangeklaagde 2 is thans nog onbekend of hij ook tot de congregatie van de Paters Passionisten behoorde. Mogelijk kwam hij via de parochie in de instelling.

Plaats: Gennep (L)

Locatie: St. Augustinus Stichting (inrichting voor zwakzinnigen)

Periode misbruik: 1958 - 1996

Bijzonderheden: Cliënt is woonachtig geweest in de St. Augustinusstichting vanaf 1958 – 1996. Omdat cliënt verstandelijk gehandicapt is en zelf niet communiceert wordt dringend hulp gevraagd van mensen die informatie kunnen verschaffen.

Plaatsingsdatum: 04-02-2016

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PASTOOR A.F.J. GSSNS. | SANTPOORT

Mevrouw Mr. Simone van Schaik te Uden vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs tegen de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Pastoor A.F.J. Gssns.

Functie: Pastoor

Plaats: Santpoort

Locatie: Stichting Katholieke Speeltuin Santpoort, gelegen naast het internaat Huize St. Raphaël te Santpoort.

Periode misbruik: 1965 - 1966

Verantwoordelijk gezag: Vermoedelijk de R.K. Parochie van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand te Santpoort en/of Bisdom Haarlem.

Bijzonderheden: De pastoor kwam regelmatig in het internaat Huize St. Raphaël te Santpoort, waar cliënt verbleef ten tijde van het misbruik. Het misbruik zelf vond plaats in de pastorie na het dienen van de mis.

Plaatsingsdatum: 22-01-2016

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER FRANS | HUISSEN (GLD.)

Mevrouw Mr. Michaëla B.M. Kaaij te Nijmegen is voor een cliënt op zoek naar steunbewijs tegen en een foto van de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Vermoedelijke angeklaagde: Broeder Frans.

Burgernaam: Frncscs. van Zln.

Geboortedatum: * 29-11-1929 - † ...

Jaar van uittreden: 1961

Functie: Broeder

Plaats: Huissen (Gld.)

Locatie: Dominicanen klooster te Huissen.

Periode misbruik: eind jaren 50.

Verantwoordelijk gezag: Provincialaat Dominicanen te Berg en Dal

Bijzonderheden: Broeder werkte in de kloostertuin /park en hij zorgde voor de dieren (voornamelijk varkens).

Plaatsingsdatum: 07-12-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER ALXS. | HEEMSTEDE

Mevrouw Mr. I.M.A. Bruls- van Strien te Nijmegen vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs tegen de navolgende persoon, die in verband wordt gebracht met veelvuldig seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder Alxs.

Functie: Broeder

Plaats: Heemstede

Locatie: R.K. Lagere School aan de Herenweg en naastgelegen Broederhuis

Periode misbruik: 1938-1940

Bevoegd gezag: Broeders J.B. De la Salle te Heemstede

Bijzonderheden: Misbruik vnd plaats in het gebouw van de R.K. Lagere School aan de Herenweg te Heemstede, o.a. de gymzaal en een klaslokaal waar cliënt de broeder hielp met o.a. boeken kaften. Ook vond geregeld misbruik plaats in het naastgelegen Broederhuis van de congregatie.

Plaatsingsdatum: 07-12-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

KAPELAAN G.L. VSKLN. | OUD-ZEVENAAR

Mevrouw Mr M.L.J. Bomers te Nijmegen vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs wegens betrokkenheid bij seksueel misbruik tegen de navolgende persoon:

Aangeklaagde: G.L. Vskln.

Geboortedatum: * 25-05-1932 - † 19-07-2008

Functie: Kapelaan St. Martinus Parochie

Plaats: Oud-Zevenaar

Periode misbruik: 1959

Bevoegd gezag: Aartsbisdom Utrecht

Plaatsingsdatum: 30-11-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER FRTNTS. | ALKMAAR

Mevrouw Mr. Nancy Viellevoye vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs tegen onderstaand omschreven persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik.

Aangeklaagde: Broeder Frtnts.

Burgernaam: J.G.M. Mnsnk.

Geboortedatum: * 30-12-1922 - † ...

Functie: Broeder, hopman

Plaats: Alkmaar

Locatie: St. Adelbertusschool aan de Blekerskade 12 te Alkmaar (1814TJ)

Periode misbruik: 1947-1949 en 1950-1953

Verantwoordelijke congregatie: Congregatie der Broeders van de Heilige Aloyisius

Bijzonderheden: In de tussenliggende twee jaar was klager in het buitenland woonachtig, na terugkeer in Alkmaar hervatte aangeklaagde het misbruik op de St. Adelbertusschool. Klager ging toen ook bij de padvinders waar de aangeklaagde ook functioneerde als hopman.

Plaatsingsdatum: 09-10-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ZUSTER CLTT. | SIEBENGEWALD

Mr. Titus Weller uit Eindhoven vraagt voor een van zijn cliënten steunbewijs tegen de navolgende personen die in verband worden gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Zuster Cltt.

Burgernaam: Jsphn. Smns.

Geboortedatum: * 30-10-1899 - † 14-2-1986

Functie: Gaf les aan 1e klas kleuters

Plaats: Siebengewald

Locatie: Kleuterschool Sancta Maria

Periode misbruik: 1959-1960

Verantwoordelijke congregatie: Zusters van O.L.V. te Tegelen.

Bijzonderheden: Bij het misbruik was een tweede zuster betrokken, een zuster die werkte in de keuken.

Medelotgenoot: Een ander jongetje van deze school moet een zelfde misbruikervaring daar gehad hebben. Wie weet wie dit jongetje was?

Plaatsingsdatum: 01-10-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ZUSTER DMTA. FRNSN., ZUSTER THCL. SCHT., ZUSTER MAGDLN. PLN., ZUSTER DRCA. CL., ZUSTER DRTHA., ZUSTER ANN., ZUSTER LNRDA | OLDENZAAL

Mevrouw Mr. Nancy Viellevoye te Nijmegen vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs en meer informatie over de navolgende personen die volgens haar cliënte in verband worden gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagden: 7 zusters die als verpleegster of anderszins o.a. werkzaam waren in het mortuarium van het R.K. Ziekenhuis te Oldenzaal.

Aangeklaagde 1: Zuster Dmta. Frnsn.

Geboortedatum: * 01-12-1888 te Neer-Glabbeek (Bisdom Luik) - † 03-05-1981 te Brunssum

Functie: Ziekenverpleegster (werkzaam van 02-11-1945 t/m 18-08-1951)

Aangeklaagde 2: Zuster Thcl. Scht.

Geboortedatum: * 24-08-1903 te Amsterdam - † 14-02-1990 te Amsterdam

Functie: Verpleegster / hoofdverpleegster (werkzaam van 06-02-1934 t/m 27-08-1957)

Aangeklaagde 3: Zuster Magdln. Pln.

Geboortedatum: * 26-09-1903 te Ohé en Laak - † 19-08-1963 te Brunssum

Functie: Werkzaam van 08-08-1937 tot 27-12-1960

Aangeklaagde 4: Zuster Drca. Cl.

Geboortedatum: * 22-01-1884 te Reckheim (B.) - † 22-12-1973 te Brunssum

Functie: Werkzaam van 08-08-1933 tot 27-12-1960

Voorts: Wordt informatie gevraagd over de zusters Franciscanessen van Heythuysen genaamd Zr. Drtha., Zr. Ann. en Zr. Lnrda, die mogelijk in verband stonden met aangeklaagden, maar niet aantoonbaar werkten op deze locatie.

Plaats: Oldenzaal

Locatie: Het mortuarium van het R.K. Ziekenhuis te Oldenzaal.

Periode misbruik: 1951 - 1961

Verantwoordelijke congregatie: Zusters Franciscanessen van Heythuysen.

Plaatsingsdatum: 10-09-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

KAPELAAN HMRNK en KAPELAAN FRMNTS. KVERKMP. | WIJCHEN

Mevrouw Mr. Nancy Viellevoye-Geers advocaat te Nijmegen, vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs wegens betrokkenheid bij seksueel misbruik tegen de navolgende kapelaans:

Aangeklaagde 1: Kapelaan Hmrnk.

Functie: Kapelaan / aalmoezenier

Plaats: Wijchen

Werkzaamheden: Aalmoezenier, gaf ook Catechismusles op de Franciscusschool in Wijchen en was Stichter van het gebouw van de K.A.J. (Katholieke Arbeiders Jeugd) te Wijchen.

Periode misbruik: 1954-1955

Aangeklaagde 2: Kapelaan Frmnts. Kverkmp.

Overleden: † 1985

Functie: Kapelaan

Plaats: Wijchen

Periode misbruik: 1959/1960 -1962

Verantwoordelijke congregatie: Congregatie van de Broeders v.d. Christelijke Scholen. Uitgetreden 21-03-1963.

Plaatsingsdatum: 10-09-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER FRDRCS. | HEEMSTEDE

Mevrouw Mr. S.S. van Gijn vraagt voor een van haar cliëntes (v) steunbewijs en/of meer informatie tegen de navolgende persoon, die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder Frdrcs.

Burgernaam: Crnls. de Krt.

Geboortedatum: * 10-10-1927 te Oirschot

Functie: Broeder

Plaats: Heemstede

Locatie: Aloyisiusschool

Periode misbruik: 1953-1957

Verantwoordelijke congregatie: Congregatie van de Broeders v.d. Christelijke Scholen. Uitgetreden 21-03-1963.

Plaatsingsdatum: 07-09-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER "AARDAPPELSCHILLER" | AMERSFOORT

Mr. Sophie van Gijn te Amsterdam is voor een cliënt op zoek naar steunbewijs inzake:

Aangeklaagde: Broeder "aardappelschiller"

Functie: Broeder

Plaats: Amersfoort

Locatie: Pensionaat St. Louis

Periode misbruik: 1970 - 1974

Verantwoordelijke congregatie: Broeders van Maastricht

Bijzonderheden: Klein persoon, altijd met alpinopet. Het misbruikt vond plaats in het kippenhok en in de naast gelegen fietsenstalling. Hij had een pony, genaamd Kareltje.

Plaatsingsdatum: 11-08-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER DNS. |

Mevrouw Mr. N. Geraads te Eindhoven vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs als onderstaand beschreven:

Oproep: Client heeft in de periode van ongeveer 1957 tot ongeveer 1962 verbleven op Huize St. Joseph. Cliënt is daar seksueel misbruikt onder meer door pater Dns., de directeur van Huize St. Joseph. Cliënt moest naar pater Dns. toe als hij uit het cachot kwam. Het seksueel misbruik heeft bestaan uit het betasten van cliënt’s achterste. De volledige gegevens van pater Dns. Zijn: Pater P.H.J. Dns. Hij is geboren op 11 februari 1908 en overleden op 24 juni 1996. Volgens het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK is er geen steunbewijs tegen pater Dns. bekend, vandaar deze oproep.

Plaatsingsdatum: 21-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

FRATER HSNTH. | UDENHOUT

Mr. Gerben van Oijen uit ’s Hertogenbosch vraagt steunbewijs voor een van zijn cliënten tegen de navolgend omschreven persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Frater Hsnth. (bloembollengewas)

Burgerlijke naam: Van der Strtn.

Functie: Docent

Plaats: Udenhout

Locatie: Sint Petrusschool

Periode misbruik: 1969-1970

Verantwoordelijke congregatie: Fraters van Tilburg (CMM)

Plaatsingsdatum: 17-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

THEO WLTRS. | NIJMEGEN

Mevrouw Mr. M.L.J. Bomers te Nijmegen vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs wegens betrokkenheid bij seksueel misbruik tegen de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Theo Wltrs.

Geboortedatum: * Onbekend - † Onbekend

Functie: Geestelijke

Plaats: Nijmegen

Locatie: Onbekend

Periode misbruik: 1956-1957

Bijzonderheden: Vast staat dat hij eind jaren vijftig in Nijmegen woonde op het adres van zijn ouders in de Arend Noorduijnstraat nummer 22 of 24. Aangeklaagde had in 1956-1957 de leeftijd van omstreeks 20 tot 30 jaar.

Plaatsingsdatum: 16-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

KAPELAAN H.J.M. VRSTRMNS. | VUGHT

Mevrouw Mr. Karelijne van Kampen vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs en/of meer info over de navolgende personen die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: H.J.M. Vrstrmns.

Geboortedatum: * 23-12-1921 - † 12-08-1994

Functie: Kapelaan

Plaats: Vught

Locatie: Heilige Hart van Jezus kerk

Periode misbruik: 1947-1953

Bijzonderheden: Hij is tot 1955 werkzaam geweest in de Heilige Hart van Jezus kerk in Vught.

Plaatsingsdatum: 13-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

EEN ONBEKENDE BROEDER | MOOK

Mevrouw Mr. Simone van Schaik uit Uden vraagt steunbewijs tegen de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Een onbekende Broeder

Functie: De broeder kwam altijd de haren knippen

Plaats: Mook

Locatie: Seminarie St. Paulus

Periode misbruik: Vijftiger jaren, tot omstreeks 1957-1958

Bijzonderheden: Aangeklaagde is overgeplaatst in 1957 naar het Gabriëlklooster te Haastrecht waar hij is 1958 is overleden. De overste van seminarie St. Paulus te Mook was Pater Rdbd. tot 1958. In Haastrecht waren ook twee broers van de overste Rdbd. uit Mook, niet met aangeklaagde te verwarren! Dat waren Pater Bllrmns. (gaf Latijn) en Pater Brrms. (ook docent). Onbekend is, wie de overste was in Haastrecht in die tijd. Wie herkent deze harenknipbroeder uit de omschrijving en het verband tussen de locaties en de omschreven overste/paters?

Plaatsingsdatum: 07-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER JOSEF | EINDHOVEN

Mr. Titus Weller uit Eindhoven is voor een van zijn cliënten op zoek naar steunbewijs inzake de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder Josef

Burgerlijke naam: Gstf.S. Hbs.

