COMMISSIE ARCHIEFONDERZOEK OM

commissie archiefonderzoek om

Commissie archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms Katholieke Kerk

Deze commissie is door de Minister van Justitie ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer. De Commissie doet onderzoek naar de vraag hoe het Openbaar Ministerie in de jaren 1945 - 2010 is omgegaan met gevallen van seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke kerk. Onderzocht wordt of het Openbaar Ministerie van seksueel misbruik verdachte geestelijken anders heeft behandeld dan andere verdachten Het onderzoek zal met name gericht zijn op het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie in zaken van seksueel misbruik door geestelijken.

Daarnaast zullen concrete beslissingen van officieren van justitie om in dergelijke zaken al dan niet tot vervolging over te gaan onder de loep worden genomen.

Indien u meent over informatie te beschikken die voor het onderzoek van belang kan zijn kunt u dat melden via: seretariaat@klokk.nl.
De melding zal aan de commissie worden doorgegeven. De informatie zal door de commissie vertrouwelijk worden behandeld.