INGEZONDEN BERICHTEN

ingezonden berichten

Woensdag 5 maart 2014,

Spitsnieuws: 'Meer hoge piefen bij Demmink-zaak'

Niet alleen Joris Demmink, maar nog zeker drie andere hooggeplaatste personen zouden aanwezig zijn bij de seksfeestjes met minderjarige jongens. Alledrie de anonieme personen zijn hoofdofficier van justitie, zo getuigde een rechercher van de criminele inlichtingendienst ten overstaan van de rechter-commissaris in Utreecht.

Getuige Leendert de Koter was destijds, in 1997, betrokken bij het zogeheten Rolodexonderzoek als rechercheur van de criminele inlichtingendienst. De namen van Demmink en de drie officieren - Holthuis, Wabeke en Wooldrik - zijn aangedragen door de Rijksrecherche, zo verklaarde De Koter.

Leraar de spil
Het onderzoek concentreerde zich op Ger van R., hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Hij zou een faciliterende rol hebben gespeeld bij de orgieën. Volgens De Koter heeft het onderzoek geen nadere aanwijzingen opgeleverd tegen Demmink. Over de genoemde officieren verklaarde hij niet nader. Het Rolodexonderzoek heeft uiteindelijk geen tastbaar resultaat opgeleverd, althans niet waar het de hooggeplaatste figuren betreft. In Amsterdam was de huidige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven destijds ook betrokken bij het onderzoek. Teeven was toen officier van justitie en uit dien hoofde belast met criminele inlichtingen.

Volgens De Koter heeft het er alles van dat Ger van R. de hand boven het hoofd is gehouden. Hij lijkt er over te zijn ingelicht dat zijn telefoon werd afgeluisterd. Ook was hij duidelijk voorbereid op een huiszoeking, aldus de ex-rechercheur. "De koffie stond bij wijze van spreken al klaar." De Koter, tegenwoordig privédetective, was daar vandaag nog zichtbaar ongelukkig over.

Een aanvraag bij de toenmalige landelijke rechercheinformatiedienst voor de inzet van observatieteams op Demmink en de officieren werd afgewezen door het hoofd van de dienst, aldus De Koter. Dat hoofd was de huidige Amsterdamse korpschef, Pieter-Jaap Aalbersberg.

Het zogeheten voorlopig getuigenverhoor van onder anderen De Koter vindt plaats op verzoek van Stichting De Roestige Spijker, die de onderste steen boven wil hebben over de scheve schaats die Demmink gereden zou hebben.

Woensdag 19 februari 2014,

Ingezonden Bericht : onderwerp de Commissie Samson

Al anderhalf jaar (ruim) communiceer ik met verschillende overheidsinstanties omtrent het opvragen van het dossier uit de instantie/pleeggezin. O.a. met het Ministerie van VWS, V&J, Slachtofferhulp NL en ik ben meermalen op gesprek geweest in de Kamer.

Er is een afspraak gemaakt om in de toekomst dossiers door jeugdzorg langer te bewaren. Prima. Het aanvragen voor een compensatie voor de geleden schade in het verleden voor misbruik in een pleeggezin of instelling kan worden vergemakkelijkt wanneer je in bezit bent van je dossier. Bij een ontheffing of een ontzetting uit de ouderlijke macht wordt een dossier niet bij jeugdzorg, maar bij de rechtbank in het archief bewaard. Nou net dát wordt niet vermeld. Slachtoffers bellen dan met de instelling of met jeugdzorg en krijgen als antwoord dat het dossier daar niet is. Maar dat wil dus niet per definitie zeggen dat je dossier niet bewaard is gebleven! Het kan dus heel wel mogelijk zijn dat het bij de arrondissementsrechtbank is bewaard en daar dus is op te vragen. Een gerechtelijke uitspraak wordt namelijk bewaard.

Er kunnen namen van medebewoners in staan alsmede die van medewerkers. Je kunt ermee aantonen dat je in de betreffende tijd in de instelling/pleegzorg verbleef. Je kunt er eventueel observaties over jezelf in vinden. Dit alles zou voor slachtoffers veel kunnen verhelderen.

Uitgerekend de overheidsinstanties vermelden dit niet, op geen enkele website. Ik ben het vragen hierom zó moe, vaak krijg ik niet eens meer antwoord. Wanneer men echt ter goede trouw is, zou dit toch niet zo'n ingewikkeld probleem hoeven te zijn? Het roept bij mij twee vragen op, te weten; is men bang voor wat er in die dossier staat en ten tweede of men dit niet doet om zo min mogelijk aanvragen voor de compensatieregelingen te krijgen?

 

Donderdag 6 februari 2014,

"Een hoogdag van erkenning"

Vernietigende VN-uitspraak

Eindelijk erkenning van de slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk en een vernietigende veroordeling van het beleid van pausen en bisschoppen ter zake.
Meer dan twee decennia lang heeft de kerkleiding de kans gehad zelf schoon schip te maken. Het hoogste gezag ter wereld, de Verenigde Naties, heeft dat nu in haar plaats moeten doen.
In plaatst dat Rome nu eindelijk schuld erkent blijven de balkons van het Vaticaan diplomatisch gesloten.

Rik Devillé, 5 februari 2014
Voor de Vlaamse Werkgroep " Mensenrechten in de Kerk,
20 jaar strijd voor erkenning van slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk"

Woensdag 29 januari 2014,

"Wantoestanden bij Leger des Heils Australië "

Jongens in een huis van het Australische Leger des Heils zijn daar onderworpen aan een gruwelijke behandeling. Ze werden naakt gegeseld, opgesloten in kooien en verkracht. Dat hebben getuigen gezegd tegen de commissie die het misbruik bij het Leger des Heils onderzoekt.

Raymond Carlile was 7 toen hij met zijn jongere broertje in de jaren 50 in een tehuis belandde. Ze waren zo hongerig dat ze gras en rauwe aardappels aten. Carlile zag dat andere jongens tot bloedens toe slaag kregen.

Over ene luitenant Wilson van het Leger vertelde hij dat die jongens verkrachtte, hen sloeg en ze dwong om seks met elkaar te hebben. De commissie heeft vijf officieren geïdentificeerd tegen wie ernstige beschuldigingen zijn geuit. Van hen zijn er nog drie in leven.

 

Woensdag 29 januari 2014,

" 58 jaar cel voor Amerikaanse missionaris"

ORLANDO -
Een voormalig missionaris is dinsdag door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot 58 jaar cel. De 45-jarige man uit de staat New Jersey heeft bekend dat hij tussen 2008 en 2011 kinderen van een stam in het Braziliaanse Amazonegebied heeft misbruikt en pornografische foto's heeft gemaakt.Warren Scott Kennell gaf toe dat hij kinderen misbruikte nadat hij een vriendschapsband met hen had opgebouwd, wat hem zeer kwalijk werd genomen door de jury. Onderzoekers vonden bijna 1000 foto's op een externe harde schijf, die hij bij zich droeg tijdens zijn arrestatie op het vliegveld van Orlando in mei. Volgens de aanklagers heeft hij toegegeven dat hij op een van de foto's seks had met een meisje.

Dinsdag 21 januari 2014,

Aartsbisdom Chicago hield misbruik jaren geheim

Het Amerikaanse aartsbisdom Chicago heeft priesters die van seksueel misbruik werden verdacht, telkens naar een andere parochie overgeplaatst, zonder dat hun zaak werd onderzocht. Aan de slachtoffers werd geen aandacht besteed. Dat blijkt volgens de Britse krant The Guardian uit meer dan 6000 pagina's documenten die het op twee na grootste bisdom in de Verenigde Staten vandaag heeft vrijgegeven.