Geboortedatum: * 25-02-1925 te Almelo

Functie: Surveillant

Plaats: Eindhoven

Locatie: Pensionaat Eikenburg

Periode misbruik: 1950-1953

Verantwoordelijke congregatie: Broeders van Liefde

Bijzonderheden: Het misbruik vond plaats in de linnenkamer

Plaatsingsdatum: 07-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PASTOOR GRRDS. HMSKRK. | MEDEMBLIK

Mevrouw Mr. N.A. Viellevoye-Geers te Nijmegen vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs wegens betrokkenheid bij seksueel misbruik tegen de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Pastoor Grrds. Hmskrk

Geboortedatum: * 20-09-1903 - † 08-11-1983

Functie: Pastoor

Plaats: Medemblik

Locatie: Een parochie

Periode misbruik: 1957/1958

Bevoegd gezag: Bisdom Haarlem/Amsterdam

Plaatsingsdatum: 07-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER (CIPIER) | CADIER EN KEER

Mevrouw Mr. J.P.C. (Suzanne) van den Boogaard uit Eindhoven is voor een cliënt op zoek naar steunbewijs tegen de navolgende persoon die met ernstig seksueel misbruik in verband wordt gebracht:

Aangeklaagde: Broeder

Functie: Cipier

Plaats: Cadier en Keer (L.)

Locatie: Huize St. Joseph

Periode misbruik: Omstreeks 1963

Bijzonderheden: Broeder was cipier in het cachot. Klager herinnert zich de naam van deze broeder niet, maar wel, dat hij ook een andere functie binnen het tehuis bekleedde.

Plaatsingsdatum: 03-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER W. LKMN | EINDHOVEN

Mevrouw Mr. Simone van Schaik uit Uden vraagt voor een cliënt steunbewijs tegen:

Aangeklaagde: Broeder W. Lkmn

Functie: Broeder

Plaats: Eindhoven

Locatie: Pensionaat Eikenburg

Verantwoordelijke congregatie: Broeders van Liefde

Periode misbruik: 1963 - 1965

Bijzonderheden: Cliënt verbleef in die tijd op pensionaat Eikenburg te Eindhoven waar ook Broeder Lkmn. woonachtig en werkzaam was.

Plaatsingsdatum: 03-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER JANTJE | NIJMEGEN

Mevrouw Mr. Simone van Schaik uit Uden vraagt voor een cliënt steunbewijs tegen:

Aangeklaagde: Broeder Jantje (bijnaam?)

Functie: Broeder

Plaats: Nijmegen

Locatie: Kerk Brakkenstein

Verantwoordelijke congregatie: Congregatie van het Allerheiligst Sacrament

Periode misbruik: 1956 - 1958

Bijzonderheden: Deze broeder heeft cliënt misbruikt toen hij misdienaar was in de Kerk Brakkenstein in Nijmegen. Cliënt weet nog goed dat de kerk bekend stond om het grote altaar waar je achter langs kon lopen. Achter dit altaar was een klein kamertje waar de broeder cliënt mee naar toe nam. Cliënt vermoedt dat er meerdere slachtoffers moeten zijn geweest.

Plaatsingsdatum: 03-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER ACHLLS. | DEN HAAG

Mevrouw Mr. Simone van Schaik uit Uden vraagt voor een cliënt steunbewijs tegen:

Aangeklaagde: Broeder Achlls.

Functie: Broeder

Plaats: Den Haag

Locatie: Eerste Burgerschool

Verantwoordelijke congregatie: Broeders van Maastricht (FIC)

Periode misbruik: 1949 - 1955

Bijzonderheden: Broeder Achlls gaf les in de zesde klas en gaf de straffen in een aparte werkruimte.

Plaatsingsdatum: 03-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER DMIN. | DEN HAAG

Mevrouw Mr. Simone van Schaik uit Uden vraagt voor een cliënt steunbewijs tegen:

Aangeklaagde: Broeder Dmin.

Functie: Broeder

Plaats: Den Haag

Locatie: Eerste Burgerschool

Verantwoordelijke congregatie: Broeders van Maastricht (FIC)

Periode misbruik: 1949 - 1955

Plaatsingsdatum: 03-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER RBRS. | DEN HAAG

Mevrouw Mr. Simone van Schaik uit Uden vraagt voor een cliënt steunbewijs tegen:

Aangeklaagde: Broeder Rbrs.

Functie: Broeder

Plaats: Den Haag

Locatie: Eerste Burgerschool

Verantwoordelijke congregatie: Broeders van Maastricht (FIC)

Periode misbruik: 1949 - 1955

Plaatsingsdatum: 03-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

HOOFD V.D. SCHOOL | DEN HAAG

Mevrouw Mr. Simone van Schaik uit Uden vraagt voor een cliënt steunbewijs tegen:

Aangeklaagde: Hoofd v.d. school

Functie: Hoofd van de Mulo

Plaats: Den Haag

Locatie: Christinus Mulo

Verantwoordelijke congregatie: Broeders van Maastricht (FIC)

Periode misbruik: 1955 - 1956

Plaatsingsdatum: 03-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ONBEKENDE NAAM | SANTPOORT

Mevrouw Mr. Simone van Schaik uit Uden vraagt voor een cliënt steunbewijs tegen:

Aangeklaagde: Onbekende naam

Functie: Rector, priester

Plaats: Santpoort

Locatie: Instelling Sint Raphael

Verantwoordelijke congregatie: Zusters van het Arme Kindje Jezus (p.i.j.)

Periode misbruik: 1965 - 1969

Plaatsingsdatum: 03-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

NAAM ONBEKEND | DEN HAAG

Mevrouw Mr. Simone van Schaik uit Uden vraagt voor een cliënt steunbewijs tegen:

Aangeklaagde: Onbekende naam

Functie: Broeder

Plaats: Den Haag

Locatie: Sint Carolusschool

Verantwoordelijke congregatie: Broeders van Maastricht (FIC)

Periode misbruik: 1950 - 1955

Bijzonderheden: Cliënt kan zich de naam van de aangeklaagde niet herinneren. Cliënt zat in de zesde klas van deze broederschool.

Omschrijving: Er kwam vanaf een bepaald moment een geestelijke, met lange bruine pij en wit koord aan de zijkant, een keer per week individuele godsdienstlessen geven. De lessen werden gegeven in een klein kamertje grenzend aan het klaslokaal wat meer diende als opslagruimte. Cliënt omschrijft de geestelijke als volgt: monnik met bruine pij, wit koord met capuchon. Hij was niet groot, praatte met een zachte stem en rook sterk naar sigaren/sigaretten. De man had dun grijs haar en een klein grijs baardje. De broeders die de dagelijkse lessen verzorgden droegen een zwarte pij met rozenkrans. Wie herinnert zich deze broeder in bruine pij met wit koord en capuchon?

Plaatsingsdatum: 03-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

L.W.J. (LOUIS) BRGR. | LEISCHENDAM, DEN HAAG

Mevrouw Mr. M. Jeltes te Amsterdam vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs m.b.t. seksueel misbruik tegen de onderstaande aangeklaagde:

Aangeklaagde: L.W.J. (Louis) Brgr.

Geboortedatum: * 02-02-1935

Functie: Diaken

Plaats: Leidschendam

Locatie: Paus Johannes XXIII kerk

Functie: Pastoor

Plaats: Den Haag

Locatie: Pastoor van Arskerk

Werkzaamheden: Vanaf 1981 diaken in de Paus Johannes XXIII kerk te Leidschendam en vervolgens werkzaam in de Pastoor van Arskerk in Den Haag.

Plaatsingsdatum: 02-07-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER JOHANNES | EINDHOVEN

Mevrouw mr. Sophie van Gijn uit Amsterdam vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs en/of meer info over de navolgende personen die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder Jonannes

Burgernaam: L.A.H. Bln.

Geboortedatum: * 16-11-1931 - † 04-05-2001

Functie: Broeder

Plaats: Eindhoven

Locatie: Internaat Eikenburg

Werkzaamheden: Werkzaam geweest op Internaat Eikenburg

Verantwoordelijke congregatie: Broeders van Liefde

Periode misbruik: 1967-1973

Plaatsingsdatum: 29-06-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

D. BRNBM. | UDEN

Aangeklaagde: D. Brnbm.

Overleden: † 8 juni 2008

Functie: Godsdienstleraar en Directeur

Plaats: Uden

Locatie: Kleinseminarie College H. Kruis

Werkzaamheden: Aangeklaagde D.B. was godsdienstleraar en directeur van de externen

Periode misbruik: 1966 -1967

Verantwoordelijke congregatie: Kruisheren

Bijzonderheden: Hij had een zit/slaapkamer op de eerste verdieping, op de kopse kant van het gebouw. Klager werd in deze kamer misbruikt, dit is ook een paar keer gebeurd met een ander jongetje er bij van wie de naam niet bekend is. Wie was dit jongetje?

Plaatsingsdatum: 24-06-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

J.J.M. JNSSN. | TILBURG, EINDHOVEN

Mevrouw mr. Sophie van Gijn uit Amsterdam vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs en/of meer info over de navolgende personen die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: J.J.M. Jnssn.

Geboortedatum: * 11-10-1921 - † 03-05-2000

Functie: 1954-1966 godsdienstleraar aan een lyceum te Hilversum en conrector in een ziekenhuis

Werkzaamheden: Van 1955 tot 1993 is betrokkene werkzaam geweest:

Functie: 1966-1969 overste van het scholastikaat MSC te Tilburg

Functie: 1969-1977 overste/rector Eindhoven

Functie: 1966-1969 overste van het scholastikaat MSC te Tilburg

Functie: 1978-1981(?) pastoor in een parochie Eindhoven

Functie: 1981-1990 pastor Pius X parochie Eindhoven

Functie: 1990 pastor emeritus Eindhoven

Plaats: Tilburg, Eindhoven

Verantwoordelijke congregatie: Missionarissen van het Heilige Hart

Periode misbruik: 1950-1970

Bijzonderheden: 21-09-1943 geprofest te Berg en Dal, 12-09-1948 priester gewijd in Stein.

Plaatsingsdatum: 17-06-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

C.J.M. KCH. | DIEREN

Mevrouw mr. Sophie van Gijn uit Amsterdam vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs en/of meer info over de navolgende personen die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: C.J.M. Kch.

Geboortedatum: * 28-04-1912 - † 17 mei 1985

Functie: Kapelaan

Plaats: Dieren

Locatie: Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

Verantwoordelijk bisdom: Aartsbisdom Utrecht

Periode misbruik: 1943-1944

Bijzonderheden: In 1937 priester gewijd voor het Aartsbisdom Utrecht.Op 22 augustus 1941 werd hij benoemd tot kapelaan in de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Dieren. Hij was in die parochie pastoraal werkzaam tot hij op 7 maart 1947 werd benoemd tot kapelaan in de Heilig Hart van Jezus parochie te Hilversum.

Plaatsingsdatum: 16-06-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

RECTOR VAN HDNK. | RIJSBERGEN

Mevrouw Mr. Liesbeth van Duyneveldt roept voor een van haar cliëntes steungetuigen op en vraagt meer informatie over de volgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik.

Aangeklaagde: Rector Van Hdnk.

Functie: Rector

Plaats: Rijsbergen

Locatie: Huize St Joseph

Verantwoordelijke congregatie: Zusters Dominicanessen van Bethanie

Periode misbruik: 03-07-1952 tot 05-06-1953

Plaatsingsdatum: 09-06-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

JRDN. (DAAN) V.D. BRM. | RIJSWIJK

Aangeklaagde: Jrdn. (Daan) v.d. Brm.

Geboortedatum: * 25-02-1926 te Rotterdam - † 24-12-1994

Functie: Beheerder Oratorium

Plaats: Rijswijk

Locatie: Oratorium naast Don Bosco Rijswijk

Verantwoordelijke congregatie: Salesianen van Don Bosco

Periode misbruik: 1956 - 1962

Plaatsingsdatum: 09-06-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER H. VAN R. | 'S-HEERENBERG

Mr. Nancy Viellevoye-Geers , advocaat te Nijmegen, vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs wegens betrokkenheid bij seksueel misbruik tegen de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Pater H. van R.

Geboortedatum: * 10-05-1925 - † 12-01-2004

Functie: Docent Nederlands

Plaats: 's-Heerenberg

Locatie: Internaat/klein-seminatie Don Rua

Verantwoordelijke congregatie: Salesianen van Don Bosco

Periode misbruik: 1959 - 1969

Plaatsingsdatum: 04-06-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER TRTLNS. | VUGHT

Mr. Gerben van Oijen uit ’s Hertogenbosch vraagt voor een van zijn cliënten steunbewijs en/of meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder Trtlns.

Burgernaam: M. v.d. Tllrt.

Functie: Docent

Plaats: Vught

Locatie: Sint Willibrordusschool

Verantwoordelijk bisdom: Congregatie Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes

Periode misbruik: 1968-1969

Plaatsingsdatum: 03-06-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PRIESTER GDFRD. HNDRK. SNDRS. | VENLO

Mevrouw Mr. Michaëla B.M. Kaaij te Nijmegen is voor een cliënt op zoek naar steunbewijs inzake de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Priester Gdfrd. Hndrk. Sndrs.

Geboortedatum: * 05-09-1896 - † 1986

Functie: Na acht jaren als kapelaan te Tegelen werkzaam te zijn geweest is aangeklaagde vanaf 1933 tot en met 1975 als rector verbonden geweest aan het internaat St. Jozef-Huize Nazareth te Venlo. Daarnaast was hij vanaf 1950 tot een jaar voor zijn overlijden in 1986 werkzaam als bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs.

Plaats: Venlo

Locatie: Internaat St. Jozef-Huize Nazareth

Verantwoordelijk bisdom: Bisdom Roermond

Periode misbruik: omstreeks de jaren 1970-1975 op school.

Bijzonderheden: Aan het internaat was een BLO school (st. Jozef) verbonden ; later ’t Poortje genoemd.

Plaatsingsdatum: 29-05-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

AALMOEZENIER P. VRBTN. | SOESTERBERG

Mevrouw Mr. Manon Renken te Leiden vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs wegens betrokkenheid bij seksueel misbruik tegen de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Aalmoezenier P. Vrbtn.

Geboortedatum: * 17-06-1917 te Haps (N.B.) - † 16-02-1976 te Weert (L.)

Functie: Aalmoezenier

Plaats: Soesterberg

Locatie: Vliegbasis Soesterberg

Verantwoordelijke orde/congregatie: Orde der Kruisheren

Periode misbruik: 1961

Bijzonderheden: Cliënt heeft al een oproep in 2014 geplaatst op website www.klokk.nl in de categorie “Lotgenoot zoekt lotgenoten” en schetst in enkele regels de tragische omstandigheden rondom dit seksueel misbruik. Helaas nog zonder resultaat. Link naar zijn oproep: KLIK

Plaatsingsdatum: 28-05-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ZUSTER MRIE-ALBTS. (waarschijnlijk) | RIJS

Mevrouw Mr. Michaëla B.M. Kaaij te Nijmegen is voor een cliënt op zoek naar steunbewijs inzake de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Zuster Mrie-Albts.

Burgernaam: J. M. Sts.

Geboortedatum: * 15-02-1923 - † 12-03-2006

Functie: zuster in de kinderverzorging, gedurende de periode van 1954 tot en met 1957 en van 1960 tot en met maart 1968.

Plaats: Rijs

Locatie: Vakantieoordkoloniehuis / Herstellingsoord Mooi Gaasterland.

Chronologie: Tilburg S.C.: 08-'50 - 12-'50: huiswerk. Veldhoven: 01-'51 - 07-'53: kinderverzorging. Tilburg S.C: 07-'53 - 25-08-'53: noviciaat voor eeuwige geloften. Veldhoven: 25-08-'53 - 05-'54: kinderverzorging. Sittard: 05-'54 - 11-'54: kinderverzorging. Rijs: 11-'54 - 31-12-'57: kinderverzorging. Veldhoven: 31-12-'57 - 01-09-'59: kinderverzorging. Tilburg S.C.: 01-09-'59 - 27-08-'60: socia. Rijs: 27-08-'60 - 25-03-'68: kinderverzorging. Stein: 25-03-'68 - 31-09-71: pension. Stein: 01-09-'72 - 31-01-'80: bejaardenverzorging K.B.O. Sittard Overhoven: 01-04-'80 - 15-10-'88: pastorie. Stein Koetshuis: 15-10-'88 - 02-10-'96: rustend. Geleen (M.S.C.): 02-10-'96 - 01-02-'00: huishouding M.S.C. Tilburg Laeterare: 01-02'00 - 12-03-'06.

Verantwoordelijke orde/congregatie: Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart

Periode misbruik: Ongeveer 1964-1965

Plaatsingsdatum: 28-05-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER FLCS. (waarschijnlijk) | AMERSFOORT

Mevrouw Mr. Petra Weggemans te Amersfoort is voor een cliënt op zoek naar steunbewijs inzake de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broedernaam: waarschijnlijk Flcs, bijnaam: Fikkie

Functie: Courbroeder in het internaat Saint Louis, Utrechtseweg 228, in Amersfoort, in ieder geval gedurende de periode van 1957 tot en met 1959. ’s Avonds hield hij toezicht in de slaapzaal

Plaats: Amersfoort

Locatie: Internaat Saint Louis

Verantwoordelijke orde/congregatie: Broeders van Maastricht

Periode misbruik: 1957, 1958 en 1959

Signalement: De broeder was waarschijnlijk wat dikker, kalig en had mogelijk een bril.

Bijzonderheden: cliënt herinnert hem als slecht ruikend.

Plaatsingsdatum: 26-05-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER JEZUIT | MAASTRICHT

Mr. Rosalie de Bont vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs m.b.t. seksueel misbruik inzake de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Pater Jezuit (naam nog onbekend)

Functie: Kapelaan en biechtvader

Plaats: Maastricht

Locatie: Kapel Jezuïeten, Tongersestraat

Verantwoordelijke orde/congregatie: Jezuiten

Periode misbruik: omstreeks 1954

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 21-05-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER SVTS. | LICHTENVOORDE

Mr. M.J.A. Nijssen uit Leiden vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs en/of meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder Svts.

Functie: Broeder die toezicht hield op de buitenwerkzaamheden (boerderij)

Plaats: Lichtenvoorde

Locatie: Internaat Harreveld

Verantwoordelijke orde/congregatie: Broeders Onze Lieve Vrouwe van Zeven Smarten

Periode misbruik: 1951-1955

Bijzonderheden: De burgerlijke naam is niet bekend. De broeder leek een typische Friese boerenzoon, was destijds ong. 40 jaar, groot, kalend, flaporen en grote handen.

Plaatsingsdatum: 20-05-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER SRGS. EN BROEDER ACHTS. | BRUNSSUM

Mr. S.S. van Gijn uit Amsterdam vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs en/of meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder Srgs.

Burgerlijke naam: M.J.F. O.

Functie: Onderwijzer 1e klas

Aangeklaagde: Broeder Achts.

Burgerlijke naam: H.C. de B.

Functie: Onderwijzer 3e en later 5e klas

Plaats: Brunssum

Locatie: St. Jozefschool

Verantwoordelijke orde/congregatie: Broeders van Maastricht

Periode misbruik: 1952-1958

Plaatsingsdatum: 19-05-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

KAPELAAN E.M.J. RKMNSPL. | ECHT

Mevrouw Mevrouw Mr. N. Geraads uit Eindhoven zoekt steunbewijs en/of meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Kapelaan E.M.J. Rkmnspl (bijnaam Rik de Kikker)

Signalement: Een grote, zwaarlijvige man, die een zwart hoornen bril droeg en een bulderende stem had.

Functie: Kapelaan

Verantwoordelijke orde/congregatie: ---

Plaats: Echt

Locatie: Parochie van de Heilige Landricus te Echt (L.), waar de kapelaan van 1970 t/m 1978 aan verbonden was en onder meer allerlei activiteiten voor een grote groep misdienaars organiseerde. Klager is misbruikt bij de kapelaan thuis, in de kapelanie aan de Kapelaan Goossenstraat te Echt.

Periode misbruik: omstreeks 1975

Bijzonderheden: Er zijn van klagers naakte lichaam foto’s gemaakt.

Plaatsingsdatum: 18-05-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER HENRICUS | WAALWIJK

Mr. Rosalie de Bont vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs m.b.t. seksueel misbruik inzake de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Pater Henricus

Burgerlijke naam: Ptrs. v. Hk.

Functie: Pater

Plaats: Waalwijk

Locatie: RK parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Besoijen

Verantwoordelijke orde/congregatie: Congregatie MSF Missionarissen van de Heilige Familie

Periode misbruik: 1964/1965

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 18-05-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

FRATER JLS. | CUYK

Mr. Gerben van Oijen uit ’s Hertogenbosch vraagt voor een van zijn cliënten steunbewijs en/of meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Frater Jls.

Functie: Docent

Verantwoordelijke orde/congregatie: Fraters van Tilburg

Plaats: Cuyk

Locatie: Aloysiusschool te Cuyk (N.B.)

Periode misbruik: 1960-1961

Plaatsingsdatum: 06-05-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER, "BROEDER KOK" GENOEMD | DONGEN

Mr. M.J.A. Nijssen uit Leiden vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs en/of meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Een broeder die "broeder Kok" genoemd werd omdat hij als zodanig werkte in het klooster van de Broeders van Dongen

Functie: Kok

Verantwoordelijke orde/congregatie: Broeders van Dongen (OLV v. Lourdes)

Plaats: Dongen

Locatie: Sint Laurentiusschool, Gasthuisstraat Dongen

Periode misbruik: 1960-1966

Plaatsingsdatum: 01-05-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

KOSTER, VOORNAAM 'RMN' | DEVENTER

Mr. M.J.A. Nijssen uit Leiden vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs en/of meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Een koster die vermoedelijk verbonden was aan de RK Kerk en de voornaam Rmn droeg, van Surinaamse of Hindoestaanse afkomst.

Functie: Koster / congiërge van de naastgelegen school aan de Bierstraat te Deventer

Verantwoordelijke orde/congregatie: H. Hart Parochie of Joannes Vianney Parochie

Plaats: Deventer

Locatie: Kerk aan de Rielerweg te Deventer

Periode misbruik: 1975-1976

Plaatsingsdatum: 01-05-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

GRRDS. BRNRDS. SNDRS. | HILVERSUM

Mr. Sophie van Gijn vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs tegen de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Grrds. Brnrds. Sndrs.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: * 29 mei 1911 - † 12 augustus 1975

Functies: In 1936 tot priester gewijd. Vanaf 1942 kapelaan te Hilversum (H. Vitus). In 1955 benoemd tot pastoor te Makkum. In 1956 tot bouwpastoor benoemd te Nagele/Espel/Tollebeek bij de Sint Hubertuskerk. Emeritaat 1973.

Verantwoordelijke orde/congregatie: Bisdom Haarlem - Amsterdam

Plaats: Hilversum

Locatie: H. Vitus

Periode misbruik: medio 1952 - medio 1955

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 29-04-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

MGR.J.W.M.BLSSN. | SINT MICHIELSGESTEL

Mijnheer Mr. Boudewijn Cremers vraagt voor een van zijn cliënten steunbewijs tegen de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Mgr. J.W.M. Blssn.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: * 10 april 1926 - † 08 augustus 2013

Functie: In 1950 priester gewijd. Van 1950-1952 kapelaan in Veghel. In 1957 geestelijk leider van het Kleinseminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel. In 1961 hulpbisschop ’s Hertogenbosch en van 1966 bisschop van ’s Hertogenbosch.

Verantwoordelijke orde/congregatie: Bisdom ’s Hertogenbosch

Plaats: Sint-Michielsgestel.

Locatie: Kleinseminarie Beekvliet

Periode misbruik: medio 1957- medio 1959

Bijzonderheden: De Klachtencommissie heeft geadviseerd om de klacht niet gegrond te verklaren vanwege gebrek aan steunbewijs. Cliënt zoekt opnieuw steunbewijs zodat hij mogelijk nog om een herziening van het advies kan vragen.

Plaatsingsdatum: 23-04-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

DE HEER DRS. H. HRDNG. | RIJSBERGEN

Mevrouw Mr. Suzanne v.d. Bogaard vraagt voor haar cliënte steunbewijs en/of meerdere informatie over de navolgende persoon, die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Drs. H. Hrdng.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: * .... - † ....

Functie: Vaste psycholoog in het observatie- en therapiehuis voor meisjes

Verantwoordelijke orde/congregatie: Zusters Dominicanessen van Bethanië

Plaats: Rijsbergen

Locatie: Huize St. Joseph Patrocinium aan de Ettenseweg 37 te Rijsbergen NB

Periode misbruik: Begin tot eind 1968

Bijzonderheden: De heer H. Hrdng. was als vaste psycholoog verbonden aan het tehuis tussen 1965 en december 1968. Wie heeft meer informatie en kan steunbewijs geven?

Plaatsingsdatum: 02-04-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ZUSTER IMMCLT. | RIJSBERGEN

Mevrouw Mr. Suzanne v.d. Bogaard vraagt voor haar cliënte steunbewijs en/of meerdere informatie over de navolgende persoon, die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Zuster Immclt.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: * .... - † ....

Functie: Abdis

Orde/congregatie: Zusters Dominicanessen van Bethanië

Plaats: Rijsbergen

Locatie: Huize St. Joseph Patrocinium aan de Ettenseweg 37 te Rijsbergen NB

Periode misbruik: 1968-1974

Bijzonderheden: Zuster Immclt. was werkzaam als abdis vanaf de 60-er jaren en tot 1980. Wie heeft meer informatie en kan steunbewijs geven?

Plaatsingsdatum: 02-04-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ZUSTER PRSC. PK. | RIJSBERGEN

Mevrouw Mr. Suzanne v.d. Bogaard vraagt voor haar cliënte steunbewijs en/of meerdere informatie over de navolgende persoon, die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Zuster Prsc. Pk.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: * .... - † ....

Functie: Directrice van het observatie- en therapiehuis voor meisjes

Orde/congregatie: Zusters Dominicanessen van Bethanië

Plaats: Rijsbergen

Locatie: Huize St. Joseph Patrocinium aan de Ettenseweg 37 te Rijsbergen NB

Periode misbruik: 1968-1974

Bijzonderheden: Zuster Prsc. Pk. was als directrice werkzaam tussen1960 – 1980. Wie heeft meer informatie en kan steunbewijs geven?

Plaatsingsdatum: 02-04-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER ALFRS. - AMERSFOORT | KWINTSHEUL, SASSENHEIM, 'S-GRAVENHAGE, AMSTERDAM, ZAANDAM

Mevrouw Mr. Petra Weggemans uit Amersfoort vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs tegen de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbuik:

Aangeklaagde: Broeder Alfrs.

Burgerlijke naam: Frts. Wllm. Btn.

Geboortedatum: * 31-05-1918 - † 06-06-2010

Functie: Ziekenbroeder

Orde/congregatie: Broeders van Maastricht (F.I.C.)

Plaats: Amersfoort

Locatie: Internaat Saint Louis

Periode misbruik: w.s. begin 1961

Bijzonderheden: Ziekenbroeder in het internaat Saint Louis, Utrechtseweg 228, in Amersfoort, gedurende de periode van 09-01-1951 tot 21-08-1961. Daarna is hij overgeplaatst naar St. Louis in Weert als ziekenbroeder. Gedurende de periode in Amersfoort was hij waarschijnlijk de enige ziekenbroeder.

Signalement: Het was een (grotendeels) kale man met flaporen en de bijnaam "apie" of "de aap".

Plaatsingsdatum: 01-04-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER ANDRS. CRSNI. | CADIER EN KEER/p>

Mevrouw Mr. Noor Geraads zoekt voor een van haar cliënten steunbewijs tegen de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder Andrs. Crsni.

Burgerlijke naam: Th. Arnlds. Kkns.

