CANONIEK RECHT

De klachtenregeling en alles wat de RKK doet richting slachtoffers wordt getoetst aan het Kerkelijk recht. De "Kerkjuristen" kom je dan ook overal tegen. Het zijn een soort "schriftgeleerden".

Wie een klachtzaak heeft gehad tegen een van de bisdommen is vast weleens op zo'n "kerkjurist" gestuit. Heel vreemd eigenlijk dat slachtoffers die als katholiek jongetje of meisje, maar ook als Nederlands staatsburger misbruikt zijn nu feitelijk onderworpen zijn aan regels van kerkelijk recht. In de klachtenprocedure worden door het kerkelijk recht de belangen van de aangeklaagde beschermd. De Congregatie van de geloofsleer heeft in 403 zaken 43 aangeklaagde gestraft. De ingebrachte zaken vormen een fractie van het totale misbruik in de wereld door rk personeel en het aantal veroordelingen is hiervan een tiende!

Het meest bijzonder is dat iedereen nu spreekt over "de Nederlandse soevereiniteit die we niet aan Brusselse regelzucht willen uitleveren" maar geen politicus het aandurft om aan de kaak te stellen dat er naast het Nederlandse rechtssysteem een kerkelijk rechtssysteem mag bestaan. Als we het nu Sharia noemen?

LINK