Onder de aartsbisschoppen John Cody (1965-1982) en Joseph Bernardin (1982-1996), beiden inmiddels overleden, werden wel eens priesters uit hun ambt gezet, maar dat gebeurde vaak pas jaren nadat zij zich aan kinderen hadden vergrepen. Toen een jonge vrouw in 1970 het aartsbisdom meldde dat zij als tiener was misbruikt, stelde Cody de bewuste priester gerust: de hele zaak was vergeten, want bij een onderzoek naar de beschuldigingen zou niemand baat hebben.

Priesters die van seksueel misbruik werden beschuldigd, werden naar behandelcentra gestuurd. Als zij terugkeerden, kregen zij vaak een nieuwe parochie en werd priesters in de buurt gevraagd erop te letten hoe zij met kinderen omgingen. In een brief aan Bernardin maakt de vicaris aan wie binnen het bisdombestuur de zorg voor de priesters is toevertrouwd, zich zorgen over parochianen. Zij hebben ontdekt dat een priester vier keer is overgeplaatst, nadat hij van misbruik was beschuldigd.

De documenten gaan over 30 van de zeker 65 geestelijken van wie het aartsbsdom zegt dat er klachten over seksueel misbruik zijn binnengekomen. Een van die ontbrekende priesters is Daniel McCormack, die in 2007 bekende dat hij vijf kinderen had misbruikt.

Woensdag 4 december 2013,

"Paus Franciscus: Kindermisbruik binnen de kerk moet "met vastberadenheid" worden aangepakt maar.....VN krijgt geen inzage in misbruikdossiers Vaticaan"

Het Vaticaan is niet van plan informatie te verschaffen over vermeend seksueel misbruik door priesters, nonnen en monniken. De Rooms-Katholieke Kerk in Rome komt daarmee niet tegemoet aan de wens van de Verenigde Naties (VN), die om deze informatie hadden gevraagd.

De VN-commissie voor de Rechten van het Kind vroeg in juli bij de Heilige Stoel om gedetailleerde informatie over alle kindermisbruikzaken die sinds 1995 bij het het Vaticaan zijn aangegeven. Zo wil de commissie weten of geestelijken die kinderen hebben misbruikt, nog met hun slachtoffers contact hebben gehad.

Het pauselijk gezag weigert deze informatie te verstrekken, omdat dat geen taak van de Heilige Stoel zou zijn, aldus de BBC gisteren. Als de rechterlijke macht in landen waar het misbruik heeft plaatsgevonden om de informatie vraagt, zullen deze gegevens wel worden verstrekt.

De Britse Nationale Seculiere Vereniging vindt dat het Vaticaan zich verschuilt achter juridische details. De commissie voor de Rechten van het Kind gaat in januari vertegenwoordigers van het Vaticaan ondervragen over het seksueel misbruik in de katholieke kerk.

Paus Franciscus gaf tijdens zijn aantreden in maart aan dat het aanpakken van kindermisbruik cruciaal is voor de geloofwaardigheid van de Rooms-Katholieke Kerk.

Zie hier de vragen en de antwoorden van het Vaticaan

 

Woensdag 20 november 2013,

" Schijnheiligheid"

Na 40 jaar heb ik eindelijk kunnen vertellen dat ik op 9 jarige leeftijd meerdere keren ben misbruikt door de kapelaan in Nistelrode. Het gevolg , vanaf de ene kant erkenning en steun vanaf de andere kant relatie naar de klote en financiel aan de grond. Mijn zaak is ongegrond verklaard omdat er geen bewijs of getuigen waren. Hierna heb ik nog een persoonlijk gesprek gehad met bisschop Hurkmans die me had uitgenodigd om te kijken wat die voor mij kon betekenen. Ook hier kreeg ik een afwijzende brief van met als antwoord dat hij zich hield aan de beslissing van de commisie. Ik ben nu door mijn psycholoog doorverwezen naar psychotraumacentrum zuid nederland om te kijken wat die voor mij kunnen betekenen. " Hoe durft de katholieke kerk mensen op te roepen om geld te gaan storten naar giro 555 terwijl ze hun eigen slachtoffers in de stront laten zakken en levens verwoesten!!!!!!!!"

Dinsdag 19 november 2013,

" God vergeeft" Van seksuele escapades tot grootschalige fraude.

NIJMEGEN - ‘God vergeeft’ is de nieuwe voorstelling van Helmert Woudenberg, waarmee hij op donderdag 21 november in De Lindenberg te zien is. In zijn dertiende solovoorstelling vertelt hij het verhaal van Joep Haffmans, pastoor-deken van de H. Petrusparochie in Gulpen. Een geestelijke die alles heeft gedaan wat God en de Katholieke Kerk hebben verboden. Van seksuele escapades tot en met grootschalige fraude. Én Woudenberg vertelt over de Katholieke Kerk, die wist van de wandaden van Haffmans, maar nooit heeft ingegrepen en hem zelfs de hand boven het hoofd hield. Tegen de avond ligt pastoor Haffmans in bed met zijn vriendin Elvira, met wie hij een geheime liefdesrelatie heeft. Er wordt aangebeld. Haffmans trekt snel iets aan, loopt naar de voordeur en komt even later terug met een envelop, die een parochiaan hem in handen heeft gegeven. Uit de envelop haalt Haffmans tien briefjes van honderd. “Waar is dat geld voor?” vraagt Elvira. Haffmans klemt vijf biljetten onder zijn ene oksel en vijf onder zijn andere. “Zo”, zegt hij. “Nu heb ik ermee gedaan wat ik ermee moet doen.” “Wat heb je dan gedaan?” vraagt zij. “Ik heb het geld onder de armen verdeeld!” De ‘affaire Haffans’ kwam in 2006 aan het licht, nadat bij de politie aangifte werd gedaan tegen de praktijken van de deken. Over de affaire schreven journalisten Henk Langenberg en Maarten van Laarhoven het in 2011 bij Carrera verschenen boek ‘In Gods naam. De Affaire Joep Haffmans’. Zie ook: www.delindenberg.com

Woensdag 6 november 2013,

Dominee geschorst om misbruik

DEN HAAG - Een predikant van de protestant-christelijke Christus Triumfactorkerk in Den Haag is ontheven uit zijn kerkelijke functies wegens seksueel misbruik van kinderen. Volgens de voorganger gaat het om een zaak die „40 jaar geleden heeft gespeeld”, verklaarde hij tegenover dagblad Trouw. De Hagenaar gaf toe dat hij in de zaak is veroordeeld, maar liet in het midden of hij schuldig is. Volgens hem is de schorsing een „tijdelijke“ maatregel. De man is volgens verschillende kerkgangers een „begenadigd prediker” en stond bekend om zijn „mooie” preken. Internationaal was de predikant actief met projecten in Thailand, waar hij zich jarenlang bezighield met weeshuizen en opvangcentra voor kinderen. Naast zijn kerkelijke werk is hij ook actief in de Protestants Christelijke Ouderenbond.