Geboortedatum: * 23-11-1905 - † 24-08-1984

Functie: Diverse functies

Orde/congregatie: Priesters van het Heilig Hart van Jezus

Plaats: Cadier en Keer

Locatie: Huize St. Joseph

Periode misbruik: 1954-1959

Bijzonderheden: Broeder Andrs. Crsni. werkte in de periode van september 1937 tot 21 maart 1958 in diverse functies in Huize St. Joseph. Op 21 maart 1958 is hij overgeplaatst naar Helmond om onbekende redenen. Ook werkte de broeder in de patersrefter van Huize St. Joseph Cadier en Keer en was kapper en manusje van alles. Ook was hij belast met toezicht tijdens het douchen waarbij hij de geslachtsdelen van klager betastte, kwam ook in het kleedhokje van klager om hem te betasten. Tijdens het haarknippen vond het seksueel misbruik plaats.

Extra informatie: De broeder had a.g.v. een fysieke oorzaak (mogelijk klompvoet of a.g.v. polio) volgens cliënt "een raar loopje".

Vraag: Wie heeft ook misbruik ondervonden door deze aangeklaagde en onder deze omstandigheden op dezelfde locatie? Wie herkent deze omstandigheden? Wie herkent de bijzonderheden in combinatie met het 'rare loopje'?

Plaatsingsdatum: 01-04-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER 'CNSTNTN' | WEHL (L.)

Mevrouw Mr. Nancy Viellevoye-Geers vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs m.b.t. seksueel misbruik inzake de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Broeder Cnstntn

Burgerlijke naam: P. Knp.

Geboortedatum: * 24-01-1920 te Haarlem - † 24-05-1990 te Rotterdam

Orde/congregatie: Broeders van Maastricht F.I.C.

Geprofest: Broeder van Maastricht F.I.C. op 15-08-1939

Functie: Onderwijzer aan de St. Martinusschool in Wehl (Didamseweg A 35) v.a. 22-08-1940

Functie: Tijdens de Tweede Wereldoorlog van begin september 1944 tot juni 1945 woonachtig in het Klooster aan het Nagtzaamplein te Haarlem

Functie: Terug naar Wehl als onderwijzer van de St. Martinusschool v.a. 15-06-1945

Functie: Verplaatst naar Helmond: onderwijzer aan de St. Canisiusschool (Molenstraat 221) v.a. 26-08-1947

Functie: Hoofd van de St. Leonardusschool B (Wethouder Ebbenlaan, Helmond v.a. aug 1950

Functie: Leraar aan de St. Henricusschool voor ULO (Weg op de Heuvel, Helmond) v.a. aug 1952

Functie: Maastricht-Wijk: leraar aan de St. Carolus Boromeusschool voor ULO (Wijker Grachtstraat 1a) v.a. 23-08-1954

Functie: Zevenaar (Juvenaat St. Stanislaus): leraar wiskunde en Frans aan de interne ULO v.a. 22-08-1955

Functie: Hoofd van de interne ULO v.a. aug 1959

Functie: Waalwijk: leraar aan de St. Michaëlschool voor ULO (Pastoor Kuijpersstraat) v.a. 22-08-1960

Functie: Nijmegen: hoofd en leraar van de St. Stephanusschool voor ULO (Prins Hendrikstraat 7) v.a. 22-08-1964

Functie: Amsterdam-West: leraar aan de St. Dominicus ULO (later MAVO). Aan de Erik de Roodestraat 18 v.a. 25-09-1965

Functie: Schiedam: werkzaam aan het onderwijsbureau van de Broeders F.I.C. t.b.v. het eigen schoolbestuur van de broeders. V.a. 11-12-1970. Per 1 juni 1985 wordt de communiteit van Schiedam opgeheven en verhuizen de nog ‘actieve’ broeders naar het huis en de communiteit in Rotterdam

Functie: Rotterdam/Mathenesserweg 250: werkzaam op de Centrale Administratie als hulp van de provinciale econoom van de Broeders in Nederland v.a. 29-05-1985

Periode misbruik: 1946-1947, in die periode werkzaam op de lagere school St. Martinusschool te Wehl

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 31-03-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

WERELDHEER, RECTOR, DOCENT, KAPELAAN, PASTOOR BTN. | VENRAY

Mr. Rosalie de Bont vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs m.b.t. seksueel misbruik inzake de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Wereldheer, Rector / docent / kapelaan / pastoor Btn.

Functie: Kapelaan te Venray, H. Petrus Banden 1939-1940

Functie: Rector aan het Elisabeth ziekenhuis te Venray, 1940- 1950

Functie: Docent Rolduc 1940-1957

Functie: Kapelaan te Wylre 1957-1963

Functie: Pastoor te Grevenbicht 1963-1972

Functie: Assistent parochie H. Stefanus te Heel, pastoraal werk 1972-1981

Functie: Kapelaan te Wylre 1957-1963

Orde/congregatie: Bisdom Roermond

Plaats: Venray

Periode misbruik: circa 1950

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 27-03-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PASTOOR F.J.C. LNGLN. | KWINTSHEUL, SASSENHEIM, 'S-GRAVENHAGE, AMSTERDAM, ZAANDAM

Mr S.S. van Gijn uit Amsterdam vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs en/of meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Pastoor F.J.C. Lngln.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: * 11-06-1910 - † 25-08-1995 te Hageveld

Functie: Pastoor

Orde/congregatie: Bisdom Haarlem-Amsterdam

Plaats: Kwintsheul, Sassenheim, ’s-Gravenhage, Amsterdam, Zaandam

Locatie: ---

Periode misbruik: 1970-1980

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 26-03-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER J. VAN SCHNDL. | ZEIST

Mr. M.J.A. Nijssen uit Leiden vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs en/of meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder J. van Schndl.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Broeder

Orde/congregatie: Kruisvaarders van Sint Jan

Plaats: Zeist

Locatie: Huize St. Jan, Utrechtseweg 67 te Zeist

Periode misbruik: 1947-1949

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 25-03-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER OVERSTE F.J. DE KNNG. | ZEIST

Mr. M.J.A. Nijssen uit Leiden vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs en/of meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder Overste F.J. de Knng.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Broeder Overste

Orde/congregatie: Kruisvaarders van Sint Jan

Plaats: Zeist

Locatie: Huize St. Jan, Utrechtseweg 67 te Zeist

Periode misbruik: 1947-1949

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 25-03-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

KAPELAAN / PRIESTER (NAAM ONBEKEND) | ROTERDAM / IJSSELMONDE

MevrouwMr. Michaëla Kaaij te Nijmegen vraagt voor haar cliënte steunbewijs inzake de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met zeer ernstig en langdurig misbruik.

Aangeklaagde: Kapelaan of Pater/Priester (naam onbekend)

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Wereldheer / Kapelaan / Pater / Priester

Orde/congregatie: Congregatie van het Heilig Hart van Jezus (ScJ), waaraan de Kath. Jeugdzorg zorgverlening toevertrouwde.

Plaats: Rotterdam / IJsselmonde

Locatie: Klaagster woonde in de periode van het misbruik in Rotterdam en bezocht de St. Hildegardisschool in de Hildegardisparochie te Rotterdam. Via de katholieke jeugdzorg en gezinswerk (SFL/SFR) kwam aangeklaagde (ook) bij het gezin van klaagster veelvuldig thuis, waar het misbruik wekelijks plaatsvond gedurende enkele jaren. Zo werd aangeklaagde een goede huisvriend en verleende hulp aan het gezin. Toen het gezin naar IJsselmonde verhuisde bleef dit zo. Uit het misbruik is op 14-12-1970 een levenloos kind geboren in de woning aan de Wagtendonkstraat te IJsselmonde. Geslacht onbekend. Ook is onbekend wat er met dit kind is gebeurd.

Periode misbruik: 1961-1970

Bijzonderheden: Wat lange slanke man, grijs haar met baard (ook grijs) en brildragend

DRINGENDE VRAAG: Wie kan meer informatie geven? Wie heeft foto’s van kapelaans/paters/priesters uit die periode?

Plaatsingsdatum: 24-03-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PASTOOR BRNRDS. FRANCS. MKTTE. | OOTMARSUM

Mevrouwmr. M.L.J. Bomers te Nijmegen zoekt voor een van haar cliënten steunbewijs inzake seksueel misbruik tegen de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Pastoor Brnrds. Francs. Mktte.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: * 11-06-1869 Ootmarsum - † ---

Functie: Pastoor

Orde/congregatie: Aartsbisdom Utrecht

Plaats: Ootmarsum

Locatie: Klooster / rusthuis tegenover Katholieke Kerk in Ootmarsum

Periode misbruik: 1949-1952

Bijzonderheden: De heer B.F. Mktte. is van 1915 tot 1946 pastoor geweest van de Plechelmusparochie in Saasveld. Daarna verbleef hij in Ootmarsum in een klooster/rusthuis in Ootmarsum, maar was hij geen actief pastoor meer.

Plaatsingsdatum: 19-03-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER G. SPY. | GROENLO

Mevrouwmr. M.L.J. Bomers te Nijmegen zoekt voor een van haar cliënten steunbewijs inzake seksueel misbruik tegen de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Pater G. Spy.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: * 01-04-1914 te Haarlem - † ---

Functie: Pater (leraar Nederlands)

Orde/congregatie: Paters Maristen S.M.

Plaats: Groenlo

Locatie: Rooms-katholieke HBS Marianum

Periode misbruik: 1963-1965

Bijzonderheden: Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is Pater v. Irsl. in 1968 naar Duitsland gezonden om in een ziekenhuis aldaar te werken. Wie herinnert zich dat nog?

Plaatsingsdatum: 19-03-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

FRATER ELGS. EN BROEDER BS. | 'S-HERTOGENBOSCH

Mr. Gerben van Oijen uit ’s Hertogenbosch vraagt voor een van zijn cliënten steunbewijs en/of meer informatie over de navolgende personen die in verband worden gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Frater Elgs.

Burgerlijke naam: Smrs.

Geboortedatum: ---

Functie: ---

Orde/congregatie: Congregatie van de Fraters van Tilburg (CMM)

Plaats: 's-Hertogenbosch

Locatie: St. Aloysiusschool

Periode misbruik: 1952-1957

Bijzonderheden: ---

Aangeklaagde: Broeder Bs (Bastn? Of Bsls?)

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: ---

Orde/congregatie: Congregatie Redemptoristen c. ss. R.

Plaats: 's-Hertogenbosch

Locatie: Parochie van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Periode misbruik: 1956-1958

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 18-03-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

KAPELAAN / PASTOOR D. SVE | MEERSSEN / ITTEREN (L)

Mr. Titus Weller is voor een cliënt op zoek naar steunbewijs inzake:

Aangeklaagde: Kapelaan / Pastoor D. Sve.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Kapelaan

Functie: Pastoor

Orde/congregatie: Bisdom Roermond

Plaats: Meerssen / Itteren (L)

Locatie: o.a. in de sacristie bij de R.K. kerk te Itteren

Periode misbruik: 1962-1968

Bijzonderheden: Vaak stond de pastoor aan de school kinderen op te wachten.

Plaatsingsdatum: 17-03-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ZUSTER 'HRTNS' | AMSTERDAM

Mevrouwmr. M.B.M. Kaaij zoekt namens haar cliënte steunbewijs en/of getuigen van seksueel misbruik dat heeft plaatsgevonden:

Aangeklaagde: Zuster Hrtns

Burgerlijke naam: J.G.M. Mws.

Geboortedatum: * 03-05-1909 te Rijswijk - † ---

Functie: Werkzaam in de Koepelkerk tussen 11 augustus 1961 en 14 augustus 1968.

Orde/congregatie: Zusters Dominicanessen van Neerbosch

Plaats: Amsterdam

Locatie: Lagere school van de St. Catharina meisjesschool (Vechtstraat)

Periode misbruik: 1959-1961

Bijzonderheden: Zuster Hrtns was van 01-09-1959 tot 01-09-1963 aldaar als onderwijzeres werkzaam. Daarna is Zr. Hrtns. benoemd op een andere school.

Plaatsingsdatum: 16-03-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER P.J. V. IRSL | MAASTRICHT

Mr. M.J.A. Nijssen uit Leiden vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs en/of meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Pater P.J. v. Irsl.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Werkzaam in de Koepelkerk tussen 11 augustus 1961 en 14 augustus 1968.

Orde/congregatie: Priesters van het H. Hart van Jezus (s.c.j.)

Plaats: Maastricht

Locatie: Koepelkerk (en pastorie)

Periode misbruik: 1962-1968

Bijzonderheden: Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is Pater v. Irsl. in 1968 naar Duitsland gezonden om in een ziekenhuis aldaar te werken. Wie herinnert zich dat nog?

