aanmelden

KLOKK | INFORMATIE AANMELDFORMULIER

KLOKK adviseert het aanmeldformulier altijd in te vullen.

Het wel of niet doorlopen hebben van de klachtenprocedure is daarbij niet van belang.
Uw gegevens kunnen van cruciaal belang zijn als steunbewijs.
Daarnaast kunnen wij elk individueel proces als geheel monitoren.

Wij hebben hiertoe samen met Solviteers uit Houten een cliëntvolgsysteem ontwikkeld.
Belangrijk voor u is om te weten dat uw gegevens in een optimaal beveiligde omgeving worden bewaard.
Uw gegevens worden verzonden via een gecertificeerde https verbinding.

KLOKK garandeert te allen tijde uw privacy.

Naar het aanmeldformulier