Donderdag 17 oktober 2013,

Tilburg: Activiteiten oktober en november Blauwe Maan Tilburg

Beste mensen van Klokk

Wil jullie even laten weten dat we hier in Tilburg eind november -bij voldoende belangstelling- weer starten met een (algemene) mannenlotgenotengroep. Als jullie hiervoor nog kandidaten kennen uit de regio Tilburg, laat hen dan svp contact opnemen. Ook hebben we op 24 okt as een info-avond voor naasten (zoals ouders/partners/kinderen) van mensen die misbruikt zijn: do 24 okt. 19.00-21.00 uur, wilhelminapark 55, Tilburg. Op 25 okt starten we met training Mindfulness voor mensen die misbruikt zijn. 9 bijeenkomsten op vrijdagochtend door gecertificeerde trainster. Deze methodiek is zeer behulpzaam na misbruikverleden. De mindfulnesstraining is niet gratis. Zie hiervoor onze website: www.blauwemaan.nl. .

Met vriendelijke groet,

Marei Zwinkels Directeur Blauwe Maan

Woensdag 9 oktober 2013,

Duitsland: Duitse bisschop in de problemen door dure verbouwing

De verbouwing van de ambtswoning van de Duitse bisschop Franz-Peter Tebartz-Van Elst is zo duur uitgevallen dat de Duitse bisschoppenconferentie de zaak onderzoekt. De bisschop van Limburg in het westen van Duitsland moet zelf ook zijn geschrokken toen hij vernam dat de kosten niet 5,5 miljoen euro bedroegen, maar bijna het zesvoudige: 31 miljoen

Tebartz-Van Elst, die eind 2007 tot bisschop in Limburg werd benoemd, wordt al langer pronkzucht en verspilling verweten. Zijn dure ambtswoning naast de kathedraal past ook niet erg in een tijd waarin paus Franciscus ervoor heeft gekozen in een eenvoudig gastenverblijf te wonen en niet te verhuizen naar de pauselijke vertrekken aan het St.-Pietersplein in Rome. In 2004, toen Franz Kamphaus bisschop was, werd het principebesluit genomen de ambtswoning op te knappen. Kamphaus woonde in een eenvoudig tweekamerappartement. In de periode tussen Kamphaus' vertrek en het aantreden van Tebartz-Van Elst werd definitief tot de verbouwing besloten, maar volgens het katholieke kerkelijke recht moet de nieuwe bisschop alle besluiten die in die tijd zijn genomen, goedkeuren. Tebartz-Van Elst zegt vaak dat hij nooit tot de verbouwing heeft besloten, maar dat is dus niet juist. De lichtkunstenaar Oliver Bienkowski projecteerde dinsdagavond uit protest tegen de hoge kosten van de ambtswoning de woorden 'Gij zult niet stelen' en een karikatuur van de bisschop op het portaal van de kathedraal. De kunstenaar zei dat hij in de krant over de luxe ambtswoning had gelezen en dat hij met zijn actie tegen het onrecht wilde protesteren. In Afrika lijden de mensen honger en in Limburg wordt 31 miljoen euro voor een particulier gebouw uitgegeven, zei Bienkowski.

Dit staat in schril contrast met de bedragen die aan compensatie aan slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk in Duitsland zijn toegekend !!

Woensdag 9 oktober 2013,

Polen: Poolse bisschop Jozef Michalik, hoofd van de Poolse katholieke bisschoppenconferentie,zegt dat ouders soms verantwoordelijk zijn voor pedofilie

De ouders zijn medeverantwoordelijk voor sommige gevallen van pedofilie, waaronder die waarbij geestelijken van de katholieke kerk betrokken zijn. Dat heeft Jozef Michalik, hoofd van de Poolse katholieke bisschoppenconferentie, dinsdag gezegd.

Veel gevallen van seksueel misbruik zouden kunnen vermeden zijn "als de relaties tussen de ouders goed waren", luidde het in de marge van een vergadering van de Poolse bisschoppen die onder meer gewijd is aan de problematiek van het seksueel misbruik.

"Kind wordt kwetsbaarder"

Ruzie binnen het gezin en scheidingen doen het kind naar liefde zoeken en maken het tot een makkelijker slachtoffer voor pedofiele daders, aldus aartsbisschop Michalik. "Hoeveel verwondingen worden er in de harten en de levens van de kinderen aangericht als de ouders scheiden!" Michalik praat de gevallen van pedofilie onder priesters wel niet goed. "Dat kan niemand, ook de Kerk of iemand binnen de Kerk niet, aanvaarden". Ook in het katholieke Polen hebben gevallen van seksueel misbruik de kerk in een diepe vertrouwenscrisis gestort. Slachtoffers vinden het niet kunnen dat de leiding van de kerk een schadevergoeding door die kerk uitsluit en wijst op de individuele schuld en plicht van de daders om in een schadeloosstelling te voorzien.

Vrijdag 4 oktober 2013,

Polen: Poolse kerk compenseert misbruikslachtoffers niet

"Polen die als kind zijn misbruikt door katholieke priesters hoeven niet te rekenen op compensatie door de Poolse kerk. Het zijn de daders die ervoor moeten opdraaien. Dat heeft de woordvoerder van de kerk vrijdag gezegd. ."

Woordvoerder Jozef Kloch reageerde op een vordering van 47.500 euro van een 25-jarige man tegen zijn parochie en de lokale kerkautoriteiten. ”De kerk betaalt geen compensatie aan slachtoffers van pedofiele priesters. De dader moet dat doen”, zei Kloch. In Polen zijn 27 priesters veroordeeld wegens misbruik van kinderen. In de Dominicaanse Republiek loopt momenteel een onderzoek naar twee Poolse priesters, een van hen gezant van het Vaticaan, die jongens zouden hebben misbruikt..

Dinsdag 1 oktober 2013,

Belgie: Reactie Werkgroep Mensenrechten in de kerk op uitspraak

" Rechtspraak zorgt voor duidelijkheid én voor perspectief."

Beste, Wat in de pers verschijnt betreffende de uitspraak over de Class-Action van vandaag in Gent (1 oktober 2013) ... kan leiden tot een oppervlakkig oordeel. Om wat meer zicht (van dichterbij) te krijgen op wat vandaag in Gent werd uitgesproken, vind je hieronder de reactie en de bevindingen van onze werkgroep Mensenrechten in de Kerk. Deze bevindingen zijn gedragen door de betrokkenen die er vandaag bij waren in Gent.

Verklaring Als elke burger die probeert voor de rechtbank gerechtigheid te halen dit niet zou doen uit angst ontgoocheld te zijn over de uitspraak, zou de maatschappij er slecht voorstaan. De rechtbank heeft zich niet over schuldig verzuim uitgesproken. Ze heeft duidelijk gemaakt waar de juridische obstakels nog liggen vooraleer ze daarover een uitspraak kan doen, en die moeten nu eerst worden opgeruimd. Dat de rechtbank niet bevoegd is over de Heilige Stoel, was iets waar vanaf het begin rekening werd mee gehouden. Belangrijkste is dat ze haar bevoegdheid over schuldig verzuim van bisschoppen en congregaties niet in twijfel trekt. Ze wil alleen individuele bewijzen, en individuele klachten, geen collectieve. We mogen niet vergeten dat hier voor het eerst binnen Europa, een class action voor de rechtbank werd gebracht, waarin de H. Stoel gedagvaard werd. Dat de juridische cultuur ook in ons land grondig verschilt van die in het buitenland, mag op zich geen obstakel zijn. Ook rechters moeten leren omgaan met nieuwe vormen van klachten die worden ingediend. Ik kan u verzekeren dat binnen vijf jaar rechters met meer ervaring tegenover dit soort procedures zullen staan. Het politioneel onderzoek (vroegere 'cel Dewaele'- Federale Parket te Brussel) dat zich in afsluitfase bevindt, zal in voldoende mate bewijzen, dat de inhoud van de verzamelde klachten "schuldig verzuim" wel degelijk voldoende gestoffeerd zijn. De rechtbank sprak zich in Gent op 1 oktober meer uit over de vorm dan over de inhoud van de klacht.

