FRANCISCUSHOF RAALTE

franciscushof raalte

Via Stichting KLOKK zoeken wij lotgenoten/contactgroepen (en dappere oud-medewerkers) om samen een vuist te maken, één stem te zijn, verbonden door het gezamenlijke doel op te komen voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch misbruik die verbleven in het psychiatrisch ziekenhuis St. Franciscushof in Raalte. Wij zijn op zoek naar lotgenoten die van 1972 t/m 1975, eerder of later zijn opgenomen geweest. Al dan niet op vrijwillige basis of Rechtelijke machtiging.

We willen ons organiseren. Door ons als groep te presenteren willen we proberen een einde maken aan de angst, macht, zwijg/doofpotcultuur. Het is goed mogelijk dat de ontsporingen andere vormen aannamen dan herkenbaar sexuele handelingen. Ondeskundige behandeling, foute diagnoses, overdadig/onnodige medicatie, vernedering, fysieke mishandeling, intensieve stalking, opsluiting en isolering met vergaande dwang, breken van de wil.

Het beeld dat de wereld had van het Franciscushof is anders dan wat wij ervaren hebben en nu nog kampen we met de gevolgen ervan. De (mogelijke) daders hebben in de samenleving vaak nog steeds aanzien als moreel hoogstaande mensen: dat geeft je vaak het gevoel dat je de enige was, dat het zelfs aan jou lag. Daarom is het goed elkaar te kunnen vinden. Soms wil je er graag over praten, soms ook niet. Sommige hebben hun verhaal publiek gemaakt. Anderen willen naar buiten toe anoniem blijven. We respecteren ieders privacy. Wij nodigen een ieder uit die misbruik, zoals hier boven omschreven, heeft ervaren door contact op te nemen met:

E-mail naar: groep.franciscushof.raalte@gmail.com