Plaatsingsdatum: 10-03-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER 'DKMN' | CURAÇAO

Mr. Gerben van Oijen uit ’s Hertogenbosch vraagt voor een van zijn cliënten steunbewijs en/of meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Pater 'Dkmn'

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Conrector

Orde/congregatie: Orde der Paters Dominicanen

Plaats: Curaçao

Locatie: Klein Seminarie St. Pius Juvenaat

Periode misbruik: 1955-1956

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 09-03-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

KAPELAAN T. V.D. STK | DINTHER / VEGHEL / EINDHOVEN / TILBURG / VELFHOVEN / GELDROP

Mr. Rosalie de Bont en Mr. Saskia de Groot vragen voor hun cliënten aanvullend steunbewijs m.b.t. seksueel misbruik inzake de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Kapelaan T. v.d. Stk.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Bidsom: Bisdom Den Bosch

Plaats: Dinther

Locatie: Sint Servatiusparochie

Functie: Kapelaan

Periode: 1955-1956 / 1958-1962

Plaats: Dinther

Locatie: R.K. Jongensschool St. Servatius

Functie: Godsdienstleraar

Periode: ---

Plaats: Veghel

Locatie: Mgr. Zwijssencollege

Functie: Godsdienstleraar

Periode: 1959 - 1962

Plaats: Eindhoven

Locatie: Steentjeskerk

Functie: Kapelaan

Periode: 1962 - 1967

Plaats: Eindhoven

Locatie: St. Catharinalyceum

Functie: Godsdienstleraar

Periode: 1965 - ----

Plaats: Eindhoven

Locatie: Catharinalyceum

Functie: Moderator

Periode: 1967

Plaats: Eindhoven

Locatie: Van Maerlantlyceum

Functie: Moderator

Periode: 1967 - 1973

Plaats: Tilburg

Locatie: OLV van Lourdes Kerk (Koningshoeven)

Functie: Pastoor

Periode: 1973 - 1977

Plaats: Eindhoven

Locatie: Van de Putt-lyceum

Functie: Moderator

Periode: april 1977-1980

Plaats: Veldhoven

Locatie: Anton van Duijnkerkencollege

Functie: Moderator

Periode: 1980 - 1986

Plaats: Geldrop

Locatie: Bejaardenhuizen

Functie: Rector

Periode: 1987 - ----

Plaats: Geldrop

Locatie: Stichting Huisvesting en Verzorging Bejaarden

Functie: Pastoor

Periode: 1972 - 1975

Jaar van misbruik: ± 1955 - 1962 (Dinther). Periode 1974-1980 o.a. te Geldrop en Parochie De Koningshoeven te Tilburg

Bijzonderheden: Wie herinnert zich de naam van de aangeklaagde en kan meer informatie geven; eventueel ook over eventuele religieuze activiteiten in de periode 1956-1958.

Plaatsingsdatum: 07-03-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER 'THMS' | GELDROP

Mevrouw Mr. N.M.I. Bastiaans vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs dan wel nadere informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik/lichamelijk e/o psychisch geweld:

Aangeklaagde: Broeder Thms.

Burgerlijke naam: B.S. Eltnk.

Geboortedatum: * 01-08-1898 - † 08-10-1996

Functie: middelbare jongensschool Nazarethschool

Functie: muziekleraar (al dan niet aan huis)

Orde/congregatie: Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes

Plaats: Geldrop

Locatie: Woning klaagster en Nova Vila Dependance Nieuwedijk

Periode misbruik: 1946 / 1947

Bijzonderheden: Aangeklaagde gaf klaagster privé vioolles thuis tot zij na 3x misbruik zorgde niet thuis te zijn. Later gaf aangeklaagde les aan jongens in de dependance Nova Vila. Na de les vroeg aangeklaagde aan klaagster hem te helpen met schoonmaken. Aangeklaagde stuurde iedereen weg en misbruikte klaagster dan.

Plaatsingsdatum: 25-02-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

SPORTLERAAR / BEGELEIDER | ROGGEL / HEIBLOEM

Mr. Titus Weller te Eindhoven is voor een cliënt op zoek naar steunbewijs inzake:

Aangeklaagde: Sportleraar / begeleider

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Kapelaan en docent godsdienst

Orde/congregatie: O.L. Vrouwe van Zeven Smarten te Voorhout

Plaats: Roggel / Heibloem

Locatie: Internaat De Widdonck (lagere school)

Periode misbruik: februari 1964- medio oktober 1964

Bijzonderheden: Postuur: lange smalle persoon in pij met koord en capuchon; +/- 50 jr. Mogelijk gaat het om Broeder Hndrcs

Plaatsingsdatum: 19-02-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER DLPHNS. | WEERT

Mr. Rosalie de Bont vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs m.b.t. seksueel misbruik inzake de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Broeder Dlphns

Burgerlijke naam: J.A.B. Schltn

Geboortedatum: ---

Functie: ---

Orde/congregatie: Minderbroeders Franciscanen

Plaats: Weert

Locatie: Buitengebied Helden

Periode misbruik: 1956 - 1957

Bijzonderheden: Broeder ‘Dlphns’ stond ook wel bekend als de ‘korenpater’ of boterpater’. Deze broeder was een zogenaamde termijnbroeder, wonend in het klooster te Weert: als termijnbroeder bezocht hij de boeren en probeerde -afhankelijk van de boteromzet van de boeren- een financiële bijdrage voor het klooster te verwerven.

Plaatsingsdatum: 18-02-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER MRCLLNS. | CADIER EN KEER

Mevrouw Mr. Jonna de Clerck uit Amersfoort vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs e/o meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met veelvuldig seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder Mrcllns

Burgerlijke naam: P. Ptrs

Geboortedatum: * 05-12-1935 - † ---

Functie: Cipier

Orde/congregatie: Priesters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ)

Plaats: Cadier en Keer

Locatie: Huize St. Josef

Periode misbruik: 1960 - 1970

Bijzonderheden: Cliënt herinnert zich ook dat de broeder timmerman/ambachtsman was binnen de instelling. Volgens info van de congregatie was de broeder geen timmerman maar vervangend leraar op de LTS.

Plaatsingsdatum: 17-02-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

KAPELAAN WM. RCKMN. | NIJMEGEN

MevrouwMr. Nancy Viellevoye zoekt voor een van haar cliëntes (v) steunbewijs en/of meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Kapelaan Wm. Rckmn

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: * --- - † 2011

Functie: Kapelaan

Orde/congregatie: ---

Plaats: Nijmegen

Locatie: Heilig Hart Parochie

Periode misbruik: 1960 - 1970

Bijzonderheden: Aard van het misbruik: veelvuldig seksueel misbruik. De kapelaan is in 1968 uitgetreden.

Plaatsingsdatum: 12-02-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER N. | ZEVENAAR / NIJMEGEN

Mevrouw Mr. Nancy Viellevoye vraagt voor een van haar cliënten (m) steunbewijs en meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder N.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Broeder

Orde/congregatie: Broeders van Maastricht

Plaats: Zevenaar / Nijmegen

Locatie: Juvenaat St. Stanislaus

Periode misbruik: 1960 - 1962

Bijzonderheden: Het seksueel misbruik hield op in 1962 toen de broeder (N.) werd overgeplaatst naar het Schippersinternaat te Nijmegen.

Plaatsingsdatum: 12-02-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PRIESTER R. V.DR. MR. | ASTEN / LIESBOSCH / ROTTERDAM / BELGISCH CONGO / BREDA / CADIER EN KEER

Mr. Rosalie de Bont vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs m.b.t. seksueel misbruik inzake de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Priester R. v.dr. Mr.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Inmiddels is meer bekend geworden over de achtergronden en verblijfplaatsen van betrokkene:
* Asten 1926-1927
* Liesbosch 1927-1931
* Rotterdam: 1936-1948 verbonden aan klooster/ orde, econoom en tweede raadslid;
* Betrokkene diende in Belgisch Kongo 1945- 1965;
* Rotterdam, verbonden aan klooster 1965-1966;
* Breda: verbonden aan organisatie; (1972-1975)
* Cadier en Keer: verbonden aan organisatie (1975-1979)
* Asten, klooster (1979- 1980)

Orde/congregatie: Priesters van het H. Hart van Jezus

Plaats: Asten, Liesbosch, Rotterdam, Belgisch Congo, Breda, Cadier en Keer

Locatie: Parochie H. Maria Magdalena

Periode misbruik: Omstreeks 1960 - 1970

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 11-02-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PASTOOR F.H.J. STKMN | RAALTE

Mevrouw Mr. I. Bruls-van Strien te Nijmegen vraagt voor een van haar cliëntes steunbewijs e/o nadere informatie over de navolgende persoon i.v.m. seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Pastoor F.H.J. Stkmn

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Pastoor (gewijd tot priester op 15-08-1911). Uit dien hoofde gaf aangeklaagde godsdienstlessen op de Lagere School waar klaagster zat. De school lag tegenover de H. Kruisverheffingskerk te Raalte.

Bisdom: Aartsbisdom Utrecht

Plaats: Raalte

Locatie: Parochie H. Kruisverheffing

Periode misbruik: 1945 - 1952

Bijzonderheden: Pastoor F.H.J. Stkmn. misbruikte klaagster voor het eerst op het kerkhof bij de kerk, in een soort tuinhuisje. Daarna werd klaagster gemiddeld twee keer per week door aangeklaagde uit de klas gehaald en werd zij misbruikt in dit tuinhuisje op het kerkhof, in de parochie en soms in de kerk zelf (H. Kruisverheffingskerk te Raalte).

Plaatsingsdatum: 06-02-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PASTOOR VLR. | RIJSWIJK

MevrouwMr. Ilse Bruls-van Strien uit Nijmegen vraagt voor een van haar cliëntes steunbewijs en meer informatie over de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Pastoor Vlr.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Benoemd op 03-11-1962, als pastoor werkzaam tot 1969

Orde/congregatie: ---

Plaats: Rijswijk

Locatie: H. Benedictusparochie

Periode misbruik: November 1963

Bijzonderheden: Klaagster kent aangeklaagde omdat zij hulpje was van de huishoudster in de pastorie waar aangeklaagde woonde. Klaagster is eenmaal seksueel misbruikt door aangeklaagde tijdens haar werk in de pastorie.

Plaatsingsdatum: 06-02-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ZUSTER WRNR | ZUSTER BTRX | MONEIGNEUR W.P.A. DLHFN | MONEIGNEUR (BISSCHOP) P.J.A. MRS | ROERMOND

Mevrouw Mr. Ilse Bruls-van Strien vraagt steunbewijs voor een van haar cliëntes is de navolgende zaken:

Aangeklaagde: Zuster Wrnr.

Burgerlijke naam: A.L.C. Mns.

Geboortedatum: ---

Functie: Zuster W. had eveneens de leiding over groep B, waarin klaagster geplaatst was maar in een eerdere periode nl. 1962-1965

Aangeklaagde: Zuster Btrx.

Burgerlijke naam: E. Vrbst.

Geboortedatum: ---

Functie: De zuster had de leiding over groep B., waarin klaagster was geplaatst periode 1966-1970.

Aangeklaagde: Monseigneur W.P.H. Dlhfn.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: De Monseigneur droeg de H. Missen op in de periode dat zij daar verbleef. Als klaagster gezongen had in het koor, moest zij met hem mee. Hij was tevens Rector van internaat De Steenen Trappen. Periode 1966 - 1968.

Aangeklaagde: Monseigneur (Bisschop) P.J.A. Mrs.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: De Bisschop bereidde de H. Communie voor van klaagster toen zij in Internaat De Steenen Trappen verbleef. Tijdens de gesprekjes die zij met de bisschop in het gebouw tegenover het internaat De Steenen Trappen moest hebben vond het misbruik plaats.

Plaats: Roermond

Locatie: Internaat De Steenen Trappen

Periode misbruik: 1968

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 30-01-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

KAPELAAN G.M.M. MTTHSSN | BERGEN OP ZOOM / BREDA

Mevrouw Mr. Mirelle van Berckel-v.d. Rijken vraagt voor een cliënte steunbewijs en nadere informatie over de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Kapelaan G.M.M. Mtthssn

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Kapelaan en docent godsdienst

Orde/congregatie: ---

Bisdom: 's Hertogenbosch

Plaats: Bergen op Zoom

Locatie: Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Plaats: Breda

Locatie: Michaëlparochie

Periode misbruik: 1957 - 1966

Bijzonderheden: Plaats van het misbruik: Bergen op Zoom in de Theresiaschool. Omstandigheden: De kapelaan kwam op de lagere school van cliënte omdat hij daar godsdienstlessen gaf. Het misbruik vond plaats tijdens een filmvoorstelling in de Theresiaschool. Wie herkent deze omschrijving en kan meer informatie geven voor deze cliënte?

Plaatsingsdatum: 27-01-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER EDLMNDS | VEGHEL / SCHIEDAM / AMSTERDAM-WEST / WIJCK-MAASTRICHT / WAALWIJK

Mevrouw Mr. Michaëla Kaaij uit Nijmegen vraagt uw hulp bij het vinden van steunbewijzen voor een van haar cliënten tegen de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder Edlmnds.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: * 20-06-1909 - † 08-11-2004

Functie: onderwijzer Lagere School

Orde/congregatie: Broeders van Maastricht FIC

Plaats: Venlo

Locatie: St. Mattheüsschool

Functie: Onderwijzer derde klas

Periode: aug. 1961 - aug. 1964

Plaats: Veghel

Locatie: St. Lambertusschool aan de Stationsstraat 27.

Functie: Onderwijzers

Periode: aug. 1964 - aug. 1969

Bijzonderheden: In 1969 beëindigt broeder Edlmnds. zijn schoolloopbaan en wordt hij huisadministrateur en later leider van de huishoudelijke dienst van de communiteit van de Kweekschool aan de Tongereseweg te Maastricht. Als de communiteit in 1994 geleidelijk wordt opgeheven verhuist hij in januari 1994 naar het kloosterverzorgingshuis De Beyart aan de Brusselsestraat 38 te Maastricht.

Plaatsingsdatum: 27-01-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER (KLEIN, DIK, KALEND)| AMERSFOORT / VOORHOUT

Mr. Gerben van Oijen uit ’s Hertogenbosch vraagt voor een van zijn cliënten meer informatie en mogelijk steunbewijs tegen de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder (klein, dik, kalend)

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: ---

Plaats: Amersfoort

Locatie: Pensionaat St. Louis

Orde/congregatie: Broeders van Maastricht

Periode aanstelling: 1965 - 1967

Plaats: Voorhout

Locatie: Bisschoppelijke Nijverheid School (BNS)

Orde/congregatie: Broeders van Amsterdam

Periode aanstelling: 1967 - 1970

Periode misbruik: 1965 - 1970

Bijzonderheden: Cliënt weet zich te herinneren dat het ging om een kleine, dikke, kalende broeder, die o.m. een donkergrijs colbert droeg. Klager werd door aangeklaagde meegenomen naar de slaapkamer van aangeklaagde om hem daar vervolgens zogenaamd seksuele voorlichting te geven.

Plaatsingsdatum: 22-01-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER E. | VENLO

Mevrouw Mr. M.B.M. Kaaij zoekt namens haar cliënt steunbewijs en/of getuigen van seksueel misbruik.