-einde verklaring- Langs deze weg willen wij Roel en de andere aangeslotenen bij de Class-Action danken voor het baanbrekende werk dat zij mogelijk hebben gemaakt. Zonder hen hadden wij nooit bv. de advocaten van de bisschoppen in de Gentse Rechtbank kunnen horen verklaren in hun verdediging: "bisschoppen hebben niets te zeggen aan pastoors", "oversten en bisschoppen zijn géén werkgever" of "de paus heeft buiten de muren van het Vaticaan geen enkele bevoegdheid"... Waarvan akte!

Groeten, Rik Deville

Dinsdag 1 oktober 2013,

Belgie: Slachtoffers seksueel misbruik Kerk krijgen ongelijk

De katholieke kerk is niet aansprakelijk voor de ‘doofpotschade’ die de slachtoffers van seksueel misbruik hebben geleden. Dat heeft de Gentse rechtbank dinsdag beslist.

Verschillende slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk stapten in groep naar de rechter en dienden een klacht in tegen de Heilige Stoel - de ‘ceo’s van de kerk’ - voor schuldig verzuim. Het ging de slachtoffers niet om de feiten van misbruik zelf, die al lang verjaard zijn, maar om het ‘onzorgvuldig beleid’ van de kerk, waardoor slachtoffers decennia in de kou zijn blijven staan. Ze eisten 1 miljoen euro schadevergoeding voor deze 'doofpotschade'. De Gentse rechtbank sprak de kerk dinsdag echter over de hele lijn vrij. De rechter volgde de verdediging van de kerk dat de Heilige Stoel niet kan vervolgd worden omdat die soevereine immuniteit geniet

Apart klacht indienen

Dat er één slachtoffer in naam van de hele groep een klacht had ingediend, kon volgens de rechtbank ook niet. Deze 'class action' werd dan ook nietig verklaard. Volgens de rechter moeten alle slachtoffers apart hun zaak op de rol zetten en duidelijk maken op welke manier ze schade hebben geleden. Tenslotte werd ook de dagvaarding van Roel Verschueren afgewezen omdat het slachtoffer niet duidelijk maakt welke schade hij precies had geleden. Hij had in zijn dagvaarding niet vermeld wie hem misbruikt heeft en welke bisschop de dader zou beschermd hebben. De slachtoffers krijgen niet alleen volledig ongelijk, ze moeten nu ook nog eens de gerechtskosten te betalen.

Maandag 30 september 2013,

Belgie: Stand van zaken opvolging dossiers seksueel misbruik in de kerk

Hier even de stand van zaken i.v.m. de opvolging van de dossiers van het seksueel misbruik in de kerk. (in zover wij daar zicht op hebben)

1. Dossier ‘Schuldig Verzum’ van bisschoppen en oversten:

-Burgerlijke zaak Class-Action Gent :(gemeenschappelijke actie van een 60-tal slachtoffers via Advocatenkantoor Vansteenbrugge) Morgen op 01/10/2013 om 09 u in zaal 0.4 van het Gerechtsgebouw in de Opgeëistenlaan te Gent, gaat de 2de zitting door.

-Strafrechtelijke zaak: Mensen wiens dossier bekend is bij de Federale Politie te Brussel (voorheen ook Operatie Kelk genoemd of bij onderzoeksrecher De Troy, Peter De Waele, nu Werhner Audenaert of Lieve Pellens). Deze onderzoeken en verhoren gaan nog steeds door. .. en is nog altijd niet in de fase van doorverwijzing naar de rechtbank.

2. Dossier Erkenning van slachtoffers t.o.v. de dader -Arbitrage Brussel Een 620 dossiers zijn hier ingediend. De mensen die zonder advocaat gingen zijn ondertussen allemaal afgehandeld. De mensen die een advocaat onder de arm namen... zijn nu aan de beurt... Dus, deze dossiers zijn lopende.

-Opvangpunten Een 200 tal dossiers lopen via de Opvangpunten van de Belgische bisschoppen en Oversten. In zover wij daar zicht op hebben is nog ongeveer 1/3 van de dossiers niet afgehandeld... maar nog lopende. De getallen verschillen sterk per bisdom (of congregatie)... en zegt iets over het vertrouwen dat zij uitstralen. Tot zover de stand van zaken. Wie nu pas beseft dat ook hij/zij erkenning wilt krijgen voor het aangedane misdrijf uit de kinder/jeugdtijd, kan enkel nog terecht via de Opvangpunten. Is het slachtoffer jonger dan 33 jaar... dan kan die rechtstreeks naar de politie stappen (lokale politie afdeling zedenfeiten).

Voor meer info steeds welkom bij onze werkgroep, Mensenrechten in de kerk

Website Mensenrechten in de kerk

Groeten, Rik Devillé

Duitsland : Priester vergreep zich aan zoon huishoudster

Een 58-jarige priester is vrijdag in het zuiden van Duitsland tot 2 jaar en 9 maanden gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij zich heeft vergrepen aan de zoon van zijn huishoudster. De rechtbank in Würzburg achtte bewezen dat de man in de jaren 90 negenmaal de jongen heeft misbruikt. De priester gaf zich 2 jaar geleden bij de politie aan. De man was met de familie van zijn slachtoffer bevriend. Toen het huwelijk van de ouders stukliep, liet hij de moeder en haar kinderen in de pastorie wonen. De vrouw werkte als huishoudster voor hem. De jongen zag de priester als een vertrouwenspersoon en een soort vaderfiguur. De religieuze orde waarvan de man lid is, heeft aangekondigd de zaak bij de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome aan de orde te stellen, als het vonnis definitief wordt. Die kan hem uit de orde zetten en hem het priesterambt ontnemen.

 

Dinsdag 24 september 2013,

-Vaticaanstad: Benedictus XVI: misbruik nooit weggemoffeld

Voormalig paus Benedictus XVI zegt dat hij nooit heeft geprobeerd om het seksueel misbruik van kinderen door geestelijken in de doofpot te stoppen. Dat bleek dinsdag uit een brief aan schrijver Piergiorgio Odifreddi,die een boek schreef over de problemen binnen de katholieke kerk. Volgens Odifreddi en andere critici moet Benedictus van het misbruik hebben geweten. De gesloten cultuur van de kerk zou het misbruik in de hand hebben gewerkt. Benedictus: " Voor zover u het misbruik van minderjarigen door priesters aanhaalt, kan ik het alleen maar onderschrijven met diepe ontsteltenis. Maar ik heb geprobeerd deze dingen niet te verdoezelen”, aldus de emeritus paus. Sinds zijn aftreden als paus was er ruim een half jaar geen enkele quote van hem in een publicatie verschenen. De elf kantjes tellende brief was dus de eerste publicatie waarin de voormalig paus geciteerd werd sinds zijn aftreden. Benedictus ging verder niet in op het misbruik in zijn kerk.

