COMMISSIE SAMSON

samson

De commissie-Samson doet onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst.

Voor meer informatie (rapportages en publicaties):
website Commissie Samson

Lotgenotengroep Domein Samson: Nederland Heelt: www.nederlandheelt.org