GROEP NEDERLANDSE ANTILLEN-SURINAME

nederlandse antillen en suriname

De Groep Ned. Antillen / Suriname bestaat uit slachtoffers van misbruik door de kerkelijke geestelijken werkzaam in de voormalige Koloniën van Nederland in de jaren 1945-1998

"Dit is een oproep voor allen die misbruik ervaringen hebben opgedaan op scholen, en internaten onder verantwoording van de Fraters van Tilburg  of andere  geestelijken in de voormalige Koloniën Ned. Antillen en Suriname.
Opzet is om kennis met elkaar te maken, ervaringen, namen en gegevens uit te wisselen om van daaruit ons als groep.nedas( Ned. Antillen en Suriname) te formeren.
Als groep sta je sterker... vandaar."

Je kunt je anoniem melden bij groep.nedas@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Groep NEDAS