 

Zondag 22 september 2013,

Van seksueel misbruik verdachte bisschop afgezet

Een rooms-katholieke bisschop uit Peru is door het Vaticaan uit zijn ambt ontheven omdat hij wordt verdacht van seksueel misbruik van minderjarigen. Het openbaar ministerie in het Zuid-Amerikaanse land erkent dat een justitieel onderzoek naar de bisschop is ingesteld, maar wil niet aangeven waarover. Het gaat om de 53-jarige Gabino Miranda, lid van opus Dei en hulp­bisschop van Ayacucho. Hij was voorzitter van de jeugdcommissie van de rooms-katholieke kerk in Peru en stond in nauw contact met aartsbisschop Juan Cipriani. Zijn vertrek werd zaterdag bevestigd door een woordvoerder van de kerk.

Zero tolerance

Miranda blijkt al in juli zijn taken te hebben neergelegd. Dat deed hij zonder opgaaf van redenen. Bronnen in en om het Vaticaan zeggen dat zijn vertrek mede het gevolg is van het 'zero tolerance'-beleid dat de in maart aangetreden paus Franciscus op dit gebied heeft ingevoerd.

Tweede bisschop

Miranda is de tweede bisschop in korte tijd die op verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen moet vertrekken. Eerder deze maand riep het Vaticaan ook zijn gezant in de Dominicaanse Republiek terug na geruchten over misbruik

 

Woensdag 11 september 2013,

Misbruikt onder OTS: Op zoek naar erkenning

Beste leden van Klokk,

Jarenlang ben ik misbruikt in kinderhuis 'Maria Christina' in Haren, later verhuisden we naar Vries. Ook tijdens het vakantieverlof werd ik misbruikt, o.a. door mijn opa die -zo staat meermalen in mijn dossier vermeld- al tot drie maal toe in de gevangenis had gezeten voor het misbruiken van zijn dochters, waaronder mijn moeder. Mijn oma die al die tijd dat hij in de gevangenis zat voor het misbruiken van hun dochters bleef naast hem staan. Mijn vader werd uit de ouderlijke macht ontzet en mijn grootmoeder werd toeziend voogd (!). Iedereen, van de Raad v/d Kinderbescherming, Stichting Jeugd & Gezin, het tehuis waar ik verbleef alsmede de gezinsvoogd, was op de hoogte van het seksueel misbruik van kinderen door mijn grootvader. Hoe je dan ervoor kunt kiezen een meisje van vijf à zes jaar oud ook weer daar in de vakanties te laten logeren (terwijl je dus heel goed weet met wie je te maken hebt) is mij een raadsel. De afgelopen week werd ik gebeld door een oud leidster uit het kinderhuis. Zij vertelde mij dat er nog drie zusjes uit een andere familie in het tehuis zaten waarbij ook het vermoeden bestond dat zij tijdens weekend- en vakantieverlof werden misbruikt. Net als ik zijn ook deze meisjes na de periode in het tehuis weer thuis (dus in de misbruiksituatie) geplaatst. Net als bij mij ook weer met een O.T.S. (ondertoezicht stelling) van jeugdzorg. Niet alleen ik, maar ook alle medewerkers van instanties waar ik contact mee heb gehad m.b.t. mijn aanvraag voor een financiele tegemoetkoming zeggen mij het hier 'koud' van te krijgen. Zelf heb ik direct daarna gebeld met Raymond van Klokk en ik heb dit in een brief gemeld aan de tweedekamercommissies Veiligheid & Justitie en VWS.

Op drie dingen zou ik zelf dolgraag antwoord willen hebben: ten eerste natuurlijk hoe dit mogelijk is geweest nota bene terwijl er zelfs na mijn terugkeer thuis nog een O.T.S. jarenlang heeft voortgeduurd? Ten tweede of er nog meer mensen zijn (dat kan haast niet anders) die dit is overkomen? En natuurlijk als laatste dat ik het raar vind dat dit niet te claimen is binnen de beide bestaande regelingen voor compensatie voor slachtoffers die gemeld zijn bij de Commissie Samson. Terwijl ook hier (juist hier) het duidelijk is dat de overheid heeft verzaakt (gezien mijn dossier) en het heel duidelijk is dat men op de hoogte was (strafblad). Ik sprak met een meneer van Bureau Jeugdzorg Groningen die zei: "Als je dit dossier leest, kun je niet anders dan concluderen dat men op de hoogte moet zijn geweest." Ik vind dit zelf kwetsend, pijnlijk, het maakt me woedend en ook voel ik me eenzaam, in de steek gelaten door de overheidsinstanties. Ook nu weer m.b.t. de compensatieregelingen zoals ze op papier zijn gezet. Overigens heb ik dit al gemeld bij een andere belangenorganisatie én bij de 'Hulplijn Seksueel Misbruik' vóór de regelingen op papier stonden(en ook daarna nog eens). Wat me verder opvalt is dat alle instanties wijzen naar elkaar: "De gezinsvoogd had het moeten tegenhouden." "Nee," zegt deze, "De kinderrechter had hier een stokje voor moeten steken." "Nee,"zegt de huidige rechtsopvolger van het tehuis "Je moet bij de voogdij zijn, niet bij mij."

Weer heb ik het gevoel dat hun eigen imago, rechtspositie belangrijker is dan mijn welzijn.

Naam bij Klokk bekend

Eventuele reacties kun je sturen aan: Info@klokk..nl

Vrijdag 6 september 2013,

"Mijn klachtenprocedure en therapie" ;

Beste Lotgenoten,

Sinds 2009 ben ik verwikkeld in de klachtenprocedure van de commissie Deetman/Meldpunt Misbruik. Ik ben door 2 broeders , 1 rector en 1 kapelaan misbruik. Het begon allemaal op de lagere school en ik was 7 jaar. Voor alle duidelijkheid het betrof het betatsen- en aan mijn penis friemelen, de rector gaf vanaf mijn 9e Latijnse les omdat ik misdienaar wilde worden. Ik moest altijd op zijn schoot zitten en hij begon dan te wippen, ik voelde zijn stijve piemel. Uiteindelijk ben ik misdienaar geworden en het werd van kwaad tot erger. Ik kom uit een vroom katholiek gezin en ging in die tijd veel naar de kerk. In 1960 is de kerk afgebrand en werd er een noodkerk gebouwd achter het kerkhof. Ik deed elke avond de avondmis alleen met de kapelaan. Toens is het allemaal begonnen ik moets de kapelaan telkens na afloop van de mis masturberen spoot in mijn handenen likte vervolgens zijn eigen sperma op (nogal pervers). Dit heeft 2 jaar geduurd, de man was altijd dronken en is overgeplaatst naar een andere parochie omdat het uit de hand begon te lopen. Men was er achter gekomen dat hij teveel alcohol dronk. Vevrolgens heb ik alle klachten ingediend en ben toen uitgenodigd voor de hoorzitting in Utrecht.2 zaken werden er 's-morgens behandeld en 2 's-middags.Het was nogal heftig om daar te verschijnen en je verhaal te doen. Ik werd vergezeld door mijn partner en mijn advocaat en er waren ook fraters aanwezig van de congregatie, bij de laatste behandeling van de zaak tegen de priester was bisschop Hurkmans aanweizg.Nadat alle aangiftes waren behandeld kreeg ik na maanden de uitslag de eerste 3 waren niet gegrond verklaard , de commissie twijgfelde niet aan mijn verhaal maar er was niet voldoende bewijs om de zaken gegrond te verklaren. In de zaak tegen kapelaan Borghouts is de aanklacht wel gegrond verklaard. Ik heb een mooie brief met excuses van de bisschop ontvangen en tevens kom ik in aanmerking voor schadevergoeding en die aanvraag is nu in behandeling. Het is gegrond verklaard maar men wilde nog wat meer bewijzen van mijn arts,internist en ggz therapeut. Dat is nu allemaal ingezonden en nu maar afwachten in welke categorie ik wordt ingedeeld want daar gaat het uiteindelijk om. Ikan iedereen aanbvelen om hulp te gaan zoeken ik ben al 3 jaar onder behandeling met goede resultaten en ik zal daarmee doorgaan zolang als nodig is. Geef nooit op omdat de behandelingen goed voor je zijn en je kunt het uiteindelijk een plekje geven. Onze therapeut is gespecialiseer in mensen met jeugdtrauma's, mensen met een incest-verleden en oorlogsslachtoffers. Nogmaals beveel ik aan om hul;p te gaan zoeken, bij mij heeft het geholpen !!

met vriendelijke groet,

Lambert Geurts.

