GROEP FRANSISCANEN

franciscanen

Nadere info volgt:

Heb jij te maken gehad met misbruik door Minderbroeders Franciscanen op bv:
Klein Seminarie in Megen,Seminarie Katwijk, een college in Rotterdam, een juvenaat in Venray, in een parochie of waar dan ook stuur alvast je mail naar:

Groep Franciscanen