GROEP RUMPEN BRUNSSUM

rumpen brunssum

In de St. Vincentiusparochie te Rumpen-Brunssum zijn gedurende de periode 1957-1984 kinderen ernstig seksueel misbruikt.

In het boek van Joep Dohmen wordt de zaak van Lazarist H. Lenders aan het licht gebracht, waarbij meerdere jongens in Scoutingverband zijn misbruikt. Er is melding gemaakt van tenminste één vrouw die misbruikt werd door deze priester. Daarnaast werden door de toenmalige dirigent van het Brunssums Jeugdkoor jongens misbruikt binnen het verband van de parochie. Deze man had ook kosterstaken binnen de kerk.

Het is bekend dat sommige overlevers van misbruik niet in de publiciteit willen treden. Uiteraard respecteren we dat. Met deze oproep maken we echter duidelijk dat wij ons verbinden met al de andere mannen en vrouwen die door priesters en kerkelijke werkers zijn misbruikt. Wij verbinden ons niet alleen met anderen, maar via deze oproep willen we ook mensen die zich – nog – niet hebben gemeld verzoeken zich te melden, zodat de omvang van deze zaken meer duidelijk wordt en meer kan worden bewezen.

Daarnaast hopen we met de groep Rumpen-Brunssum overlevers - en ook familieleden en mensen die betrokken waren - met elkaar te verbinden. Het is opgevallen dat er over Rumpen veelal gezwegen wordt in de publiciteit, behalve dan in het boek van Dohmen. Misschien wil je niet meer geconfronteerd worden met deze donkere periode van je leven, misschien heb je hulp gehad en ben je in staat geweest alles een plek te geven of er is nog veel schaamte.

Er zijn zeker ook mannen en vrouwen die langdurig problemen ondervonden hebben door wat hun is aangedaan, familierelaties en vriendschappen kwamen onder druk te staan en er werd veel gezwegen. Sommigen hebben het boek gesloten.

Velen in Rumpen werden opgesloten in de loyaliteit ten opzichte van ouders, vrienden, bekenden, familieleden: niemand mocht het weten en niemand kon/wilde begrijpen dat deze mannen zoiets zouden doen. Misschien waren er geruchten, maar niemand waagde zich aan het verhaal. De parochie was levendig, goedlopend en het verenigingsleven was hecht, maar er heerste ook een zeer gesloten cultuur van ons kent ons: de verbinding met de parochie was tot 1984 nog heel groot en het gezag van de pastoor was voelbaar: hij was bij velen geliefd. Er was macht, loyaliteit en vriendschap. Maar daarnaast ook angst, schaamte en onverschilligheid ten opzichte van de kinderen die toen hun verhaal wél vertelden. Hun is ernstig tekort gedaan.

We zijn nu ruim 25 jaar verder. De daders zijn overleden: maar als jij nog zit met vragen, zoekt naar antwoorden, pijn ervaart in je hart, je lichaam, je contactvermogen, als jij nog met angsten en schaamte worstelt of niet weet hoe je je verhaal moet vertellen of verwerken: geef dan een teken.
Het hoeft zelfs niet zo dat je je verhaal op internet zet: maar spreek - als je er behoefte aan hebt - met mensen die weten hoe het was. Er zijn medelotgenoten, je bent niet alleen.

Schrijf/mail ons ook als je niet zelf betrokken was, maar als je wel kennis hebt gehad over het misbruik".

Doel van deze groep is - i.s.m. KLOKK -

  1. lotgenotencontact tot stand brengen
  2. menselijke ondersteuning (uitwisseling ervaringen en verhaal van medelotgenoten)
  3. luisteren naar familieleden, partners en vrienden/parochianen die het niet konden geloven
  4. inventarisatie van aantal, aard, omvang en gevolgen van het misbruik in Rumpen om dit te vergelijken met het onderzoek van de Cie Deetman
  5. gezamenlijk sterker staan in het contact met kerkelijke instanties/overheden en het nieuwe Hulp en Recht
  6. recht, erkenning, herstel, genoegdoening (juridisch advies via KLOKK)
  7. verwijzen naar goede hulpverleners (zie ook links op KLOKK)
  8. begrijpen en verzoenen. (mediationtraject i.s.m. KLOKK)

Je kunt contact opnemen via KLOKK: seretariaat@klokk.nl of via rumpenbrunssum@gmail.com