Eventuele reacties kun je sturen aan: Info@klokk.nl

Vrijdag 30 augustus 2013,

Bolzano-Italie - (RkNieuwsnet) - 700.000 euro schadevergoeding voor slachtoffer van seksueel misbruik

Het Italiaanse bisdom Bolzano-Bressanone en een parochie in Bolzano (Zuid-Tirol) moeten een schadevergoed­ing van 700.000 euro betalen aan een slachtoffer van seksueel misbruik en zijn ouders. Dat meldt Radio Vaticaan. Volgens Italiaanse media is het de eerste keer dat een Italiaans bisdom tot een schadevergoeding wordt veroordeeld. Een verantwoordelijke van het bisdom spreekt zijn ont­goocheling uit. Hij benadrukt dat het bisdom binnen Italië als een voorvechter voor de strijd tegen seksueel misbruik wordt beschouwd. Bolzano-Bressanone is ook het enige Italiaanse bisdom met een aanspreekpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken..

Zaterdag 10 augustus 2013,

Belgie - HLN.be, Sven van Malderen - Pastoor Destelbergen randde meerderjarigen aan

Een pastoor uit het Oost-Vlaamse Destelbergen moet zich voor de rechter verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid. De man wordt verdacht van feiten in 2007 met enkele meerderjarige slachtoffers, zegt het Gentse parket.De 78-jarige pastoor Hugo R. heeft ontslag genomen omdat hij voor de rechtbank moet verschijnen. Hij deed dat op vraag van de bisschop van Gent. Minderjarigen waren er niet bij betrokken, bevestigt het parket. Enkele slachtoffers, zowel mannen en vrouwen, stelden zich burgerlijke partij tegen de pastoor. De zaak wordt begin september ingeleid voor de correctionele rechtbank van Gent. Het parket geeft verder geen details.

Woensdag 31 jul 2013,

Oproep Huize Nazareth- Tilburg periode 1964-1965

Mijn naam is B.H. .Ik heb in 1964-1965 in Huize Nazareth gewoond en heb daar hele nare ervaringen opgedaan waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds last van heb. Ik heb jouw/jullie oproep(en) op KLOKK gelezen en zou graag in contact willen komen met lotgenoten die in dezelfde periode in Huize Nazareth verbleven. Mijn ervaringen speelden zich specifiek af op Zaal 1. Omdat ik zelf niet over een pc beschik is hte voor mij gemakkelijker dat lotgenoten mij telefonisch benaderen om gegevens en ervaringen uit te wisselen. Mijn telefoonnummer is bekend bij KLOKK . Alvast bedankt , met vriendelijke groet B. H. Eventuele reacties via info@klokk.nl

Vrijdag 26 juli 2013,

Polen - Trouw, Ekke Overbeek - Pater moet zwijgen na kritiek op pedofilie

Pater Wojciech Lemanski heeft zijn hoop op de paus gevestigd. De pastoor van het dorp Jasienica deed de afgelopen maanden een boekje open over misstanden binnen de kerk. Dit tot woede van zijn superieuren. Polen volgt met ingehouden adem het conflict tussen dorpspastoor en bisschop. Eind mei kreeg de pastoor een spreekverbod opgelegd. Hij trok zich daar niets van aan en tekende beroep aan in Rome. "Als paus Franciscus het heeft over een arme kerk, zijn sommige bisschoppen zeer bezorgd", verklaarde hij met een hint naar de 'bisschoppen met hun grote limousines'.

Lees het bericht in Trouw

 

Woensdag 17 jul 2013,

Den Haag - PERSBERICHT Fonds Slachtofferhulp steunt Stichting Geheim Geweld

Subsidietoekenning van vijfduizend euro voor lotgenotencontact kindermishandeling
Het Fonds Slachtofferhulp heeft een subsidie van vijfduizend euro toegekend voor het project Lotgenotendag Kindermishandeling op 19 september 2013. Stichting Geheim Geweld is dankbaar voor deze ondersteuning op het gebied van lotgenotencontact.
De titel van deze zesde jaarlijkse themabijeenkomst is “Samen het zwijgen doorbreken”. De focus ligt vooral op innerlijke kracht, empowerment, (h)erkenning en grip krijgen op het leven. De deelnemers krijgen concrete handvatten en inzichten in de impact en de gevolgen van kindermishandeling. In de ochtend is er een plenaire sessie met sprekers en ervaringsdeskundigen en ’s middags zijn er diverse workshops.
“Wij zijn erg blij met de subsidietoekenning van het Fonds Slachtofferhulp. Hierdoor kan deze belangrijke themabijeenkomst voor lotgenoten doorgang vinden”, aldus Hameeda Lakho. “Jaarlijks worden in Nederland nog altijd ruim 160.000 kinderen mishandeld en wekelijks overlijdt minstens één kind aan de gevolgen hiervan. Maar de gevolgen van kindermishandeling stoppen natuurlijk niet bij het volwassen worden. Er kampen naar schatting maar liefst 1 miljoen volwassenen met de gevolgen van hun traumatische verleden. En voor hen is lotgenotencontact zoals tijdens de themabijeenkomst een belangrijke stap in het herstelproces.”
Over Fonds Slachtofferhulp
Het Fonds Slachtofferhulp maakt zich sterk voor slachtoffers van misdrijven, ongevallen, rampen en medische fouten. Zij geven noodhulp, laten wetenschappelijk onderzoek doen en zijn belangenbehartiger. Bovendien worden jaarlijks tientallen projecten en activiteiten gefinancierd die op verschillende niveaus een positief effect hebben op slachtoffers en hun directe omgeving. Lotgenotencontact zoals de Stichting Geheim Geweld geeft, is daarin een belangrijk speerpunt.
Over Stichting Geheim Geweld
Stichting Geheim Geweld zet zich in voor slachtoffers van kindermishandeling. Stichting Geheim Geweld biedt vanuit de praktijk handvatten voor de (h) erkenning van de korte- en lange termijn effecten van kindermishandeling. Dit doet zij door hulp aan slachtoffers te bieden via lotgenotencontact, cursussen en workshops. Daarnaast geeft de stichting aan hulpverleners voorlichting en ondersteuning op het gebied van traumatisering door kindermishandeling.
Projecten van Stichting Geheim Geweld
De Stichting Geheim geweld ontvangt geen structurele financiering en is afhankelijk van sponsoring vanuit het bedrijfsleven en giften van fondsen en donateurs. Een belangrijk project voor dit jaar is de Landelijke Lotgenotendag op 19 september 2013 en de aanvang van de nieuwe cursus Lotgenoten in het najaar 2013. Onlangs heeft de stichting een digitaal Lotgenotenplatform gelanceerd. Op de website van Stichting Geheim Geweld staat meer informatie over de stichting en de verschillende activiteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hameeda Lakho (directeur Stichting Geheim Geweld)
via 070 20 518 20, mobiel 06 51 90 60 70 of info@stichtinggeheimgeweld.nl.

