VASTE KAMER COMMISSIE VEILIGHEID EN JUSTITIE

tweede kamer

KLOKK is al sedert maart 2011 in gesprek met de Vaste kamer commissie Veiligheid en Justitie om aandacht te vragen voor het dossier Seksueel Misbruik van Minderjarigen in de Rooms katholieke kerk.

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat slachtoffers van seksueel misbruik binnen katholieke instellingen veel langer moeten wachten op een schadevergoeding dan voorzien. (ingezonden 2 maart 2012) | pdf

 

Reactie van de Stichting KLOKK aan de Vaste Commissie V&J inzake: "Eerste monitorrapportage (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk", donderdag 28 maart 2013 | pdf

Bespreekpunten voor het gesprek met de Vaste Kamercommissie V&J op 18 januari 2012 | pdf

Bijdrage Stichting KLOKK aan Rondetafel bijeenkomst op 28 januari 2013 | pdf

Beantwoording kamervragen over rapport Commissie Samson | pdf

Herstel van vertrouwen in de overheid. Gespreksnotitie Vaste Kamer Commissie voor veiligheid en Justitie 3 maart 2011 | pdf