Aangeklaagde: Broeder E.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Broederonderwijzer 3e klas

Orde/congregatie: Congregatie FIC, Broeders van Maastricht

Plaats: Venlo

Locatie: Marttheusschool (Wildveldstraat 9)

Periode misbruik: 1961 - 1965

Bijzonderheden: Zie ook: berichtgeving in de kranten: download PDF

Plaatsingsdatum: 21-01-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PASTOOR L.J. DVRG. | CULEMBORG

Mr. Gerben van Oijen uit ’s Hertogenbosch vraagt voor een van zijn cliënten meer informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Pastoor L.J. Dvrg.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Pastoor

Orde/congregatie: ---

Plaats: Culemborg

Locatie: Parochie Heilige Barbara

Periode misbruik: 1958

Bijzonderheden: Hoewel weinig aanvullende informatie bekend is, vragen wij toch uw speciale aandacht en hulp!!

Plaatsingsdatum: 12-01-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

FRATER GRGRS. | TILBURG

Mevrouw Mr. Karelijne van Kampen te ’s Hertogenbosch vraagt voor een van haar cliënten (v) steunbewijs en nadere informatie over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Frater Grgrs.

Burgerlijke naam: Gr. H.C. Vrmr.

Geboortedatum: * 1923 - † ---

Functie: (Hoofd)onderwijzer

Orde/congregatie: Fraters van Tilburg

Plaats: Tilburg (St. Denis)

Locatie: St. Dyonisius school

Periode misbruik: 1969-1979

Bijzonderheden: Ook in de klas van klaagster moeten medeleerlingen uitingen van seksueel overschrijdend gedrag van de frater hebben waargenomen omdat dit zich destijds ook voor de klas heeft voorgedaan. Wie kan meer informatie geven over deze frater en de omstandigheden destijds?

Plaatsingsdatum: 08-01-2015

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

KAPELAAN / RECTOR S.J.J. BNSTNT. | URSEM / HALFWEG / VOORHOUT

Mevrouw Mr. M.L.J. Bomers te Nijmegen zoekt voor een van haar cliënten steunbewijs tegen de navolgende persoon in verband met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Kapelaan / Rector S.J.J. Bnstnt

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Kapelaan / Rector

Orde/congregatie: ---

Plaats: Ursem, Halfweg en Voorhout

Locatie: van 1944 tot 1947 kapelaan in Ursem

Locatie: van 1947 tot 1950 kapelaan in Halfweg

Locatie: In de jaren vijftig rector, verbonden aan de kerk, behorend bij het Internaat van de Bisschoppelijke Nijverheids School in Voorhout

Periode misbruik: 1956

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 23-12-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PASTOOR / PASTOR / PATER | CADIER EN KEER

Mevrouw Mr. M. van Berckel-van der Rijcken te Breda vraagt nadere informatie omtrent de navolgend omschreven persoon i.v.m. seksueel misbruik.

Aangeklaagde: Pastoor / pastor / pater

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Kapelaan en docent godsdienst

Orde/congregatie: ---

Plaats: Huize St. Joseph

Locatie: Huize St. Joseph

Periode misbruik: 1972 - 1975

Bijzonderheden: De aangeklaagde droeg de H. Missen op in de kapel van Huize St. Joseph te Cadier en Keer, die ook door externen konden worden bijgewoond. Signalement: Een stevig gebouwde man met donker haar, cliënt schat de leeftijd van deze man op ca. 40 jaar ten tijde van het misbruik. Cliënt kan zich de naam van de dader niet meer herinneren. Wie heeft meer informatie over deze past(o)r, pater? Zijn er misschien foto’s uit die tijd?

Plaatsingsdatum: 22-12-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ORPROEP AAN LOTGENOOT I.V.M. NIEUW STEUNBEWIJS! | GELDROP

Mevrouw Mr. Nancy Viellevoye Vraagt haar cliënt George B. (G. Ch. B, destijds wonende te Enschede) die zij in 2010 bijstond in een klachtzaak tegen Pater Ton Lfbr. van het Provincialaat der Kruisheren contact met haar op te nemen.

Aangeklaagde: Pater Ton Lfbr..

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: ---

Orde/congregatie: ---

Plaats: ---

Locatie: ---

Periode misbruik: ---

Bijzonderheden: De klachtzaak is destijds ongegrond verklaard wegens gebrek aan bewijs. Recentelijk is mogelijk nieuw steunbewijs tegen deze aangeklaagde gevonden, zodat een herzieningsverzoek kan worden overwogen bij de Klachtencommissie van de RK Kerk. Cliënt is verhuisd en ook zijn mailadres is veranderd. Zijn nieuwe woonplaats en bereikbaarheidsgegevens zijn vooralsnog onbekend. Mr. Nancy Viellevoye zoekt de heer George B. dringend, contact met haar te zoeken! Wie brengt George B. en Mr. Viellevoye weer met elkaar in contact?

Plaatsingsdatum: 15-12-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ORGANIST CS. V. BLLG. | WAMEL

Mevrouw Mr. M.L.J. Bomers uit Nijmegen zoekt voor een van haar cliënten steunbewijs inzake seksueel misbruik tegen de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Organist Cs. v. Bllg.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Organist

Orde/congregatie: ---

Plaats: Wamel

Locatie: parochie St. Victor en Gezellen

Periode misbruik: 1947 - 1951

Bijzonderheden: Dit was de periode van het misbruik, maar wellicht was de heer v. Bllg. voor of na die tijd ook nog organist aldaar.

Plaatsingsdatum: 04-12-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

KAPELAAN J.F. JSTN. | WAMEL

Mevrouw Mr. M.L.J. Bomers uit Nijmegen zoekt voor een van haar cliënten steunbewijs inzake seksueel misbruik tegen de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Kapelaan J.F. Jstn.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Kapelaan

Orde/congregatie: ---

Plaats: Wamel

Locatie: Parochie St. Victor en Gezellen

Periode misbruik: 1947 - 1951

Bijzonderheden: Hij was in ieder geval kapelaan van 13-8-1947 tot 18-8-1951. Dit was de periode van het misbruik. Wellicht bekleedde hij die functie daar ook eerder en/of later nog.

Plaatsingsdatum: 04-12-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER JAN RTMR. | BEEK (L.)

Mevrouw Mr. Noor Geraads uit Eindhoven zoekt voor een cliënte steunbewijs over de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Pater Jan Rtmr.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: * 22-01-1917 - † 08-08-2003

Functie: Priester

Orde/congregatie: Orde der Jezuiten

Plaats: Beek (L.)

Locatie: Parochie H. Maria Magdalena

Periode misbruik: 1952

Bijzonderheden: Ingetreden: 1935, Priester gewijd: 1947. Aangeklaagde was (mede-) organisator van een algemeen ziekentriduüm in de St. Martinusparochie te Beek (L.) in 1952. Mogelijk werd dit ziekentriduüm samen met het lokale Vrouwengilde georganiseerd.

Plaatsingsdatum: 03-12-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

FRATER ALBRT (F.) | UDENHOUT

Mr. Gerben van Oijen uit ’s Hertogenbosch zoekt voor een van zijn cliënten steunbewijs inzake de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Frater F. Albrt

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Onderwijzer / imker

Orde/congregatie: Fraters van Tilburg

Plaats: Udenhout

Locatie: Sint Petrusschool

Periode misbruik: 1956 - 1961

Bijzonderheden: Frater Albrt. was onderwijzer en had een nevenfunctie als imker, daarom had hij als bijnaam: De Bieboer (de bijenboer)

Plaatsingsdatum: 03-12-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ZUSTER CNRD. HNDGRF | AMSTERDAM

Mevrouw Mr. Rianne Hillenaar-Cöp te Nijmegen vraagt steunbewijs voor haar cliënt m.b.t. de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Zuster Cnrd. Hndgrf.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Zuster

Orde/congregatie: Zusters der Congregatie van de Voorzienigheid

Plaats: Amsterdam

Locatie: Rk Jongenshuis aan de Lauriergracht 105 te Amsterdam

Periode misbruik: 1945 - 1952

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 02-12-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER P.H. V. BR., PATER W.M. BRNSHF., BROEDER BRNLPHS | HEER

Mevrouw Mr. S. van Gijn te Amsterdam vraagt steunbewijs inzake de volgende personen:

Aangeklaagde: Pater P.H. v. Br.

Geboortedatum: * 13-12-1918 - † 15-02-1985

Functie: Was van 25-05-1951 tot 11-05-1956 werkzaam als Muziekleraar in Huize St. Joseph te Heer.

Aangeklaagde: Pater W.M. Brnshf.

Geboortedatum: * 12-08-1918 - † 24-07-1985

Functie: Was in de periode van 09-09-1957 tot 17-08-1964 werkzaam als muziekleraar en koorleider in Huize St. Joseph te Heer.

Aangeklaagde: Broeder Brnlphs.

Burgerlijke naam: J.J. v. L.

Geboortedatum: * 15-10-1915 - † 01-08-1996

Functie: Was van september 1945 tot 18 juni 1965 werkzaam als praktijkleraar LTS Timmeren en vervolgens van 16 augustus 1966 tot 1 augustus 1983 werkzaam als timmerman in Huize St. Joseph te Heer.

Orde/congregatie: Priesters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ)

Plaats: Heer

Locatie: Huize St. Joseph

Periode misbruik: 1947 - 1951

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 01-12-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER GSTF. | MAASTRICHT

Mevrouw Mr. Karelijne van Kampen te ’s Hertogenbosch vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs m.b.t. de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Broeder Gstf.

Burgerlijke naam: A.J.A. van Irsl.

Geboortedatum: ---

Functie: Broeder

Orde/congregatie: Broeders van Maastricht

Plaats: Vught

Locatie: In familiaire kring

Periode misbruik: 1956 - 1964

Bijzonderheden: Het misbruik heeft in familiaire kring van 1956 tot 1964 in Vught plaatsgevonden. Wij zijn op zoek naar andere slachtoffers die seksueel zijn misbruikt door Broeder Gstf. Helaas is een belangrijke getuige hiervan reeds overleden.

Plaatsingsdatum: 28-11-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ZUSTER 'HRTSA' | AMSTERDAM

Mevrouw Mr. M.B.M. Kaaij zoekt namens haar cliënte steunbewijs en/of getuigen van seksueel misbruik dat heeft plaatsgevonden.

Aangeklaagde: Zuster Hrtsa (naam van plant/bloem)

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Onderwijzeres

Orde/congregatie: Zusters Dominicanessen van Voorschoten

Plaats: Amsterdam

Locatie: St. Catharina meisjesschool (Vechtstraat)

Periode misbruik: 1959 - 1961

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 15-11-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

RONDREIZENDE PATER / BROEDER / PRIESTER | DEN HAAG

Namens een cliënt verzoekt mr. M.J.A. Nijssen steunbewijs en/of getuigen van seksueel misbruik met betrekking tot een rondreizende pater (priester?)

Aangeklaagde: Rondreizende pater / broeder / priester

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: ---

Orde/congregatie: ---

Plaats: Den Haag

Locatie: Allerheiligst Sacramentskerk

Periode misbruik: 1961 - 1962

Bijzonderheden: Droeg de mis op droeg aan het zijaltaar va de Sacramentskerk. De pater (broeder/priester?) mocht slapen in een kamer in de Vogelwijk, recht tegenover de ingang van het Juliana Kinderziekenhuis.

Plaatsingsdatum: 07-11-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

AALMOEZENIER P.V. | SOESTERBERG

In 1961 overleed mijn vader als gevolg van een tragisch vliegtuigongeval op de Vliegbasis Soesterberg. Ik was toen 13 jaar oud. Als oudste zoon in ons gezin kreeg ik teveel verantwoordelijkheden naast mijn kinderlijk verdriet om het verlies van mijn vader. Ik kreeg daarbij hulp van Aalmoezenier P.V. Ik ben door hem seksueel misbruikt in 1961.

Aangeklaagde: Aalmoezenier P.V.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: * 17-06-1917 (Haps) - † 16-02-1976 (Weert)

Functie: Aalmoezenier

Orde/congregatie: Orde van de Kruisheren

Plaats: Soesterberg

Locatie: Vliegbasis Soesterberg

Periode misbruik: 1961

Bijzonderheden: Ik zoek contact met lotgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt. Misschien is er iemand die nog herinneringen heeft aan Aalmoezenier P.V. van de Vliegbasis Soesterberg die hij/zij met mij wil delen.

Plaatsingsdatum: 23-10-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER 'BSTNSN' | ST. OEDENRODE / HEESWIJK-DINTHER

Mevrouw Mr. J.P.C. (Suzanne) v.d. Bogaard zoekt steunbewijs voor een van haar cliënten m.b.t. de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Pater 'Bstnsen'

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Surveillant, Godsdienstleraar

Orde/congregatie: Paters der Heilige Harten

Plaats: St. Oedenrode

Locatie: Damiaan College (Klein seminarie)

Plaats: Heeswijk Dinther

Locatie: Gymnasium Bernrode

Periode misbruik: 1966 - 1969

Bijzonderheden: Aangeklaagde was in die tijd werkzaam als surveillant op de slaapzalen, in de studiezalen en in de refter van het kleinseminarie. Hij had ook verantwoordelijkheden bij het avond- en ochtendgebed, in de eucharistievieringen en het biecht horen.

Plaatsingsdatum: 20-10-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

FRATER 'BRNLF' | CUYK

Mevrouw Mr. M.L.J. Bomers te Nijmegen zoekt voor een van haar cliënten steunbewijs inzake seksueel misbruik tegen de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Frater 'Brnlf'

Burgerlijke naam: A.J.M. van P.

Geboortedatum: * --- - † 31-06-1996

Functie: Frater

Orde/congregatie: O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (Fraters van Tilburg)

Plaats: Cuyk

Locatie: RK Pius X ULO

Periode misbruik: 1959 - 1963

Bijzonderheden: In 1963 is frater  Brnlf. overgeplaatst naar een andere school.