Dinsdag 16 jul 2013,

Breda- Omroep Brabant:-Getuigenverhoren mishandeling congregatie: hoofd wist niets van grof fysiek geweld

In de rechtbank in Breda werden dinsdag voor de tweede dag op rij getuigen gehoord over mishandelingen binnen een Bredase priestercongregatie. De getuigenverklaringen moeten voldoende blijken voor een civiele zaak tegen de congregatie, want in de archieven van de kerkelijke instelling is over de mishandeling niets te vinden. Het hoofd van toen beweerde dinsdag van grof fysiek geweld niets te weten.
De getuigen worden gehoord omdat Henk van den Heuvel een civiele zaak wil aanspannen tegen de Bredase priestercongregatie. Van den Heuvel zou in de jaren '60 ernstig mishandeld zijn door de broeders op het Sint Joseph-internaat in Limburg. Het internaat viel onder de congregatie uit Breda. Behalve de emotionele verklaringen van de slachtoffers werden dinsdag ook twee paters die op het internaat werkten gehoord.

Hoedemaker: 'Nooit tekenen mishandeling gezien'
Pater Hoedemaker was destijds leraar catechese. Hoedemaker zou één van de 'goede paters' zijn geweest. Hij verklaarde tegenover de rechter dat hij nooit tekenen van mishandelingen bij de leerlingen heeft gezien.Hoedemaker hoorde pas jaren later van de ernstige mishandelingen op het internaat. Hij gaf wel toe dat er destijds makkelijker geslagen werd. "Dat was de tijdsgeest", aldus de pater.

'Nooit excessief geweld gezien'
Pater de Rooij is hoofd van de Congregatie Priesters van het Heilig Hart van Jezus. Hij verklaarde dat hij inmiddels weet van seksueel misbruik op het internaat, maar van grof fysiek geweld wist hij niets. Hij hoorde wel van anderen dat er in het 'cachot' wel eens werd geslagen. De pater heeft onlangs gesproken met psychologe Dujardin. Zij werkte destijds op het internaat. Volgens De Rooij heeft zij nooit excessief geweld gezien.In 1962 zijn er drie broeders weggestuurd van Sint-Joseph. De Rooij hoorde dat voor het eerst tijdens de hoorzitting. De pater zegt volledige toegang tot dossiers van de congregatie te hebben. Maar hij heeft geen dossiers van leerlingen van het internaat. Die werden bijgehouden door de directie van de school.

Geen aanwijzingen van geweld in archieven
Een andere pater van de congregatie, pater Peels, heeft onderzoek gedaan in de archieven van het internaat. Hij heeft daar geen aanwijzingen van het gebruikte geweld gevonden. De verhoren zitten er voorlopig op. In het najaar gaat de zaak verder. Dan verschijnt onder andere Wim Deetman voor de rechter. Hij deed namens de commissie Deetman onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk. Ook psychologe Dujardin zal dan vragen van de rechter beantwoorden.

 

Maandag 15 jul 2013,

Breda- de Gelderlander: -Mishandelingszaak katholieke kerk voor de rechter

Wat betreft seksueel misbruik binnen de katholieke kerk zijn zo ongeveer alle lijken uit de kast gevallen, al moeten ze her en der nog opgeveegd worden. Maar niet alle slachtoffers zijn van plan het boek te sluiten.Een van hen is Hans van den Berg uit Coevorden. Op zijn verzoek hoort de rechtbank in Breda maandag en dinsdag verschillende getuigen (waaronder Wim Deetman) in een civiele procedure die hij tegen de Priesters van het Heilig Hart van Jezus heeft aangespannen. Die congregatie was in 1964 verantwoordelijk voor Huize Sint Joseph in Cadier en Keer. Hans kwam daar op 11-jarige leeftijd binnen. "Een hel", zo noemt hij de acht jaar die hij in het Limburgse tehuis doorbracht. Niet alleen zou hij er door een broeder zijn verkracht, de Coevordenaar werd naar eigen zeggen ook meermaals het ziekenhuis in geslagen.

Zaterdag 13 jul 2013,

Nijmegen- de Gelderlander: -Digitale ‘biechtstoel’ voor daders seksueel misbruik

Geestelijken en religieuzen die kennis dragen van misbruik binnen de kerk of andere instituten kunnen binnenkort terecht op de website van Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK). De stichting bouwt nog aan een aparte pagina die als ‘biechtstoel’ moet dienen voor die pastoors, priesters of voormalig broeders die voor eens en altijd schoon schip willen maken. Omdat we toch merken dat er onder daders angst is om zaken te melden. Terwijl het soms het laatste beetje informatie kan zijn dat als steunbewijs in een zaak van een slachtoffer kan gelden”, licht KLOKK-woordvoerder Guido Klabbers toe. Via de digitale biechtstoel wordt het voor daders of getuigen van misbruik binnen de kerk mogelijk om anoniem informatie achter te laten.

Donderdag 11 jul 2013,

Vaticaanstad: Misbruik nu misdaad in Vaticaan

Paus Franciscus heeft in een wetswijziging seksueel misbruik van kinderen tot een misdaad bestempeld. Dat was al het geval in het kerkelijk recht, maar geldt nu ook voor het Vaticaan, waar enkele honderden functionarissen wonen.

In de wetswijziging noemt de paus ook kinderprostitutie en kinderpornografie als misdrijven.

Geloofwaardig
In het pauselijke decreet 'Motu Proprio' is de wetswijziging bekendgemaakt. Franciscus heeft de internationale wetten tegen het witwassen van geld en terrorisme ook op het Vaticaan van toepassing verklaard. Daarmee wordt het mogelijk om kerkelijke functionarissen die zich buiten het Vaticaan aan bijvoorbeeld witwassen schuldig hebben gemaakt, ook binnen het Vaticaan te vervolgen.

Met de maatregelen wil de paus de Rooms-Katholieke kerk na een reeks schandalen weer geloofwaardig maken. Franciscus heeft ook al een raad van kardinalen benoemd die de Romeinse Curie, de pauselijke regering, moet hervormen. Een andere commissie kreeg tot taak de Bank van het Vaticaan te hervormen.

Internationale verdragen
Tegelijkertijd heeft het Vaticaan de straffen voor het lekken van vertrouwelijke informatie verzwaard. De gevangenisstraf die daarvoor geldt kan oplopen tot acht jaar. De meeste Vaticaanse wetten zijn gebaseerd op Italiaanse wetgeving van het eind van de negentiende eeuw. Nu het Vaticaan enkele internationale verdragen heeft ondertekend, moest de Vaticaanse wet worden aangepast.

 

Woensdag 10-07-2013

Zwitserland: Uitdaging voor Vaticaan: VN willen inzage in alle misbruikdossiers

GENEVE.(Trouw) De Verenigde Naties gaan de rooms-katholieke kerk vragen om gedetailleerde informatie over alle misbruikkwesties waarvan het Vaticaan op de hoogte is. Het verzoek is een uitdaging voor paus Franciscus: hij gaf onlangs aan dat hij misbruik hard wil aanpakken.

