INFORMATIE HULPVERLENING

Indien hulp nodig is kunt u contact opnemen met: www.koershuis.eu
Het is een samenwerking van 7 organisaties waaronder VPKK (Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik).
Deze organisatie ondersteunt niet alleen vrouwen maar ook mannen inzake kerkelijk kindermisbruik.

Voor het melden en indienen van klachten over kerkelijk seksueel misbruik en/of geweldsdelicten kunt u contact opnemen met het officiële door de Rooms Katholieke Kerk ingestelde meldpunt : www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl