GROEP MARISTEN

maristen

Sinds ik mijn melding gedaan heb bij de commissie Deetman en een klaagschrift heb ingediend bij Hulp+Recht, loop ik rond met de vraag of er nog meer mensen misbruikt zijn door paters of fraters uit de - zeker in Nederland - relatief kleine orde van de Maristen.Inmiddels weet ik van vijf anderen dat zij ervaringen op dit gebied hebben gehad met een Marist.

Maristen hebben veel missiewerk gedaan, ver van huis. Hoeveel slachtoffers daar gemaakt zijn, zal niet eenvoudig te achterhalen zijn. Ik hoop dat er de komende tijd toch wegen te vinden zijn, zodat mogelijke lotgenoten ver weg zich ook gesteund kunnen weten.

In oktober 2010 heb ik de regionaal overste van de Maristen opgeroepen tot een meer constructieve en open houding. Hij had zich in een eerder schrijven aan mij beschaamd getoond over het misbruik binnen de kerk, dus had ik goede hoop dat hij in ieder geval binnen zijn eigen congregatie en over zijn eigen congregatie openlijk en publiekelijk zou gaan spreken.
Niets is minder waar.
Ik heb niets meer van hem gehoord, net als twee anderen die hetzelfde verzoek aan hem hadden gedaan.

Laten we ons organiseren als we een einde willen maken aan de angst-, macht-, zwijg- en doofpotcultuur die ook binnen deze congregatie blijkbaar een belangrijke factor is.

Als individu krijgen we dit niet voor elkaar. Als groep wel, daar ben ik van overtuigd. Gebleken is hoe waardevol en ondersteunend het kan zijn wanneer een congregatie wel open, eerlijk en publiekelijk de gebeurtenissen en de verantwoordelijkheid onder ogen durft te zien. De Salesianen zijn hiervoor een aansprekend voorbeeld. Jammer genoeg ook het enige dat ik tot nu toe ken.

Ik nodig eenieder uit die misbruik heeft ervaren door een Marist, contact op te nemen.

Contactpersoon: Marie Louise van Buel

e-mail: maristenlotgenotengroep@gmail.com