Plaatsingsdatum: 15-10-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER 'EM. SNDRS' | ZAANDAM

Mevrouw Mr. M. Jeltes te Amsterdam vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs m.b.t. seksueel misbruik tegen de onderstaande aangeklaagde:

Aangeklaagde: Broeder Em. Sndrs

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: ---

Orde/congregatie: ---

Plaats: Zaandam

Locatie: Sint Michaël College

Periode misbruik: 1965 - 1969

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 15-10-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER 'M. v.d B.' | DEN HAAG

Mevrouw Mr. I.M.A. Bruls-van Strien te Nijmegen vraagt steunbewijs voor een van haar cliëntes wegens seksueel misbruik tegen de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Pater M. v.d B.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: * 06-07-1928 - † 08-12-2008 (Berchmanium Nijmegen)

Functie: Godsdienstleraar

Orde/congregatie: Paters Augustijnen Nijmegen

Plaats: Den Haag

Locatie: De ouderlijke woning van aangeklaagde aan de Laan van Meerdervoort te Den Haag (boven een groentezaak), waar klaagster op vakantie was met haar broertje en zusje. Pater M.v.d. B. was een huisvriend van de ouders van klaagster. Wegens ziekte van haar zusje mochten klaagster en haar broertje/zusje met hem mee uit logeren in Den Haag.

Periode misbruik: 1954 - 1955

Bijzonderheden: Pater M. v.d.B. was lange tijd een geziene figuur in de Boskapel te Nijmegen waar hij o.a. H. Missen opdroeg, ook was hij in de vijftiger jaren godsdienstleraar aan de BLO-school te Nijmegen. Vanaf 1956-1961 verbleef M.v.d.B. voor zijn priesterwijding en verdere theologische studies in Rome.

Plaatsingsdatum: 15-10-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

KAPELAAN 'H.G. T.' | NAALDWIJK

Mevrouw Mr. M. Jeltes te Amsterdam vraagt steunbewijs inzake seksueel misbruik tegen de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Kapelaan 'H.G. T.'

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Kapelaan

Orde/congregatie: ---

Plaats: Naaldwijk

Locatie: Parochie Naaldwijk

Periode misbruik: 1946 - 1958

Bijzonderheden: Wie kan meer informatie verstrekken, ook al is dit misbruik zeer lang geleden?

Plaatsingsdatum: 09-10-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER 'RBRT' | AMSTERDAM

Mevrouw Mr. M. Jeltes te Amsterdam zoekt voor een van haar cliënten steunbewijs inzake seksueel misbruik tegen de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Broeder 'Rbrt'

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Docent / Directeur

Orde/congregatie: ---

Plaats: Amsterdam

Locatie: Dominicus MAVO

Periode misbruik: 1972 - 1974

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 09-10-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

FRATER 'CMLLS' | UTRECHT

Mr. Titus Weller te Eindhoven zoekt voor een van zijn cliënten steunbewijs m.b.t. de navolgende persoon en omstandigheden:

Aangeklaagde: Frater 'Cmlls'

Burgerlijke naam: H.J.J. Hkns.

Geboortedatum: * 09-02-1922 - † 13-06-2001

Functie: ---

Orde/congregatie: Fraters van Utrecht

Plaats: Utrecht

Locatie: Sint Gregorius school, locatie Hiëronymusplantsoen

Periode misbruik: 1964 - 1967

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 01-10-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER BRNRDS SSS | NIJMEGEN

Mevrouw Mr. D.J.J. Straver uit Rotterdam vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs tegen de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Broeder 'Brnrds' SSS

Burgerlijke naam: M.P.L. v. L.

Geboortedatum: * 18-08-1915 - † 15-07-1998

Functie: ---

Orde/congregatie: Broeders van het Heilig Sacrament

Plaats: Nijmegen

Locatie: Sacramentskerk te Nijmegen gelegen achter klooster Brakkenstein (m.n. het kantoortje in de drukkerij waar o.a. het tijdschrift "Jeugd" werd uitgegeven en het adressenbestand van de uitgave "Tot Opbouw van het Volk Gods" met de ponsmachine werd bijgehouden. Mogelijk ook de boekhandel.

Periode misbruik: ± 1957

Bijzonderheden: Broeder rookte pijp.

Plaatsingsdatum: 25-09-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

FRATER 'FLRMD' | DEURNE

Mr. Titus Weller te Eindhoven is voor een cliënt op zoek naar steunbewijs inzake:

Aangeklaagde: Frater 'Flrmnd'

Burgerlijke naam: C.R. v. P.

Geboortedatum: ---

Functie: ---

Orde/congregatie: Fraters van Tilburg

Plaats: Deurne

Locatie: Fratersschool

Periode misbruik: 1942 - 1944

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 18-09-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ZIEKENBROEDER CHRIS H. | ZEIST

Mr. Titus Weller te Eindhoven is voor een cliënt op zoek naar steunbewijs inzake:

Aangeklaagde: Broeder Chris H.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Ziekenbroeder

Orde/congregatie: Paters Jezuiten

Plaats: Zeist

Locatie: Internaat Katwijk de Breul

Periode misbruik: 1964 - 1966

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 18-09-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER GDNS, BROEDER GNZLS, BROEDER CNDDS, BROEDER ARNLFS, BROEDER ABRTS. | VEGHEL

Mevrouw Mr. Simone van Schaik te Uden vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs in het kader van een in te dienen klacht jegens de navolgende Broeders/personen.

Aangeklaagde: Broeder Gdns.

Burgerlijke naam: J.H. B.

Aangeklaagde: Broeder Gnzls.

Burgerlijke naam: C.M.B. T.

Aangeklaagde: Broeder Cndds.

Burgerlijke naam: J.J.H. K.

Aangeklaagde: Broeder Arnlfs.

Burgerlijke naam: E.P.J. C.

Aangeklaagde: Broeder Abrts.

Burgerlijke naam: J.C. A.

Bijzonderheden: Ook wel het 'kippenbroedertje' genoemd.

Geboortedatum: ---

Functie: ---

Orde/congregatie: Broeders van Maastricht

Plaats: Veghel

Locatie: St. Aloysiusschool

Periode misbruik: 1946 - 1951

Bijzonderheden: In de jaren 1952-1953 is op hetzelfde adres ook tijdelijk sprake geweest van een beginnende St. Lambertusschool. Andere bijnamen die cliënt zich herinnert zijn 'de aap' en 'broeder de Kievit'. Op welke broeders deze bijnamen betrekking hebben kan niet met zekerheid worden gezegd.

Plaatsingsdatum: 05-09-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

OVERSTE BRNRD. | ZEVENAAR / VOORSCHOTEN

Mevrouw Mr. Nancy Viellevoye vraagt voor een van haar cliënten informatie en/of steunbewijs over de navolgende persoon i.v.m. seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Overste Brnrd.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Docent natuurkunde

Orde/congregatie: Broeders van Maastricht

Plaats: Zevenaar

Locatie: Juvenaat St. Stanislaus

Periode misbruik: 1968 - 1969

Plaats: Voorschoten

Locatie: Seminarie Beresteyn

Periode misbruik: 1963 - 1964

Bijzonderheden: Deze overste droeg daar in de ochtend de H. Missen op en gaf als docent les in het vak natuurkunde. Hoewel het Juvenaat St. Stanislaus onder leiding stond van de Broeders van Maastricht, was deze overste een Pater Montfortaan (vanwege zijn bevoegdheden).Wie was als oud-pupil in de genoemde periodes op Juvenaat St. Stanislaus e/o Seminarie Beresteyn en kan meer informatie e/o steunbewijs geven aan de cliënt van Mr. Viellevoye?

Plaatsingsdatum: 26-08-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ZIEKENBROEDER ALF. | AMERSFOORT

Mr. Titus Weller uit Eindhoven is voor een cliënt op zoek naar steunbewijs inzake:/p>

Aangeklaagde: Broeder Alf.

Burgerlijke naam: F.W. B.

Geboortedatum: ---

Functie: Ziekenbroeder

Orde/congregatie: ---

Plaats: Amersfoort

Locatie: Internaat St. Louis

Periode misbruik: 1959 - 1960

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 26-08-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

FRATERS MANS. EN KNRD. | ST. MICHIELSGESTEL

Mevrouw Mr. Marije Jeltes zoekt voor een van haar cliënten steunbewijs tegen twee fraters:

Aangeklaagde: Fraters Mns. en Knrd.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: ---

Orde/congregatie: Fraters van Tilburg

Plaats: St. Michielsgestel

Locatie: Internaat De Ruwenberg

Periode misbruik: 1949 - 1956

Bijzonderheden: Via deze oproep vragen wij u dringend, de cliënt van Mr. Jeltes te helpen bij het vinden van de nodige steunverklaringen. Wie heeft informatie?

Plaatsingsdatum: 25-08-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

FRATER CML. | AZELO

Mevrouw Mr. Marije Jeltes vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs m.b.t. de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Frater Cml.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Econoom

Orde/congregatie: Fraters Maristen

Plaats: Azelo

Locatie: Huize Maria Mediatrix

Periode misbruik: 1961 - 1965

Bijzonderheden: Indien u al een klachtzaak bent gestart of hebt afgerond tegen deze persoon wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met Mr. Jeltes via het secretariaat van de Stichting KLOKK, zodat wij uw zaak kunnen vergelijken met de informatie van deze lotgenoot.

Plaatsingsdatum: 25-08-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

RECTOR J. TH.M. GR. | OSSENDRECHT

Mevrouw Mr. Manon Renken vraagt meer informatie voor een van haar cliënten over de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Rector J.Th.M. Gr.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: * --- - † 02-11-1980

Functie: Rector

Orde/congregatie: Broeders van Huijbergen

Bisdom: Breda

Plaats: Ossendrecht

Locatie: Internaat Onze Lieve Vrouw ter Duinen

Periode misbruik: 1963 - 1964

Bijzonderheden: Rector J. Th.M. Gr. is tot priester gewijd op 15 juni 1935 en was van december 1947 tot augustus 1957 werkzaam als Rector.

Plaatsingsdatum: 20-08-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ZUSTER TH. | HEEL

Mr. T.W.H.M. Weller verzoekt om reacties van personen die met deze zuster bekend zijn in verband met steunbewijs.

Aangeklaagde: Zuster Th.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: * 12-11-1917 - † 10-01-2002

Functie: ---

Orde/congregatie: De Kleine Zusters van de Heilige Jozef

Plaats: Heel

Locatie: Sint Anna Gesticht

Periode misbruik: 1947 - 1953

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 08-08-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PASTOOR E. van de V. | BERKEL ENSCHOT

Mr. Gerben van Oijen vraagt uw hulp bij het volgende: Een van zijn cliënten vraagt getuigenverklaringen over de navolgende persoon die in verband gebracht wordt met seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Pastoor E. van de V.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Pastoor

Orde/congregatie: Paters Passionisten

Plaats: Berkel Enschot

Locatie: H. Caeciliaparochie

Bisdom: 's-Hertogenbosch

Periode misbruik: 1946 - 1950

Bijzonderheden: Wie herinnert zich de naam van de aangeklaagde en kan meer informatie geven?

Plaatsingsdatum: 30-07-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

KAPELAAN / PASTOOR H. | SITTARD, HOENSBROEK, HEUSDEN, BREUST EN PUT

Mr. Rosalie de Bont vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs m.b.t. seksueel misbruik inzake de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Kapelaan / Pastoor H.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Kapelaan, Pastoor

Orde/congregatie: ---

Plaats: Sittard

Locatie: Parochie Sint Michael

Periode misbruik: 1957 - 1960

Bijzonderheden: Eerder was H. kapelaan in de Sint Jan Parochie te Hoensbroek. Later werd H. Pastoor in de Parochie van de Heilige Moeder Anna te Heerlen, Breust en Puth.

Plaatsingsdatum: 25-07-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ZUSTER A. | BERKEL ENSCHOT

Mr. Rosalie de Bont vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs m.b.t. seksueel misbruik inzake de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Zuster A.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: ---

Orde/congregatie: Zusters van het Heilig Hart

Plaats: Berkel Enschot

Locatie: Kostschool / Pensionaat Sint Jozefzorg

Periode misbruik: 1955 - 1958

Bijzonderheden: Wie herinnert zich de naam van de aangeklaagde en kan meer informatie geven?

Plaatsingsdatum: 25-07-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER E. / FRATER C. | HEERLEN

Mr. Titus Weller uit Eindhoven is voor een cliënt op zoek naar steunbewijs inzake:

Aangeklaagde: Broeder E.

Functie: Portier

Aangeklaagde: Frater C.

Functie: ---

Orde/congregatie: Broeders Franciscanen Utrecht.

Plaats: Heerlen

Locatie: Klooster Minderbroeders

Periode misbruik: 1962 - 1963

Bijzonderheden: Klooster Minderbroeders Franciscanen te Heerlen (naast de Parochie van de Martelaren van Gorkum)

Plaatsingsdatum: 22-07-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

WERELDHEER / RECTOR B. | VENRAY

Mr. Rosalie de Bont vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs m.b.t. seksueel misbruik inzake de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Wereldheer / Rector B.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Rector

Orde/congregatie: Paters Passionisten

Bisdom: Roermond

Plaats: Venray

Locatie: Elisabeth Ziekenhuis

Periode misbruik: 1950

Bijzonderheden: Wie herinnert zich de naam van de aangeklaagde en kan meer informatie geven?

Plaatsingsdatum: 21-07-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER B. EN BROEDER P. | DIEPENVEEN

Namens een cliënt verzoekt Mr. M.J.A. Nijssen steunbewijs en/of getuigen van seksueel misbruik met betrekking tot de navolgende personen:

Aangeklaagde: Broeder B.

Burgerlijke naam: J.J.M. E.

Aangeklaagde: Broeder T.

Burgerlijke naam: P.J. G.

