ALS IK DE LIEFDE NIET HEB || REMY JACOBS - MARLOLIJN VAN HEEMSTRA | RO THEATER

als ik de liefde niet heb

Een jaar geleden benaderde de Rotterdamse priester Remy Jacobs theatermaker Marjolijn van Heemstra met de vraag of ze er wat in zag samen een voorstelling te maken over het misbruik binnen de kerk. Jacobs, zelf ooit slachtoffer van dat misbruik, wil het zwijgen doorbreken en de geloofsgemeenschap en vooral de paus oproepen tot meer openheid en minder hypocrisie. Samen verdiepten Jacobs en Van Heemstra zich in de materie en kwamen uit bij een persoonlijk verhaal over liefde en de afwezigheid daarvan, over machtsmisbruik binnen systemen en de vraag hoe een kwetsbaar individu zich staande houdt tegenover grote structuren.

Remy Jacobs, zelf ooit slachtoffer van dat misbruik, wil het zwijgen doorbreken

In een poëtische, fantasievolle voorstelling nemen zij het publiek mee in de zoektocht naar liefde en geloof. Een moderne pelgrimstocht waarin onderzocht wordt hoe we ons in deze tijd moeten verhouden tot de kerk en tot grote systemen in het algemeen. Een pleidooi voor kwetsbaarheid en openheid en tegelijkertijd een bedevaart op weg naar Rome, waar Jacobs en Van Heemstra vastbesloten zijn deze voorstelling te spelen voor niemand minder dan paus Franciscus.

Meer informatie: Ro Theater >

Speeldata: Speellijst >

Recensie Volkskrant [PDF] >

Recensie NRC Handelsblad [PDF] >

Recensie Theaterkrant [PDF] >

Reactie van een lotgenoot [PDF] >