Lees het bericht in Trouw

Lees het originele bericht in de Guardian

 

Donderdag 04-07-2013

Oostenrijk : Ex-benedictijn-misbruikte-24-minderjarigen,

LINZ (RKnieuws.net) – Een uitgetreden benedictijn van de Oostenrijkse abdij van Kremsmünster is gisteren veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. De 79-jarige pater maakte zich als directeur van een internaat schuldig aan seksueel misbruik van 24 minderjarigen. Dat meldt het katholieke persagentschap Kipa. Het klooster is blij met de veroordeling en hoopt dat de veroordeling kan bijdragen om de slachtoffers recht te verschaffen.Na de zomervakantie staan er in Oostenrijk nog enkele priesters terecht voor seksueel misbruik van minderjarigen.

 

Maandag 01-07-2013

Slachtoffer wil lotgenoten wijzen op hulpverlenende instanties.

‘Erkenning dat ’t fout was’.

SPOORDONK-Sinds de oprichting van het meldpunt seksueel misbruik RKK in 2010 zijn er ontelbare misbruikmeldingen binnengekomen, waarvan verreweg de meeste met seksualiteit te maken hadden. 2010 was duidelijk een piekjaar met 2700 meldingen. 2011 en 2012 kende respectievelijk 330 en 303 dossiers. In de eerste drie maanden van dit jaar, nam het aantal meldingen weer opvallend toe. Niet in de laatste plaats door de publicatie van het vervolgonderzoek door Wim Deetman en de daarop volgende zitting van de Kamercommissie. Een van die recente meldingen komt van een inwoner uit Spoordonk. De Spoordonkenaar zegt in zijn jeugd misbruikt te zijn. ‘En hij is niet de enige’, zo is zijn gevoel. Volgens de hulpverleners heeft de dader vrijwel altijd meerdere slachtoffers gemaakt.

“Buurman? Buurvrouw? Vriend of vriendin? Toen nog een kind?...die het heeft meegemaakt. Die heeft gezwegen tot op de dag van vandaag over die vervelende ervaring. Bewustwording. Erkenning dat ’t fout was. Onschuld en schuld”. Voorafgaande citaten komen uit het gedicht: ‘ Het zou zo maar kunnen’. Geschreven door het slachtoffer, die om begrijpelijke redenen anoniem wil blijven. Zoals hij ook nooit en te nimmer de naam van de dader publiekelijk maakt. Uit respect voor diens familieleden en de dader zelf. ‘Want, zegt hij, wellicht is de dader eveneens slachtoffer. Had hij/zij het als kind ook van de daken willen schreeuwen, dat wat er gebeurde niet normaal was’. Niet dat het slachtoffer dat zeker weet overigens. Hij veronderstelt het. Hoopt het. ‘Ik kan anders namelijk niet verklaren waarom een vooraanstaand en invloedrijk persoon zich indertijd schuldig maakte aan misbruik van een angstig, onzeker tienjarig jongetje ’. Natuurlijk voelde hij als kind haarfijn aan dat het niet deugde, maar durfde niets te zeggen. Hij was bang, verkrampte en nam zelfs de schuld op zich. ‘Ik had niets anders geleerd en gehoord dan “Ge bent maar unne…..”Het was vanzelfsprekend, dat ik het bij mezelf zocht’. Na de Lagere schoolperiode stopte het slachtoffer de ingrijpende ervaringen weg. Achter slot en grendel, hoewel ze altijd op de achtergrond sluimerend aanwezig waren en onbewust een grote impact hadden op zijn persoonlijke ontwikkeling. Maar dat besef kwam pas velen jaren later. Het slachtoffer leefde het leven zo goed als dat ging, trouwde, had een baan en kreeg kinderen.

Hulp

De laatste tijd komen de herinneringen weer in alle hevigheid naar boven, waarschijnlijk aangewakkerd door een aantal verdrietige gebeurtenissen van de afgelopen twee jaren. Hij ging op zoek naar hulp en zocht deze in eerste instantie bij een aantal personen, die vroeger nauw betrokken waren met de dader. Vanzelfsprekend was de schok groot. Er heerste ongeloof, verbazing en een gevoel van: ‘Dat kan niet waar zijn’. Wat het slachtoffer nog het meest verbaasde is, dat niemand hem naar hulpverlenende instanties verwees terwijl dat van sommigen mensen met een bepaalde functie toch verwacht mag/kan worden. Want hulpverlenende instanties zijn er wel degelijk, zo bleek uiteindelijk na lang graven door het slachtoffer zelf. En dat laatste wil hij lotgenoten besparen, omdat een ellenlange zoektocht naar hulp en erkenning veel onnodig kruim kost. Het slachtoffer stuitte via internet op www.meldpuntmisbruikrkk.nl. Een landelijk goed georganiseerde instelling waar seksueel misbruik gemeld kan worden, welke is gepleegd op een rooms katholieke instelling. Het meldpunt werkt nauw samen met onderzoekscommissies en heeft psychologen en advocaten in dienst. Er zijn twee opties mogelijk. Optie 1 is alleen een melding doen, waar vervolgens niets mee gebeurt. Optie 2 is een aanklacht indienen,wat kan dienen als steunbewijs voor anderen. Het slachtoffer heeft voor dat laatste gekozen en de procedure is inmiddels in gang gezet. Hij wordt bijgestaan door een vertrouwenspersoon en advocaat. Een klaagschrift is onderweg naar het Bisdom. Ook op www.klokk.nl (Koepel Landelijk Overleg Kindermisbruik) is informatie te vinden. De Spoordonkenaar is opgelucht dat hij de stap heeft gezet: ‘Had ik maar eerder geweten dat er een weg naar erkenning mogelijk is’. En juist dat wil hij met zijn verhaal kenbaar maken aan lotgenoten, die met hetzelfde worstelen: ‘Het is zeker nog niet te laat, om aan de bel te trekken’.

Schrijven

Voor het slachtoffer is het schrijven van ‘gedichten’ een manier om gevoelens op een rijtje te krijgen en de bagage in zijn rugzak overboord te kieperen. Dat lukt hem aardig, alhoewel de krassen op zijn ziel zichtbaar blijven. Het onderstaande gedicht is van zijn hand.

BUURMAN
’t Kan je buurman zijn.

Huilend.
Als kind geraakt door de lompheid van die ander.

Helemaal uit balans loop je te dolen.
en weet je niet waar je ’t zoeken moet.
Met natte wangen en kleding…van je tranen,
dwaal je als een verwarde vlinder in ’t rond.

Niemand doet iets!

Starende blikken snijden door je heen,
maar raken je ook weer niet.

Opmerkingen van de mensen, die er ook zijn
Zie je wel……maar hoor je niet.

Je kunt niet spreken,
Omdat jouw verdriet alles overheerst.

Je kunt hem, die het gedaan heeft niet vinden.
Hij laat zich niet zien.

Jouw verdriet is groot en intens.
Je bent geraakt tot diep in je binnenste.

Je wilt vrij zijn als een vlinder en vrolijke vriendelijkheid voelen…er bij horen,
Maar bent onhandig, met gebonden handen of gebroken polsen…gehavend.

Nu pas durf je te reageren op die gebeurtenis,
die je gelaten hebt laten gebeuren.

Die je als een gebroken vlinder verkrampt hebt ondergaan omdat je te bang was
Je te kwetsbaar voelde
in vergelijk met die dominante macht hebberij.

Ingekapseld in een cocon van angst, machteloosheid en verdriet.

Je wilde
Alleen maar vrij zijn,
Alleen maar veilig zijn.

En er toe doen!