DOSSIER SCHULDIG VERZUIM DOORSTUREN NAAR ROME?

 

Beste,
 Dit bericht is bestemd voor mensen die een dossier van Schuldig Verzuim (van een bisschop of overste van een congregatie) willen doorsturen naar Rome. Dit kan in de eigen taal.
Hieronder vind je een inleiding (keuze Nederlands, Engels of Italiaans) om uw getuigenis in te leiden, zodat de tekst echt terecht komt bij de Prefect van Congregatie van de Geloofsleer van het Vaticaan, mgr. Müller en bij de nieuw opgerichte rechtbank seksueel misbruik in Rome. Hieronder eerst de Nederlandse versie van de Italiaanse en Engelse inleiding + slot.

 

Dit kan van belang zijn gezien de paus een nieuwe rechtbank heeft opgericht om bisschoppen (en oversten) die schuldig verzuim pleegden te berechten.
Belangrijk is dat er vanuit elk land (dus ook van uit België) getuigenissen binnenstromen, zodat Rome niet langer kan verklaren dat er weinig of geen klachten zouden zijn.
Dus, ook al geeft het je persoonlijk geen meerwaarde, zo help je mee in kaart brengen wat er wereldwijd decennialang werd ontkend.

Om overzicht te houden hoeveel klachten er vanuit België effectief naar Rome worden gestuurd kan je via dit mailadres meedelen dat je een klacht hebt ingediend (een brief hebt geschreven).

Zo kunnen we opvolgen wanneer ze ze bv. verklaren ‘dat er geen klachten zijn binnengekomen’ wij dit meteen kunnen tegenspreken. Zo kunnen wij in dat geval bevestigen dat er minstens x aantal klachten tegen bisschoppen (oversten) zijn ingediend in Rome vanuit Belgische slachtoffers.

 

Groeten,
De stuurgroep Mensenrechten in de Kerk,
Staf Van Pelt, Linda Opdebeeck, Marc Dewit, Norberth Bethune & Rik Devillé

Inleiding Nederlands [Word document]

Inleiding Engels [Word document]

Inleiding Italiaans [Word document]