Geboortedatum: ---

Functie: ---

Orde/congregatie: Orde der Cistiziënzers

Plaats: Diepenveen

Locatie: Abdij Sion

Periode misbruik: 1987 - 1993

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 21-07-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER B. | SINT OEDENRODE

Mevrouw Mr. J.P.C. van den Bogaard te Eindhoven zoekt steunbewijs inzake seksueel misbruik dat in verband gebracht wordt met de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Pater B.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Verbonden aan het Damiaancollege

Orde/congregatie: Congregatie van de Heilige Harten

Plaats: Sint Oedenrode

Locatie: Damiaancollege

Periode misbruik: 1966 - 1969

Bijzonderheden: Wie herinnert zich de naam van de aangeklaagde en kan meer informatie geven?

Plaatsingsdatum: 21-07-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER P. / PATER P. | 'S-HERTOGENBOSCH

Mevrouw Mr. Karelijne van Kampen te ’s Hertogenbosch vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs m.b.t. de navolgende perso(o)n(en):

Aangeklaagde: Broeder Pasch.

Burgerlijke naam: H.B.

Geboortedatum: ---

Functie: Broeder / tuinman

Orde/congregatie: Redemptoristen

Plaats: 's-Hertogenbosch

Locatie: Klooster Redemptoristen

Periode misbruik: 19603 - 1961

Bijzonderheden: Helaas is een belangrijke getuige hiervan reeds overleden. Wie kan meer informatie geven over genoemde personen/omstandigheden?

Plaatsingsdatum: 21-07-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATERS PASSIONISTEN / PATER P. | MUNSTERGELEEN

Mr. Rosalie de Bont vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs m.b.t. seksueel misbruik inzake de navolgende perso(o)n(en):

Aangeklaagde: Paters Passionisten / Pater P.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: ---

Orde/congregatie: Paters Passionisten

Plaats: Munstergeleen

Locatie: Pater Karelkapel

Periode misbruik: 1963 - 1964

Bijzonderheden: Wie herinnert zich de naam van de aangeklaagde en kan meer informatie geven?

Plaatsingsdatum: 11-07-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ENKELE KAPELAANS | UTRECHT / ZUILEN

Mevrouw Mr. Marije Jeltes zoekt steunbewijs voor een van haar cliënten over de navolgend omschreven personen:

Aangeklaagde: Enkele kapelaans

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Kapelaan

Orde/congregatie: Broeders van Liefde

Plaats: Utrecht / Zuilen

Locatie: St. Ludgerusparochie

Periode misbruik: 1965 - 1972

Bijzonderheden: Cliënt herinnert zich geen namen meer. Het Aartsbisdom heeft/geeft ook niet meer informatie. Wie frist het geheugen van deze cliënt van Mr. Jeltes op en herkent de beschreven kapelaans?

Plaatsingsdatum: 27-06-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

FRATER 'STNSLS' | DEN HAAG

Namens een cliënt verzoekt Mr. M.J.A. Nijssen steunbewijs en/of getuigen van seksueel misbruik met betrekking tot de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Frater 'Stnsls'

Burgerlijke naam: M.A.M. B.

Geboortedatum: * 23.10.1914 - † 2003

Functie: onderwijzer / frater

Orde/congregatie: ---

Plaats: DEN HAAG

Locatie: Pancellischool, Moerwijk

Periode misbruik: 1962 - 1964

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 27-05-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PASTOOR/KAPELAAN G.A.A. KL. | HOEVEN EN LEPELSTRAAT

Mevrouw mr. S.S. van Gijn zoekt namens haar cliënt steunbewijs en/of getuigen van seksueel misbruik dat heeft plaatsgevonden.

Aangeklaagde: Pastoor / Kapelaan G.A.A. Kl.

Burgerlijke naam: G.A.A. Kl

Geboortedatum: * --- - † 9 juni 1999 (Ossendrecht)

Functie: ---

Orde/congregatie: Benedictijnen (abdij Trinidad)

Plaats: Hoeven, Lepelstraat (=plaatsnaam)

Locatie: parochie Heilige Johannes de Doper in Hoeven (parochie H. Bernardus van Clairvaux)

Locatie: parochie H. Antonius van Padua te Lepelstraat

Periode misbruik: 1972 - 1981

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 23-06-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER | HUIJBERGEN

Mr. Saskia de Groot zoekt voor een van haar cliënten hulp bij het vinden van de navolgend omschreven persoon:

Aangeklaagde: Broeder

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: werkte in de tuinderij

Orde/congregatie: ---

Plaats: Huijbergen

Locatie: Internaat St. Marie

Periode misbruik: 1970 - 1974

Bijzonderheden: Cliënt is 2 jaar door een broeder is misbruikt. Deze broeder werkte in de tuinderijen, daarbij reed hij op een tractor. Cliënt zou deze broeder wel kunnen identificeren op basis van een foto, hij ziet het gezicht van de broeder nog steeds voor zich.

Plaatsingsdatum: 17-05-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

DAMES / ZUSTERS VERA EN MARINA | EGMOND AAN ZEE

Mevrouw Mr. M. Jeltes zoekt voor een van haar cliënten steunbewijs voor seksueel misbruik jegens hem als jongen gepleegd.

Aangeklaagde: Dames / Zusters Vera en Marina

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: ---

Orde/congregatie: Kleine Zusters van de Heilige Joseph (Heerlen)

Bisdom: Haarlem / Amsterdam

Plaats: Egmond aan zee

Locatie: RK Herstellingsoord voor Kinderen St. Joseph

Periode misbruik: 1965 - 1976

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 16-06-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PASTOOR TH.A.M. O. | WAGENINGEN

Mr M.L.J. Bomers zoekt namens haar cliënt steunbewijs en/of getuigen van seksueel/lichamelijk/psychisch misbruik/geweld dat heeft plaatsgevonden.

Aangeklaagde: Pastoor Th.A.M. O.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Pastoor

Orde/congregatie: ---

Plaats: Wageningen

Locatie: Parochie Johannes de Doper

Periode misbruik: 1955 - 1958

Bijzonderheden: Aangeklaagde was van 1955 tot 1970 werkzaam als pastoor in deze parochie.

Plaatsingsdatum: 16-06-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER L. | AMSTERDAM-WEST, WEHL, VEGHEL

Mevrouw Mr. S.S. van Gijn zoekt voor een van haar cliënten steunbewijs met betrekking tot de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Broeder L.

Burgerlijke naam: H. Th. B.

Geboortedatum: * 29-06-1914 - † 21-12-1988

Functie: ---

Orde/congregatie: ---

Plaats: Amsterdam-West, Wehl, Veghel

Locatie: Augustinusschool

Periode misbruik: 1969 - 1970

Bijzonderheden: Broeder L. was vanaf maart 1970 werkzaam in Wehl en vanaf augustus 1970 in Veghel.

Plaatsingsdatum: 16-06-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER A.M. | OUDENBOSCH

Mr Mirelle (H.J.P.M.) van Berckel zoekt namens haar cliënt steunbewijs en/of getuigen van seksueel misbruik:

Aangeklaagde: Broeder A.M.

Burgerlijke naam: D. de M.

Geboortedatum: ---

Functie: surveillant / directeur

Orde/congregatie: ---

Plaats: Oudenbosch

Locatie: Saint Louis, en Hellemons MAVO

Periode misbruik: 1968 - 1970

Bijzonderheden: Het misbruik is gepleegd op de slaapzaal van de groep waar klager verbleef door Broeder Am. (D. de M.), die aanwezig was op de slaapzaal (structureel dan wel incidenteel), en was tevens directeur van de Hellemons MAVO te Oudenbosch.

Plaatsingsdatum: 12-06-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

GROEPSLEIDER | OUDENBOSCH

Mr Mirelle (H.J.P.M.) van Berckel

Aangeklaagde: Groepsleider (naam niet bekend)

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: groepsleider

Orde/congregatie: ---

Plaats: Oudenbosch

Locatie: Saint Louis

Periode misbruik: 1968 - 1970

Bijzonderheden: Het gaat om een man met rood haar en een baard.

Plaatsingsdatum: 12-06-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER P.N. | ROERMOND

Mr. Rosalie de Bont vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs m.b.t. seksueel misbruik inzake de navolgende perso(o)n(en):

Aangeklaagde: Pater P.N.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: wiskundeleraar / directeur

Orde/congregatie: Paters Redemptoristen C.Ss.R

Plaats: Roermond

Locatie: Colam kostschool / internaat

Periode misbruik: 1967

Bijzonderheden: Wie herinnert zich de naam van de aangeklaagde en kan meer informatie geven? /p>

Plaatsingsdatum: 28-05-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDER SYMPH.. | OUDENBOSCH, ST. WILLIBRORD EN ROOSENDAAL

OPROEP aan lotgenoten Jongens van St. Louis. Vestigingen Oudenbosch, St. Willibrord en Roosendaal. Bij KLOKK heeft zich een serieuze getuige gemeld die verklaring wil afleggen om slachtoffers van seksueel misbruik te helpen bij het vinden van erkenning voor hetgeen hen is overkomen.

Aangeklaagde: Broeder Symph.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Leerkracht

Orde/congregatie: Broeders van Oudenbosch

Plaats: Oudenbosch, St. Willbrord, Roosendaal

Locatie: St. Louis

Periode misbruik: 1956 - 1963

Bijzonderheden: Heeft u ervaringen met deze broeder, en/of draagt u kennis van (seksueel) misbruik door de genoemde persoon? Kent u lotgenoten die bij hun procedure bij de klachtencommissie van de RK Kerk geholpen kunnen worden met de verklaring van deze getuige? Meld u zich dan bij de Stichting KLOKK! U kunt rekenen op een vertrouwelijke behandeling van de informatie.

Plaatsingsdatum: 28-05-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

MEERDERE NONNEN | AARLE-RIXTEL

Mevrouw Mr. N. Geraads vraagt voor een cliënte steunbewijs inzake:

Aangeklaagde: Meerdere nonnen

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: ---

Orde/congregatie: ---

Plaats: Aarle Rixtel

Locatie: Meisjespensionaat Mariëngaarde

Periode misbruik: 1956 - 1963

Bijzonderheden: Het misbruik (seksuele handelingen / intimidatie) vond plaats tijdens het douchen van cliënte. Helaas kan cliënte zich geen namen of concrete signalementen herinneren. Mr. Geraads roept getuigen (oud medeleerlingen van klaagster) op die kunnen helpen bij het vinden van namen van de bedoelde nonnen. Wie frist haar geheugen op?

Plaatsingsdatum: 23-05-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

ZUSTER PR. P. | RIJSBERGEN

Namens een cliënte verzoekt Mr. S.S. van Gijn steunbewijs inzake seksueel getinte handelingen met betrekking tot de navolgende persoon:

Aangeklaagde: Zuster Pr. P.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Directrice

Orde/congregatie: Zusters Dominicanessen van Bethanië

Plaats: Rijsbergen

Locatie: Sint Joseph Patrocinium

Periode misbruik: jaren '60 - '70

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 27-05-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER P. RITCHIE | DRIEHUIS

Mr. M.J.A. Nijssen te Leiden zoekt voor haar cliënt steunverklaringen in de door hem geformuleerde klacht.

Aangeklaagde: Pater P. Ritchie'

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Diverse werkzaamheden

Orde/congregatie: Congregatie van het Heilig Hart

Plaats: Driehuis

Locatie: Klein Seminarie

Periode misbruik: 1965 - 1969

Bijzonderheden: Gaf les op de nabijgelegen Mulo

Plaatsingsdatum: 27-05-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

FRATER F.L. | UTRECHT, TILBURG, GOIRLE, ARNHEM

Mr.R. de Bont vraagt ons een oproep te doen:

Aangeklaagde: Frater F.L.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: masseur

Orde/congregatie: ---

Plaats: Utrecht

Locatie: Paulusschool

Periode misbruik: 1969 - 1970

Bijzonderheden: Het kan ook zijn dat je deze frater hebt gekend in Tilburg (1951-1963) of Goirle: Albertus Magnesschool (1986-1972), in Arnhem: Catarinaschool(1970-71).

Plaatsingsdatum: 13-05-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

KAPELAAN VAN V. | ROTTERDAM

Mr.M.J.A.Nijssen doet voor haar cliënt een oproep:

Aangeklaagde: Kapelaan van V.

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Godsdienstleraar

Orde/congregatie: ---

Plaats: Rotterdam

Locatie: Hildegardis Mulo aan de Hammerstraat

Periode misbruik: ---

Bijzonderheden: Deze godsdienstleraar werkte als kapelaan in de parochie tegenover de school.

Plaatsingsdatum: 14-05-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

PATER VAN B. | WEERT

Mr.N.Viellevoye doet voor haar cliënt een oproep t.b.v. steunbewijs.

Aangeklaagde: Pater van B.'

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: ziekenbroeder

Orde/congregatie: Paters v.d. heilige Geest

Plaats: Weert

Locatie: Klein seminarie

Periode misbruik: ---

Bijzonderheden: ---

Plaatsingsdatum: 28-04-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

BROEDERS | AARLE RIXTEL

mr.T.Weller zoekt contact met lotgenoten t.b.v. steunbewijs i.v.m. een klacht tegen meerdere broeders.

Aangeklaagde: Meerdere broeders

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: ---

Orde/congregatie: ---

Plaats: Kloosterdreef 8, Aarle-Rixtel

Locatie: Missieklooster "Heiligbloed"

Periode misbruik: 1970 - 1974

Bijzonderheden: Klooster is van de Missiezusters van het Heilig Bloed.

Plaatsingsdatum: 27-05-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl

FRATER / GYMLERAAR | DEN BOSCH

Mr.G.M.J. van Oijen zoekt contact met lotgenoten t.b.v. steunbewijs voor zijn cliënt.

Aangeklaagde: Frater / gymleraar

Burgerlijke naam: ---

Geboortedatum: ---

Functie: Gymleraar

Orde/congregatie: Fraters van Tilburg

Plaats: Den Bosch

Locatie: Paulusschool

Periode misbruik: 1954 - 1955

Bijzonderheden: Het misbruik vond plaats tijden de gymlessen. Bijzonder kenmerk; de frater had de bijnaam "de Neus".

Plaatsingsdatum: 15-05-2014

Reacties kunt u richten aan: informatie@klokk.nl